Aşağıdaki örüntülerin kurallarını noktalı yerlere yazınız.

Soru: Aşağıdaki örüntülerin kurallarını noktalı yerlere yazınız.

15 18 21 24 27 30

28 24 20 16 12 8

Cevap: Sorudaki ilk seçenekte yer alan örüntünün kuralı, ileriye doğru üçer ritmik sayma örüntüsüdür.

İkinci seçenekteki örüntünün kuralı, geriye doğru dörder ritmik sayma kuralıdır.

Bir cevap yazın