Aynı nitelikte 5 işçi günde 6 saat çalışarak 12 günde 4 m2 halı dokuyor.

Soru: Aynı nitelikte 5 işçi günde 6 saat çalışarak 12 günde 4 m2 halı dokuyor. Buna göre aynı nitelikte kaç işçinin günde 5 saat çalışarak 9 günde 5 m2 halı dokuyabileceğini bulunuz.

Cevap: 

5 işçi günde 6 saat çalışarak 12 günde 4 m2 halı dokuyorsa aslında 6.12=72 saat yapar ve 5 işçi günde 72 saat çalışarak  4 m2 halı dokur.

diğer seçenekte de benzer işlemi yaparsak, 5 saat . 9 gün =45 saat

x işçi günde 45 saat çalışarak  5 m2 halı dokur olur.

Şİmdi gelelim denklemi yazmaya

5 işçi günde 72 saat çalışarak  4 m2 halı dokuyor

x işçi günde 45 saat çalışarak  5 m2 halı dokur Burada her iki işlemde de ters orantı var ve denklemi yazalım.

5.72.4=x.45.5 denklemi oluşur

8.4=5.x

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.