Aşağıdaki örüntüde verilmeyen sayıları noktalı yerlere yazalım.

Soru: Aşağıdaki örüntüde verilmeyen sayıları noktalı yerlere yazalım.

30 27 24 …  …  15 12 9 6 3

Cevap: Soruda görüleceği üzere 3 er 3 er azalarak sayılar geriye doğru gidiyor.

O halde örüntümüz 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 olur.

Bir cevap yazın