Bir otobüsteki yolculardan 18 tanesi kadın, 24 tanesi erkektir.

Soru: Bir otobüsteki yolculardan 18 tanesi kadın, 24 tanesi erkektir. Bu gruptaki kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranını bulunuz.

Cevap: Bir otobüsteki yolcuların 18 tanesi kadın ve 24 tanesi erkek olduğuna göre;

kadınların erkeklere oranı 18/24 ‘ten 3/4 olur.

Bir cevap yazın