Bir dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı 8 ile doğru orantılıdır.

Soru: Bir dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı 8 ile doğru orantılıdır. Dikdörtgenin çevresi 44 cm ise uzun kenarının kaç cm olduğunu bulunuz.

Cevap:Kısa kenarına 3k, uzun kenarına da 8 k dersek

Çevresi; 2.3k + 2.8k = 44 olur.

22k = 44 ten k = 2 olur.

Uzun kenarına 8k demiştik. O halde 8.2 = 16 cm olarak buluruz.

Bir cevap yazın