Bölünebilme Kuralları Konu Anlatımı

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17,19,25 sayılarına kalansız bölünebilme kuralları dersimize hoş geldiniz sevgili öğrencler. Tüm bölünebilme kuralalrını bu yazımızda detaylıca anlattık.

a, b, c ve k doğal sayılar olmak üzere, aşağıda verilen bölme işlemine göre,
(i) a = b . c + k
(ii) k < b dir.

1’e bölünebilme kuralı
Her sayı 1’e bölünür.

2’ye bölünebilme kuralı
Birler basamağı 0,2,4,6,8 olan sayılar ya da son rakamı çift olan sayılar 2 ile kalansız bölünür.

Örnek: 33 sayısının 2 ye bölümünden klan kaçtır?

33 sayısı tek bir sayı olduğuna göre 2 ye bölümünden kalan 1 dir. Eğer sorudaki sayımız çift olsaydı kalan değerimiz 0 olacaktı.

 

3’e bölünebilme kuralı
Rakamları toplamı 3 veya 3’ün katları olan sayılar 3 ile kalansız bölünür.

Örnek: 234 sayısının 3 ile bölümünden kalanını bulalım.

Sayının rakamlarını toplarsak; 2 + 3 + 4 = 9 yapar. Bu sayı toplamı olan 9 u da 3 e bölersek kalan değeri 0 olur. O halde 234 sayısının 3 e bölümünden kalan 0 dır arkadaşlar.

 

4’e bölünebilme kuralı
Son iki basamağı 00 ya da 4’ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünür.

Örnek: 1345 sayısının 4 e bölümünden kalan kaçtır?

1345 sayısının son iki basamağı 45 tir. 45 in 4 e bölümünden kalanını bulmamız gerekiyor. 45 i 4 e bölersek kalan 1 olur. O halde 1345 in 4 e bölümünden kalan 1 dir arkadaşlar.

 

5’e bölünebilme kuralı
Birler basamağı 0 veya 5 olan tüm sayılar ya da son rakamı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünür.

Örnek: 277 sayısının 5 e bölümünden kalanını bulunuz?

277 sayısının son basamağı 7 dir. 7 nin 5 e bölümünden kalan 2 olduğuna göre; 277 sayısının 5 e bölümünden kalan 2 dir arkadaşlar.

 

6’ya bölünebilme kuralı
Hem 2 hem de 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile kalansız bölünür.

7’ye bölünebilme kuralı
Sayı xyz şeklinde ise sayının üstüne 312 yazılır.Üst üste denk gelen sayının rakamları ile 312’nin rakamları çarpılır. Çarpılan sayılar toplanır. Çıkan sonuç 7’nin katı ise sayı 7 ile kalansız bölünür.

8’e bölünebilme kuralı
Sayının son üç basamağı 000 ya da  8’in katı ise bu sayı 8 ile kalansız bölünür.

9’a bölünebilme kuralı
Rakamları toplamı 9 veya 9’un katı olan sayılar 9 ile kalansız bölünür.

10’a bölünebilme kuralı
Birler basamağı yada son rakamı 0 olan sayılar 10 ile kalansız bölürnür.

11’e bölünebilme kuralı
Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için, sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla +, -, +, -, … işaretleri yazılır. Artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır. Çıkan sonuç 11’in katı ise bu sayı 11 ile kalansız bölünür.

13’e bölünebilme kuralı
X sayısını X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+4.b sayısı 13’ün katı ise bu sayı 13 ile kalansız bölünür.

17’ye bölünebilme kuralı
X sayısını X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a-5.b sayısı 17’nin katı ise bu sayı 17 ile kalansız bölünür.

19’a bölünebilme kuralı
X sayısını X=10.a+b şeklinde yazdığımızda a+2.b sayısı 19’ün katı ise bu sayı 19 ile kalansız bölünür.

25’e bölünebilme kuralı
Son iki basamağı 25, 50, 75, veya 00 olan sayılar 25 ile kalansız bölünür.

Bir cevap yazın