Aşağıdakilerden hangisinin bir küme belirttiğini bulunuz.

Soru:  Aşağıdakilerden hangisinin bir küme belirttiğini bulunuz.

a) Ankara’nın bazı ilçeleri
b) Akif Palalı Lisesi öğretmenleri
c) Okulumuzdaki bazı zayıf öğrenciler
ç) Ülkemizdeki matematik profesörlerinden üçü

Cevap: Şıkların cevaplarını karşılaşrında bulabilirsiniz arkadaşlar.

a) Ankara’nın bazı ilçeleri  (Hangi ilçeleri olduğu belli değil)

b) Akif Palalı Lisesi öğretmenleri (Net olarak durum bellidir.)

c) Okulumuzdaki bazı zayıf öğrenciler (Hangi öğrenciler olduğu net bir şekilde ifade edilmemiştir.)

ç) Ülkemizdeki matematik profesörlerinden üçü (Hangi üçü olduğu belirtilmemiş)

Bir cevap yazın