Bir limandaki iki gemiden biri 20, diğeri 25 günde bir sefere çıkmaktadır.

Soru: Bir limandaki iki gemiden biri 20, diğeri 25 günde bir sefere çıkmaktadır. Bu gemilerin limandan aynı anda sefere çıktıktan en az kaç gün sonra birlikte sefere çıkacaklarını bulunuz.

Cevap:

20  25 | 2
10  25 | 2
5    25 | 5
1     5 | 5
1

EKOK (20, 25) 2 x 2 x 5 x 5 = 100

100 gün sonra birlikte sefere çıkmış olurlar.

Bir cevap yazın