Aşağıda bazı illerimizin nüfusları verilmiştir. Nüfusları sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Soru: Aşağıda bazı illerimizin nüfusları verilmiştir. Nüfusları sembol kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Cevap: Şekle baktığımızda en büyük nüfusa sahip il 983 142 ile Muğla görünüyor. Diğer illerin de nüfusları verilmiş. Bu doğrultuda sıralama yaparsak

Muğla > Eskişehir > Mardin > Ordu > Afyon olarak büyükten küçüğe sıralayabiliriz.

1, 8, 4, 5, 0, 6 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük altı basamaklı sayı kaçtır?

Soru: 1, 8, 4, 5, 0, 6 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük altı basamaklı sayı kaçtır?

Cevap: En küçük sayı sorulduğu için birler basamağına en büyük rakamı, sonraki basamaklarada sırasıyla en büyük rakamı koyacak şekilde sayımızı oluşturmalıyız. Burada dikkat etmemiz gereken durum, oluşturacak sayımızın 0 ile başlamamasıdır. O halde;

Doğru yanıtımız 104568 dur arkadaşlar.

5, 0, 6, 1, 9 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük beş basamaklı sayı kaçtır?

Soru: 5, 0, 6, 1, 9 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek en büyük beş basamaklı sayı kaçtır?

Cevap: En büyük sayı sorulduğu için onbinler basamağına en büyük rakamı, sonraki basamaklarada sırasıyla en büyük rakamı koyacak şekilde sayımızı oluşturmalıyız. O halde;

Doğru yanıtımız 96510 dır arkadaşlar.