Bir gemide A grubundan 100 kişi, B grubundan 96 kişi seyahat edecektir.

Soru: Bir gemide A grubundan 100 kişi, B grubundan 96 kişi seyahat edecektir. Bu gemide her kamarada gruplar birbirine karışmadan ve eşit sayıda kişi kalacaktır. Buna göre gemide en az kaç kamaranın kullanılacağını bulunuz.

Cevap: 96 ve 100 sayılarının ebob değerinin bulmalıyız.

EBOB(96,100) = 4 olarak bulunur.

96/4 = 24 kamara

100/24=25 kamara

Toplam da ise 24 + 25 = 49 adet kamara kullanılır.

Bir cevap yazın