Boşken kütlesi 9600 kg olan bir kamyona her birinin kütlesi 50 kg olan paketlerden 180 adet yükleniyor.

Soru: Boşken kütlesi 9600 kg olan bir kamyona her birinin kütlesi 50 kg olan paketlerden 180 adet yükleniyor. Buna göre kamyon yükü ile birlikte kaç kilogram olur?

A) 10 500
B) 12 400
C) 16 800
D) 18 600

Cevap:  Paketlerin toplam ağırlığı 50×180 = 9000 kg yapar.

Bu durumda  kamyon yükü ile birlikte toplam ağırlık 9600 + 9000 = 18600 kilogram olur.

Nuri, kasaptan 700 g kıyma alıyor ve 35 TL ödeme yapıyor.

Soru: Nuri, kasaptan 700 g kıyma alıyor ve 35 TL ödeme yapıyor. Aynı kasaptan 4 kg kıyma alan Nermin Hanım kaç lira ödeyecektir?

A) 140
B) 180
C) 200
D) 240

Cevap:  1 kg = 1000 g olduğuna göre arkadaşlar, 4 kg = 4000 g olur. O halde;

700 g kıyma için 35 TL ödeniyorsa, 4000 g kıyma için;

(4000×35)/700= 200 lira yapar.

Yani 4 kg kıyma alan Nermin Hanım 200 lira ödeyecektir.

Bir manav 650 gramlık torbalar hâlinde hazırladığı kayısıları,

Soru: Bir manav 650 gramlık torbalar hâlinde hazırladığı kayısıları, torbası 5 TL’den satmaktadır. Manav 14 kg 300 g kayısı sattığına göre bu satıştan kaç lira kazanmıştır?

A) 110
B) 95
C) 78
D) 65

Cevap: 1 kg = 1000 gram olduğuna göre, 14 kg=14000 gram yapar. O halde

14 kg 300 g = 14 000 + 300 = 14300 gram olur. Bunu da bir paketin ağırlığına bölersek;

14300/650 = 22 adet paket yapar.

1 tane paketin satış fiyatı 5 TL olduğuna göre 22 paketin satış fiyatı;

22×5 = 110 TL yapar. Yani manav bu satıştan 110 lira kazanmıştır.

 

Doktor, hastası olan Tuna Beye 3 gramlık bir ilaç veriyor.

Soru: Doktor, hastası olan Tuna Beye 3 gramlık bir ilaç veriyor. Tuna Bey’in bu ilacı günde 3 defa yirmişer miligram içmesi gerekmektedir. Düzenli olarak içilen bu ilaç Tuna Bey’e kaç gün yetecektir?

A) 50
B) 80
C) 100
D) 150

Cevap:  Tuna Bey’in bu ilacı günde 3 defa yirmişer miligram içtiğine göre bir günde içimiş olduğu ilaç miktarı 3×20 = 60 miligramdır.

1000 miligram = 1 gram olduğuna göre ilacın toplamı olan 3 gram da 3000 miligrama eşittir.

O halde 60 miligram ilacı 1 günde içiyorsa Tuna Bey, 3000 miligram ilacı;

3000/60 = 50 günde içer. Yani düzenli olarak içilen bu ilaç Tuna Bey’e 50 gün yetecektir.