Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini yanındaki boşluklara yazınız.

Soru: Aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini yanındaki boşluklara yazınız.
a) ‘‘6 + 3 > 7 dir.’’ (…..)
b) ‘‘En büyük iki negatif tam sayının toplamı -2 dir.’’ (…..)
c) ‘‘Dünyada ilk kalorifer sistemi İshakpaşa Sarayı’nda kullanılmıştır.’’ (…..)
ç) ‘‘10 ile 19 arasında 8 gerçek sayı vardır.’’ (…..)
d) ‘‘2 sayısı, 2x – 3 =1 denkleminin çözüm kümesinin bir elemanıdır.’’ (…..)

Cevap: Tüm cevapları yanda bulabilirsiniz arkadaşlar.

a) ‘‘6 + 3 > 7 dir.’’ (1)
b) ‘‘En büyük iki negatif tam sayının toplamı -2 dir.’’ (0)
c) ‘‘Dünyada ilk kalorifer sistemi İshakpaşa Sarayı’nda kullanılmıştır.’’ (1)
ç) ‘‘10 ile 19 arasında 8 gerçek sayı vardır.’’ (1)
d) ‘‘2 sayısı, 2x – 3 =1 denkleminin çözüm kümesinin bir elemanıdır.’’ (1)

Bir cevap yazın