Atatürk’ün Matematik ve Geometri Alanında Yaptığı Çalışmalar

Mustafa Kemal Atatürk’ün Matematik ve Geometri Alanında Yaptığı Çalışmalar, bu konu ile ilgili yazdığı kitaplar, verdiği önem ve ülkemize getirdiği yenilikler kısaca nelerdir bunlara değineceğiz bu yazımızda.

Eskiden, matematik ve geometri terimlerinden olan üçgen, beşgen, dikdörtgen gibi isimler ülkemizde yoktu. Bunların yerine eski Türkçedeki müselles, mustatil gibi terimler kullanılırdı.

Atatürk ile artık bu terimler daha anlaşılır bir anlama kavuşmuş olup günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir.

Aşağıda matematik ve geometri terimlerinin eski ve yeni isimlerini bulabilirsiniz. Bu yeni isimler matematik ve geometri alanında Atatürk’ün yapmış olduğu çalışmaları kapsamaktadır.

Yeni İsmi Eski İsmi
Üçgen Müselles
Bölen Maksumunaleyh
Bölme Taksim
Bölüm Haric-i Kısmet
Dikdörtgen Mustatil
Bölünebilme Kabiliyet-i Taksim
Çarpı Zarb
Çarpan Mazrup
Çarpanlara Ayırma Mazrubata Tefrik
Çember Muhit-i Daire
Çıkarma Tarh
Beşgen Muhammes
Dikey Amudi
Limit Gaye
Ondalık Aşar’i
Parabol Kat’ı Mükafti
Piramit Ehram
Prizma Menşur
Sadeleştirme İhtisar
Pay Suret
Payda Mahrec
Teğet Hatt-ı Mümas

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.