Bir sosyal yardımlaşma derneği, 3 aileye para yardımında bulunacaktır.

Soru: Bir sosyal yardımlaşma derneği, 3 aileye para yardımında bulunacaktır. 15 000 TL bu ailelere eşit şekilde paylaştırılacaktır.

a) Her bir ailenin alacağı parayı hesaplayınız.
b) Yardım alacak ailelerdeki birey sayısı sırası ile 3, 5 ve 2’dir.Bu para her bir birey eşit para alacak şekilde paylaştırılırsa kişi başına kaç TL düşeceğini hesaplayınız.
c) a ve b seçeneklerindeki paylaşımlarla ilgili tartışınız.

Cevap: Tüm cevapları sırasıyla aşağıda bulabilirsiniz.

a) 15000/3=5000 TL olur. Her bir ailenin alacağı para 5000 TL dir.

b) Toplam birey sayısı 3 + 5 + 2 = 10 kişidir.

Bunu da toplam paraya bölersek,

15000 / 10 = 1500 tl kişi başına düşen para olur.

Bir cevap yazın