Aynı güç ve nitelikteki 20 usta, bir duvarı 6 günde örerse

Soru : Aynı güç ve nitelikteki 20 usta, bir duvarı 6 günde örerse aynı ustalardan 5 tanesi bu duvarı kaç günde örer?

Cevap :  İşçi problemlerinde işçi sayısı arttıkça işin yapıldığı süre azalır. İşçi ve işin yapıldığı süre arasında ters orantı vardır. Buna göre 20 ustanın 6 günde bitirdiği işi 5 ustanın kaç günde bitireceğini bulmak için bir ters orantı denklemi kuralım. x .y = k olduğuna göre;

20. 6 = k ise orantı sabiti k = 120’dir. İşçi sayısı x = 5 iken, işin bitirileceği gün sayısı y;

5. y = 120

y = 120/ 5

y = 24 gündür.

 

Bir cevap yazın