Bir kasada bulunan 53 tane incirin 26 tanesi çürüdü ve atıldı.

Soru:  Bir kasada bulunan 53 tane incirin 26 tanesi çürüdü ve atıldı. Kasada kalan incir sayısını tahmin ediniz. Gerçek sonuç ile tahmini sonucu karşılaştırınız.

Çözüm:   Soruda 2 farklı cevap bulmamız istenmiş nedir bunlar

İlke gerçek sonucu bulmamız İkincisi ise tahmini sonucu bulmamız

gerçek sonucu alacak olursak

kasada 53 tane incir varmış 28 tanesi yürüdüğüne göre geriye

53 –  28 = 25 adet incir kalmış olur

tahmini sonucu bulacak olur isek

kasada 53 tane incir varmış Biz bunu 50 Adet olarak düşünelim

bunların 26 tanesi çürümüş Biz bunu 30 olarak düşünelim

bunun sonucunda da  kasada geriye

50 –  30 = 20 tane incir kalmış olur

Bilgi yarışmasında Arılar grubu 15 soruyu, Kelebekler grubu ise

Soru:  Bilgi yarışmasında Arılar grubu 15 soruyu, Kelebekler grubu ise Arılar grubundan 8 fazla soruyu doğru cevaplamışlardır. Buna göre her iki grubun doğru cevapladığı soru sayısını bulunuz.

Çözüm:   Soruda 2 farklı gruptan bahsedilmiş

Arılar grubu 15 soruyu doğru cevaplamış

kelebekler grubu ise Arılar grubundan 8 fazla soruyu doğru cevaplamış

her iki grubun toplamda doğru cevapladığı soruyu soruyorlar.

Arılar grubunun doğru cevap sayısını biliyoruz 15

Kelebekler grubunun doğru cevap sayısı ise

15 +  8 = 23 olarak buluruz

her iki grubun toplam Doğru cevabı ise

23 +  15 = 38 olarak cevabı bulmuş oluruz

Bir kümeste 12 tane civciv, civciv sayısından 11 tane fazla tavuk vardır.

Soru:  Bir kümeste 12 tane civciv, civciv sayısından 11 tane fazla tavuk vardır. Kümesteki toplam hayvan sayısını bulunuz.

Çözüm:   Soruda bize tavuk ve civciv sayısının toplamı sorulmuş.

Civciv sayısı bize verilmiş 12, Tavuk sayısınıda bulursak soruyu çözeriz.

Tavuk sayısı, civciv sayısından 11 fazlaymış. O halde

12 + 11 = 23 olarak tavuk sayısını bulmuş oluruz.

Toplamda ise 23 + 12 =35 tane hayvan vardır kümeste

 

Duru’ya annesi 25 lira, ninesi de 15 lira harçlık verdi. Duru parasının 10

Soru:  Duru’ya annesi 25 lira, ninesi de 15 lira harçlık verdi. Duru parasının 10 lirasını harcadı. Duru’nun kaç lirasının kaldığını bulunuz.

Çözüm:   Duruya verilen paraları toplamakla başlayalım.

Annesi 25 lira, ninesi de 15 lira verdiğine göre toplamda

25 + 15 = 40 lirası olur.

Sonra bu paranın 10 lirasını harcarsa geriye

40 – 10 = 30 lira parası kalır.