Aşağıdaki sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız

Soru: Aşağıdaki sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız

4562: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
23 817: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1071: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
844 963: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
603 340: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
72 094: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cevap: 4562: Dört bin beşyüz altmış iki
23 817: Yirmi üçbin sekizyüz on yedi
1071: Bin yetmiş bir

844 963: Sekizyüz kırkdört bin dokuzyüz altmış üç
603 340: Altıyüz üçbin üçyüz kırk
72 094: Yetmiş iki bin doksan dört

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.