1. Sınıf Matematik Problemleri Çöz

Matematik 1. Sınıf Problemleri
Matematik 1. Sınıf Problemleri
Matematik 1. Sınıf Problemleri

 

1- Bir sayının 7 eksiği 24’dür. Bu sayı kaçtır?

2- Bir mağazada 17 etek, 25 kazak vardır: Bu mağazadaki kazak sayısı etek sayısından kaç fazladır?

3- Bir sayı 7 onluk 8 birlikten oluşmuştur. Oluşan bu sayının 9 eksiği kaçtır?

4- Bir sayının 8 eksiği 11’dir. Bu sayının 6 ek-siği kaçtır?

5- Doğum günü partime gelen kızların sayısı erkeklerin sayısından 3 fazladır. Partide 8 er-kek olduğuna göre kızların sayısı kaçtır?

6- Pınar 15 yaşındadır. Pınar 3 yıl önce kaç yaşındaydı?

7- Emirhan 16 yaşındadır. Kardeşi 10 yaşın-dadır. 4 yıl önce ikisinin yaşları toplamı kaçtır?

8- 18’den başlayarak geriye doğru birer rit-mik sayarken 5.saymada hangi sayı söylenir?

9- Yusuf Kerem 7 yaşındadır. Ablası Merve, Yusuf Kerem’den 14 yaş büyüktür. Buna göre Ablası Merve kaç yaşındadır?

10- Berkehan bugün 7 yaşındadır. Kaç yıl son-ra 20 yaşında olur?

11- Bir kümeste 3 hindi, hindilerden 6 fazla ördek vardır. Bu kümeste kaç ördek vardır?

12- 27’den başlayarak geriye doğru birer ritmik sayarken, 8. saymada hangi sayı söylenir?

Kolay Çıkarma İşlemleri 1. Sınıf Matematik

çıkarma işlemi 1. sınıf matematik
çıkarma işlemi 1. sınıf matematik
çıkarma işlemi 1. sınıf matematik

 

1. Elif annesinin yaptığı 38 kurabiyenin 14 ünü arkadaşları ile yedi. Geriye kaç kurabiye kaldı?

 

2. Bahçemizde 26 tane elma ağacı vardı. Bunlardan 15 tanesi kurudu. Bahçemizde kaç ağacımız kaldı?

 

3. Ayşe’nin 13 tane hikaye kitabı vardı. Bunlardan 10 tanesini Emre’ye verdi. Ayşe’nin kaç kitabı kaldı?

 

4. Limanda 15 tane gemi vardı. 5 tanesi limandan ayrıldı. Limanda kaç gemi kaldı?

Toplamları 10 Eden Sayılar 1. Sınıf Matematik

.

Toplamları 10 ve 20 Olan Sayı İkilileri

 

Etkinlik : Aşağıdaki verilen sayı ikililerinden toplamları 10 olanları kırmızıya , toplamları 20 olanlarını da sarıya boyayınız.

 

 

.
.

 

Etkinlik  : 

Aşağıdaki  kutulara  toplamı  10  ve 20  olacak  şekilde  uygun sayıları  yazınız.

 

.
.

 

Ödev 

 

1.Toplamları verilen  işlemlerin  toplananlarını  siz yazınız.

 

.
.

 

  1. Toplamları verilen  işlemlerin  toplananlarını  siz yazınız.

 

.
.