Kategori «Lise 3»

11. Sınıf, Matematik, Test, Denemeleri, Matematik Öğretmenleri

11. Sınıf Matematik Konuları

11 sınıf matematik konuları 2014-2015

  Aşağıdaki listede sizler için 2014-2015 eğitim öğretim sezonunda 11. Sınıf Matematik dersinde işlenecek konular verilmiştir. Çalışmak istediğiniz konuyu sağ menüdeki arama bölümünden aratarak çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar.   A.KARMAŞIK SAYILAR 1. Karmaşık Sayılar 2. Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi   B.LOGARİTMA 1. Üstel Fonksiyon ve Logaritma Fonksiyonu 2. Üslü ve Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler   C.OLASILIK VE İSTATİSTİK 1. Permütasyon 2. Kombinasyon …

11. Sınıf Determinantlar Konu Anlatımı

.

DETERMİNANTLAR         MİNÖR VE KOFAKTÖR (EŞ ÇARPAN)   Tanım: n. sıradan bir A kare matrisinin i. Satır ve j. Sütun atıldıktan sonra geriye kalan matrisin determinantına, aij elemanının Minör’ü denir ve Mij ile gösterilir.     Tanım: 3×3 türünden bütün matrislerin kümesi  M3 olsun.     DETERMİNANT FONKSİYONU   Tanım: n. Mertebeden kare matrislerin kümesi …

11. Sınıf Geometri 2. Dönem 1. Yazılı 2014

11. Sınıf geometri 2. Dönem 1. Yazılı

  Yazılıdan örnek sorular:   5.   RxR de  A(-3, 1)  ve B(5, -5) noktalarından geçen  [AB] doğru parçasını çap kabul eden çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?   6.     x-3=0 ,  x-7=0   doğrularına teğet olan ve merkezi    y=3x-5   doğrusu üzerinde bulunan çemberin merkezinin koordinatları nedir?   Tıkla

Matrisler – 11. Sınıf Matematik

.

Şekildeki gibi bir cismin elemanlarından oluşan sıralı tabloya m x n tipinde bir matris denir.     i= 1,2,3, .. , m ve j = 1,2,3, … , n olmak üzere, A = [aij ]şeklinde ifade edilir. Burada i, satır indisini; j;ise sütun indisini  belirtmektedir. aij elemanı; A matrisinin i. satırı ile j. sütununun kesiştiği yerdeki elemanıdır. …

11. Sınıf Doğrusal Denklem Sistemlerinin Grafik ile Çözümü

.

  11. Sınıf konularının son basamaklarını oluşturan fakat 12. Sınıf için sizlere temel oluşturacak bu konuyu çalışarak çalışmalarınızı tamamlayabilirsiniz.   Diyelim ki bir denklemimiz var ve bu denklemimiz y = x + 3 olsun. Tüm kümeleri ve denklemi sağlayan tüm xy koordinatlarını grafikte göstermek istiyorum.   Ve işte videomuz: