Karpuz yüklü bir kamyonun kütlesi 44 658 kilogramdır. Kamyondaki karpuzların kütlesi 32 439

Soru: Karpuz yüklü bir kamyonun kütlesi 44 658 kilogramdır. Kamyondaki karpuzların kütlesi 32 439 kilogram olduğuna göre kamyonun karpuz yüklenmeden önceki kütlesi kaç kilogramdır?

Cevap: Her iki değeri birbirinden çıkartmamız gerekiyor

44 658 – 32 439 = 12 219 olarak kamyonun karpuz yüklenmeden önceki kütlesini bulmuş oluruz.

Hesap makinesi ile 67 348 sayısından 36 593 sayısını çıkaran Muhsin eksilen sayının binler

Soru: Hesap makinesi ile 67 348 sayısından 36 593 sayısını çıkaran Muhsin eksilen sayının binler basamağını yanlışlıkla 3 olarak yazdığını fark ediyor. Muhsin’in bulduğu sonuçla gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır?

Cevap: Muhsin eksilen sayının binler basamağını yanlışlıkla 3 olarak yazdığına göre sayı değerini 63 348 olarak almış. Şimdi bu durumda sonucu bulalım

63 348 – 36 593 = 26 755 olur.

Gerçek sonuç ise 67 348 – 36 593 = 30 755 yapar.

Her iki değer arasındaki fark ise

30 755 – 26 755 = 4000 olur.