Can ve dört arkadaşı uçurtma yapmak için 185 metrelik bir yumak ip aldılar.

Soru: Can ve dört arkadaşı uçurtma yapmak için 185 metrelik bir yumak ip aldılar. İpin 95 metresini Can’ın annesi kullandı. Kalan ip 5 arkadaş tarafından paylaşıldı. Her birine kaç metre ip düşmüştür?

Cevap: İp in tamamı 185 metre olarak verilmiş. Bu ipin 95 metresini Can’ın annesi kullandığına göre geriye 185 -95 =90 metre ip kalır.

Bu 90 metre ip te 5 arkadaş tarafından eşit olarak bölünüyorsa

90/5=18 metre her bir arkadaşa ip düşer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.