Aşağıdaki işlemleri ortak çarpan parantezine alarak yapınız.

Soru: Aşağıdaki işlemleri ortak çarpan parantezine alarak yapınız.

a) 29 • 12 + 11 • 12               b) 84 • 15 – 54 • 15

Cevap:  a) 29 • 12 + 11 • 12  buradaki ortak çarpan 12 dir. O halde

12.(29 + 11) olur.

b) 84 • 15 – 54 • 15 buradaki ortak çarpan ise 15 tir. O halde

15.(84 + 54) olur.

Bir cevap yazın