12. Sınıf Matematik Konuları 2019 – 2020

12. Sınıf (Lise 4) Matematik 1. dönem ve 2. dönem konularının yer alacağı bu yazımızda 2019 2020 yılına ait Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış konular yer alacaktır.

Matematik 1. dönem ve 2. dönem konularını aşağıda ünite ünite ayrılmış halde bulabilirsiniz.

1. ÜNİTE KONULARI
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE KONULARI
Gerçek Sayı Dizileri

3. ÜNİTE KONULARI
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE KONULARI
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

5. ÜNİTE KONULARI
Limit ve Süreklilik
Anlık Değişim Oranı ve Türev
Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE KONULARI
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. ÜNİTE KONULARI
Çemberin Analitik İncelenmesi

Ayrıca sitemizin 12.sınıf kategori bölümüde 12. sınıf matematik kitabında yer alan tüm sorunların ayrıntılı cevapları sitemizde paylaşılmıştır.

12. Sınıf Belirsiz İntegral Konu Anlatımı

.

1.BELİRSİZ İNTEGRAL

2.BELİRSİZ İNTEGRALİN ÖZELLİKLERİ

3.İNTEGRAL ALMA KURALLARI

4.İNTEGRAL ALMA METODLARI

*Değişken Değiştirme (Yerine Koyma)Metodu

*Kısmi İntegrasyon  Yöntemi

*Basit Kesire Ayırma metodu

5.TRİGONOMETRİK DÖNÜŞÜMLER YARDIMIYLA ÇÖZÜLEBİLEN İNTEGRALLER

6.BAZI ÖZEL DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRMELER

7.DEĞERLENDİRME TESTİ

 

.
.

 

BELİRSİZ İNTEGRALİN ÖZELLİKLERİ

 

1.Bir belirsiz integralin türevi,integrali alınan fonksiyona eşittir:

 

.
.

 

2.Bir belirsiz integralin diferansiyeli,integral işaretinin altındaki ifadeye eşittir:

 

.
.

 

3.Bir fonksiyonun diferansiyelinin belirsiz integrali,bu fonksiyon ile bir C sabitini toplamına eşittir:

 

.
.

 

ÖRNEKLER:

 

.
.

 

İntegral Alma Kuralları

 

.
.

 

.
.

 

İNTEGRAL ALMA METODLARI

 

Değişken Değiştirme(Yerine Koyma)Metodu:

 

.
.

 

KISMİ İNTEGRASYAON YÖNTEMİ

 

.
.

 

BASİT KESİRE AYIRMA METODU

 

.
.

 

Trigonometrik Dönüşümler Yardımıyla Çözülebilen İntegraller

 

.
.