Bir müzeyi birinci gün 135 ziyaretçi

Soru: Bir müzeyi birinci gün 135 ziyaretçi, ikinci gün birinci günden 68 fazla ziyaretçi, üçüncü gün ise ikinci günden 29 fazla ziyaretçi gezmiştir. Buna göre müzeyi üç günde toplam kaç ziyaretçi gezmiştir

Cevap: Müzeye gelen ziyaretçilerin toplamını bulabilmek için 3 günde gelen ziyaretçi miktarını toplamamız gerekmektedir.

Birinci gün ziyaretçi sayısı 135 kişi

İkinci gün ziyaretçi sayısı 135 + 68 = 203 kişi

Üçüncü gün ziyaretçi sayısı 203 + 29 = 232 kişi dir.

Üç günde gelen toplam ziyaretçi sayısı ise;

135 + 203 + 232 = 570 kişidir.

Bir cevap yazın