Bölünebilme Kuralları Çözümlü Soruları ve Problemleri

Bölünebilme Kuralları Çözümlü Soruları ve Problemleri nin olcağı bu yazımızda bölünebilme kuralları ile ilgili örnek sorular paylaşacğaız. Sorulara geçmeden önce dilerseninz bölünebilme kuralları konu anlatımı dersimizden ilgili kurallara bakabilrisiniz.

 

Soru: Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?

Cevap: Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayı 102 dir arkadaşlar.

Bu ayınında 5 e bölümünden kalan 2 olur.

 

Soru: 512, 216, 417, 636 sayılarından hangileri 6’ya kalansız bölünür?

Cevap: 6’ya kalansız bölünebilmesi için 2 ve 3 e kalansız bölünebilmesi gerekiyor.

2 ye kalansız bölünebilmesi için son basamağın çift sayı, 3 e kalansız bölünebilmesi için de sayıların toplamının 3 ün katı olması gerekiyor.

Bu durumda sayıları tek te incelersek

512, sayı çift fakat sayının rakamları toplamı 8 yani 3 ün katı değil. Bu nedenle de bu sayı 6 ya kalansız bölünmez.

216 sayı çift ve rakamları toplamı da 9 yani 3 ün katı, sayı 6 ya kalansız bölünür.

417 sayı te olduğundan bu sayı 6 ya kalansız bölünmez.

636 sayı çift ve rakamları toplamı da 15 yani 3 ün katı, sayı 6 ya kalansız bölünür.

 

Soru: 70 ile 100 arasındaki asal sayıları belirleyiniz.

Cevap: bu sayıların aralarındaki asal sayılar sırasıyla

71, 73, 79, 83, 87, 89, 91, 97 dir.

 

Soru:2378 sayısının 4 e bölümünden kalan kaçtır?

Cevap: 2378 sayısının son iki rakamı 78 dir. 4’ün katı olduğundan 4’e kalansız bölünür.

 

Soru: 1432 sayısının 8 e bölümünden kalan kaçtır?

Cevap: 1432  sayısının son 3 rakamı 432 dir. 432 sayısı 8 ile tam bölünebildiğinden sayı 8 e tam bölünür diyebiliriz.

 

Soru: 7685, 842, 7800, 1056, 424 ve 6843 sayılarından hangilerinin 2’ye kalansız bölünebildiğini işlem yapmadan bulalım.

Cevap:  842, 7800, 1056 ve 424 sayılarının birler basamağında çift rakamlar vardır. O hâlde bu sayılar 2’ye kalansız bölünür.

7685 ve 6843 sayılarının birler basamağında tek rakamlar vardır. Bu sayılar 2’ye kalansız bölünmez.

 

Soru: 85, 124, 182, 216 ve 349 sayılarından hangilerinin 4’e kalansız bölünebildiğini işlem yapmadan bulalım.

Cevap: 124 ve 216 sayılarının son iki basamağında bulunan sayılar, 4’ün katı olduğu için bu sayılar 4’e kalansız bölünür.

85,182 ve 349 sayılarının son iki basamağındaki sayılar, 4’ün katı olmadığı için bu sayılar 4’e kalansız bölünmez.

 

Soru: 206, 321, 406 ve 1245 doğal sayılarının 3 ile kalansız bölünüp bölünmediğini bulalım.

Cevap: 206 sayısının rakamları toplamı: 2 + 0 + 6 = 8’dir. O hâlde bu sayı 3’e kalansız bölünmez.

321 sayısının rakamları toplamı: 3 + 2 + 1 = 6’dır. O hâlde bu sayı 3’e kalansız bölünür.

406 sayısının rakamları toplamı: 4 + 0 + 6 = 10’dur. O hâlde bu sayı 3’e kalansız bölünmez.

1245 sayısının rakamları toplamı: 1 + 2 + 4 + 5 = 12’dir. O hâlde bu sayı 3’e kalansız bölünür.

 

Soru: 801, 1240 ve 4563 sayılarının 9’a kalansız bölünüp bölünmediğini bölme işlemi yapmadan bulalım.

Cevap: 801 sayısının rakamları toplamı: 8 + 0 + 1 = 9’dur. O hâlde sayı 9’a kalansız bölünür.
1240 sayısının rakamları toplamı: 1 + 2 + 4 + 0 = 7’dir. O hâlde sayı 9’a kalansız bölünmez.
4563 sayısının rakamları toplamı: 4 + 5 + 6 + 3 = 18’dir. O hâlde sayı 9’a kalansız bölünür.

