Aşağıdaki ifadelerin birer önerme olup olmadığını yanındaki boşluklara yazınız.

Soru: Aşağıdaki ifadelerin birer önerme olup olmadığını yanındaki boşluklara
yazınız.
a) Birbirinden farklı en küçük üç asal sayının toplamı 10 dur. (………………..)
b) Türkiye Cumhuriyeti Asya kıtasındadır. (………………..)
c) Fatih bu okulda mı? (………………..)
ç) Ay Dünya’nın uydusudur. (………………..)
d) Bugün hava güzel mi? (………………..)

Cevap: Cevapları aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

a) Birbirinden farklı en küçük üç asal sayının toplamı 10 dur. (2+3+5=10 Önermedir)
b) Türkiye Cumhuriyeti Asya kıtasındadır. (Önermedir)
c) Fatih bu okulda mı? (Önerme değildir)
ç) Ay Dünya’nın uydusudur. (Önermedir)
d) Bugün hava güzel mi? (Önerme değildir)

Bir cevap yazın