Doğal Sayılarla Çıkarma 1. Sınıf Matematik

.

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
ETKİNLİK: Görsellerle modellenen çıkarma işlemlerini yapınız.

.
.

 

.
.

 

ETKİNLİK: Aşağıdaki problemlerde noktalı bölümleri “ azaldı, eksildi, ayırdı” sözcükleri ile anlamlı bir şekilde tamamlayınız ve problemleri çözünüz.

 
1. Kenan’ın dosyasında 8 tane elişi kâğıdı vardı. 3 tanesini, çalışmalarında kullanmak için………………………………………………….. Kenan’ın kaç tane elişi kâğıdı kaldı?

 

2. Nil’in 14 tane masal kitabı vardı. Masal kitaplarından 5 tanesini arkadaşına hediye etti. Nil’in masal kitapları ………………………. Geriye kaç tane masal kitabı kaldı?

 

3. Cemil’in 9 TL’si vardı. Çok sevdiği öykü kitabını 6 TL’ye satın aldı. Parası ……………………. geriye kaç Türk lirası kaldı?

 

 

ETKİNLİK: Verilen çıkarma işlemlerini, uygun matematik cümleleri ile eşleştiriniz.

 

.
.

 

.
.

 

3. Annesi, Büşra’ya yukarıdaki çilekleri yıkadı. Bir tabağa koydu. Büşra, çileklerin 5 tanesini yedi. Tabakta kaç tane çilek kalmıştır?
A) 4                            B) 5                              C) 6

1. Sınıf Matematik Yaz Tatili Çalışma

.
.
.

 

Örnek Sorular:

 

3) Bir otoparkta 18 araç vardı. Araçlardan 6 tanesi otoparktan çıktı. Sonra bu otoparka 3 tane araç geldi. Son haliyle otoparkta kaç araç vardır?

A) 12 B) 15 C) 19

 

4) Marketten 20 tane yumurta aldım. Eve gelirken 2 tanesi yolda kırıldı. Sonra 4 tanesini de annem yapacağı kek için kullandı. Şu anda evde kaç yumurta kaldı?

A) 12 B) 14 C) 16

 

Tıkla

1. Sınıf Matematik Problemleri Çöz

Matematik 1. Sınıf Problemleri
Matematik 1. Sınıf Problemleri
Matematik 1. Sınıf Problemleri

 

1- Bir sayının 7 eksiği 24’dür. Bu sayı kaçtır?

2- Bir mağazada 17 etek, 25 kazak vardır: Bu mağazadaki kazak sayısı etek sayısından kaç fazladır?

3- Bir sayı 7 onluk 8 birlikten oluşmuştur. Oluşan bu sayının 9 eksiği kaçtır?

4- Bir sayının 8 eksiği 11’dir. Bu sayının 6 ek-siği kaçtır?

5- Doğum günü partime gelen kızların sayısı erkeklerin sayısından 3 fazladır. Partide 8 er-kek olduğuna göre kızların sayısı kaçtır?

6- Pınar 15 yaşındadır. Pınar 3 yıl önce kaç yaşındaydı?

7- Emirhan 16 yaşındadır. Kardeşi 10 yaşın-dadır. 4 yıl önce ikisinin yaşları toplamı kaçtır?

8- 18’den başlayarak geriye doğru birer rit-mik sayarken 5.saymada hangi sayı söylenir?

9- Yusuf Kerem 7 yaşındadır. Ablası Merve, Yusuf Kerem’den 14 yaş büyüktür. Buna göre Ablası Merve kaç yaşındadır?

10- Berkehan bugün 7 yaşındadır. Kaç yıl son-ra 20 yaşında olur?

11- Bir kümeste 3 hindi, hindilerden 6 fazla ördek vardır. Bu kümeste kaç ördek vardır?

12- 27’den başlayarak geriye doğru birer ritmik sayarken, 8. saymada hangi sayı söylenir?