Bir iş makinesi ile saatte ortalama 3 m kanal kazılmaktadır.

Soru: Bir iş makinesi ile saatte ortalama 3 m kanal kazılmaktadır. Daha önceden 5 m kanal kazılmış ve iş makinesi ile kanal kazılmaya devam edilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 … saat sonunda kazılmış toplam kanal uzunluklarını bir tabloda gösteriniz.

Tablodan yararlanarak,
a. Kazılmış kanal uzunluğu ile zaman arasındaki ilişkiye ait denklemi yazınız.
b. Denkleme ait çizgi grafiğini oluşturunuz.
c. Denklemin doğrusal olup olmadığını söyleyiniz.

Cevap:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir