Boranın kütlesi 42 kg’dır. Cemrenin kütlesi Boranın kütlesinden 3 kg fazla,

Soru: Boranın kütlesi 42 kg’dır. Cemrenin kütlesi Boranın kütlesinden 3 kg fazla, Serhat’ın kütlesi ise Cemre’nin kütlesinden 4 kg eksiktir. Buna göre üçünün kütleleri toplamı kaç kilogramdır?

A) 130
B) 128
C) 125
D) 122

Cevap:  Cemrenin kütlesi Boranın kütlesinden 3 kg fazla olduğuna göre Cemrenin kütlesi: 42 + 3 = 45 kg olur.

Serhat’ın kütlesi Cemre’nin kütlesinden 4 kg eksik  olduğuna göre Serhat’ın kütlesi 45 – 4 = 41 kg olur.

Bu durumda üçünün kütleleri toplamı 42 + 45 + 41 = 128 kilogramdır.

Bir cevap yazın