Aşağıdaki önermelerden hangilerinin birbirine denk önerme olduğunu bulunuz.

Soru: Aşağıdaki önermelerden hangilerinin birbirine denk önerme olduğunu
bulunuz.
a) p : ‘‘Mardin ili, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.’’
b) q: ’’32 – 22 < (-2)2 dir.’’
c) r : ‘‘Negatif asal sayı yoktur.’’
ç) s: (-2). (-1)101 / (-3)+ (-5) > 0’dır

Cevap: Tüm cevapları yanda bulabilirsiniz arkadaşlar.

a) p : ‘‘Mardin ili, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.’’ (1)
b) q: ’’32 – 22 < (-2)2 dir.’’ (0)
c) r : ‘‘Negatif asal sayı yoktur.’’  (1)
ç) s: (-2). (-1)101 / (-3)+ (-5) > 0’dır (0)

Bir cevap yazın