 

Soru: 5078 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için bu sayıdan çıkarılması gereken en küçük doğal sayı kaçtır?

Cevap:3 e kalansız bölünebilmesi için en az 2 sayısını çıkartmamız gerekiyor.

 

Soru: 3’e ve 4’e bölünebilen dört basamaklı en küçük sayı kaçtır?

Cevap: 3’e ve 4’e aynı anda bölünebilmesi için 3.4=12 den

bu sayının 12 ye tam bölünebilmesi gerek

dört basamaklı en küçük sayı stendiği için

Bu değer de 1008 olur.

 

Soru: 18£6 dört basamaklı sayısı 4 ile tam bölünüyor. Buna göre £ yerine gelebilecek rakamları bulunuz.

Cevap:4 ile tam bölünebilmesi için sondan 2 basamağın 4 e tam bölünebilemsi gerek

O halde kare yerine 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamları gelebilr.

 

Soru: Aşağıda verilen sayılardan hangisi dört basamaklı, rakamları farklı, 5 ile bölünebilen en büyük sayıdır?

A) 9995 B) 9876 C) 9875 D) 9870

Cevap:Yanıtımız, C şıkkı 9875 tir arkadaşlar.

 

Soru: Bir doğal sayı 5’e bölündüğünde kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Cevap: 5 ile bölümünden kalan 5 ve 5 ten büyük bir sayı olamaz arkadaşlar.

yani 5, 6, 7, 8 …. şeklindeki sayılar olamaz.

Sadece 0, 1, 2, 3 ve 4 olabilir.

 

Soru: 524£ dört basamaklı sayısının 5’e kalansız bölünebilmesi için £ yerine hangi rakam gelebilir?

Cevap: 5 e kalansız bölünebilmesi için sondaki sayının 0 ya da 5 olması gerekiyor.

O halde kare yerine 0 ve 5 rakamları gelebilir.

 

Soru: 8439 dört basamaklı sayısı 2 ve 3’e kalansız bölünmektedir. Buna göre 9 yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

Cevap: 2 ve 3’e kalansız bölünmesi için son basamağın çift sayı ve rakamları toplamının 3 ün katı olması gerekiyor. Bu durumda

9 yerine 0,2,4,6 ve 8 gelir. Şimdi de bunları yerine koyarak 3 ün katı durumuna bakalım

0 için 8430 dan 8+4+3=15 olur ve 3 ün katı olduğundan 3 e tam bölünür.

2 için 8432 dan 8+4+3+2=17 olur ve 3 ün katı olduğundan 3 e tam bölünmez.

4 için 8434 dan 8+4+3+4=19 olur ve 3 ün katı olduğundan 3 e tam bölünmez.

6 için 8436 dan 8+4+3+6=21 olur ve 3 ün katı olduğundan 3 e tam bölünür.

8 için 8438 dan 8+4+3+8=23 olur ve 3 ün katı olduğundan 3 e tam bölünmez.

Bu durumda cevabımız da0 ve 6 olmak üzere 2 adettir.

 

Soru: 6 ile kalansız bölünebilme kuralını açıklayınız. Her çift sayı 6 ile kalansız bölünür mü?

Cevap: Bir sayının 6 ya kalansız bölünebilemsi için 2 ve 3 e de kalansız bölünebilmesi gerekiyor.

Aynı zaman da sayının da çift olması gerekiyor.

 

Soru: Aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3 ve 5’e kalansız bölünür?

A) 4742 B) 6501 C) 7450 D) 8340

Cevap: 5 e kalansız bölünebilmesi için sayının son basamağı 0 ya da 5 olmalıdır.

Bu koşulu ağlayan C ve D seçeneğidir.

3 e tam bölünebilmesi için de sayıların toplamının 3 ve 3 ün katı olmalıdır.

7450 için 7+4+5 = 16 olur ve 3 e bölünmez

8340 için 8+3+4 = 15 olur ve 3 e tam bölünür.

Bu durumda sadece D seçeneği tam olarak bölünür.

 

Soru: 8406£ beş basamaklı sayısının 10’a tam olarak bölünebilmesi için £ yerine hangi rakam gelmelidir?

Cevap: Sayının 10 a tam olarak bölünebilemsi için son basamağındaki rakamın 0 olaması gerekiyor.

O halde kare yerine sadece 0 rakamı gelebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.