Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı 5 3 ’tür. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.

Soru:  Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı 5 3 ’tür. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranını bulunuz.

Çözüm:   Sınıftaki toplam öğrenci sayısına 5a diyelim.

Bu durumda erkek öğrenci sayısı 3/5 değerinden dolayı 3a olur.

Kız öğrenci sayısı ise 5a-3a = 2a olur.

Kız öğrenci ile erkek öğrenci sayısı arasındaki oranda

2a/3a olur.  O da 2/3 tür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.