Aşağıdaki resimde bir ailedeki kişilerin yaşları verilmiştir.

Soru: Aşağıdaki resimde bir ailedeki kişilerin yaşları verilmiştir.

Burcu 8, Ali 10, Emine 40, Okan 45 yaşındadır.
Verilenlere göre
a. Burcu’nun yaşının, Ali’nin yaşının yüzde kaçı olduğunu,
b. Burcu’nun yaşının, annesinin yaşının yüzde kaçı olduğunu,
c. Annenin yaşının, babanın yaşının yüzde kaçı olduğunu,
ç. Babanın yaşının, Ali’nin yaşının yüzde kaçı olduğunu bulunuz.

Cevap: 

a şıkkında, cevaba % x diyelim ve denklemi kuralım

10.x/100=8 buradan x değeri 80 yani cevap %80 tir.

b şıkkında, cevaba % x diyelim ve denklemi kuralım

40.x/100=8 buradan x değeri 20 yani cevap %20 tir.

c şıkkında, cevaba % x diyelim ve denklemi kuralım

45.x/100=40 buradan x değeri 88,88 yani cevap %88,88 dir.

d şıkkında, cevaba % x diyelim ve denklemi kuralım

10.x/100=45 buradan x değeri 450 yani cevap %450 dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.