Bir taksinin taksimetresi açılış ücreti olarak 3 TL ile başlamakta ve ücret

Soru:  Bir taksinin taksimetresi açılış ücreti olarak 3 TL ile başlamakta ve ücret, her kilometrede 2 TL artmaktadır. Alınan yol ile ödenen ücret arasındaki ilişkinin denklemini yazınız. Bu durumla ilgili bir tablo oluşturarak taksinin hareketinden itibaren 6 km yol alana kadar ödenecek ücreti bulunuz. Tabloya göre denklemin grafiği çiziniz.

Cevap: Soruda verilenelre göre denklemimiz y=3+2x olur.

Ücretin başlangıç miktarı 3 tl odluğuna göre y eksenimizdeki dğer 3 ten başlamalı ve y=3+2x denklemine göre grafik aşağıdaki gibi çizilmelidir.

Bir cevap yazın