12. Sınıf Matematik Dönem Ödevi Konuları

12. Sınıf Matematik Dönem Ödevi Konuları
12. Sınıf Matematik Dönem Ödevi Konuları
12. Sınıf Matematik Dönem Ödevi Konuları

 

Aşağıdaki listede lise 4 üncü sınıf öğrencilerine matematik dersinde dağıtabileceğiniz konu listesini bulabilirsiniz.

 

12. Sınıf Matematik Dönem Ödevi Konuları 2013 2014

 
1. ARILAR VE MATEMATİK
2. RAKAMLARIN EVRENSEL TARİHİ
3. ÖZEL SAYILAR
4. ZİHİNDEN İŞLEMLER
5. İMKÂNSIZ ŞEKİLLER
6. ZEKÂ SORULARI
7. MATEMATİK SABİTLERİ (EULER SABİTİ, KAPREKAR SABİTİ, …)
8. MATEMATİK HESAPLARINDA PRATİK YOLLAR
9. KRİPTOĞRAFİ
10. MATEMATİK FİLM VE POPÜLER MATEMATİK KİTAPLARININ ÖZETLERİ

 

 

12. Sınıf Matematik Performans Ödevi

12. Sınıf Matematik Performans Ödevi
12. Sınıf Matematik Performans Ödevi
12. Sınıf Matematik Performans Ödevi

 

 

 

 

İÇERİK

 

 

SINIF DÜZEYİ

 

BEKLENEN BECERİLER

 

HAZIRLAMA SÜRESİ

 

DEĞERLENDİRMEDE KULLANILACAK ARAÇLAR

SÜREKLİLİK  

12-B

Akıl yürütme

İlişkilendirme

İletişim

 

14  KASIM 2013

21  KASIM 2013

 

Dereceli Puanlama Anahtarı

 

Sevgili öğrenciler,

Bu görevde sizlerden:

Grafik üzerinde süreklilik

 

YÖNERGE:

Performans görevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Analitik düzlem üzerinde aşağıdaki şartları taşıyan bir grafik çiziniz.Grafik üzerinde

1)Limiti olan ve olamayan noktalar olsun.

2)Noktalardan birinde sağdan limit artı sonsuz soldan limiti  eksi sonsuz olsun.

3)Limiti olduğu halde sürekli olmadığı noktalar olsun

4)Hem limitsiz hem de süreksiz noktalar olsun

5)Renkli kalemler kullanabilirsiniz

6) Çalışmanızın raporunu hazırlayınız.

7)  Ödev yapılırken öğretmen ile işbirliği içinde olunacak.

8)  Rapor ve ödev belirtilen tarihte teslim edilecek.

9)  Çalışmanız puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

10)  Çalışmanızı zamanında tamamlayarak kontrollerini yapınız.

 

PUANLAMA ANAHTARI

ÖLÇÜTLER

PERFORMANS DÜZEYİ

 

Çok iyi

(3)

İyi

(2)

Kabul edilebilir

(1)

İçerik Yeterliliği  Analitik düzlemde noktaları doğru ve düzgün yerleştirmiş limiti olan ve olmayan noktaları belirtmiş sürekli olan ve olmayan noktalara grafikte örneklemiş.  Söz konusu bilgilerin önemli bir kısmı hakkında grafikte yer vermiş eksikleri var. İstenen bilgilerin hepsine grafikte yer verilmemiş.
Görünüş  Araştırmasında son derece çarpıcı konunun anlaşılmasına katkı sağlayan görsel unsurlarla desteklemiş.

 

 Grafikteki bilgiler yeterli ancak görselliğe önem verilmemiş. Grafik düzgün çizilmemiş.
Kaynaklardan yararlanma  Çeşitli kaynaklardan araştırma yapılmış elde edilen bilgiler kullanılmış.

 

 Araştırmasında yararlandığı kaynaklar sayıca yeterli değil. Yararlandığı kaynaklar yetersiz
Zamanında teslim  

Çalışmasını istenen süre içersinde tamamlamış

 Çalışmasını istenen süre içinde tamamlamış. Çalışmasını istenen süre içinde tamamlayamamış.
Rapor yazma  Çalışmasını rapor hazırlama kurallarına uygun bir şekilde hazırlamış.

 

 Rapor eksik yazılmış. Rapor yazılmamış.

                                                                          TOPLAM :

 

12. Sınıf Matematik Konuları

Lise son sınıflar için Matematik dersinde işlenen konular aşağıdaki listede verilmiştir. İsterseniz lise 4. sınıf öğrencisi olun isterseniz farklı bir kademede olun aşağıdaki listeden çalışmak istediğiniz konuyu sitemizin arama bölümünden bulup çalışabilirsiniz. İyi çalışmalar.
 

A.FONKSİYONLAR


1. 
Fonksiyonlar 

2. Fonksiyonların Tanım Kümesi

3. Parçalı Fonksiyonlar 


B.LİMİT VE SÜREKLİLİK


1. 
Limit

2. Süreklilik

C.TÜREV


1. 
Türev  

2. Türevin Uygulamaları

3.Ekstremum noktaları problemleri 

D.İNTEGRAL


1. 
Belirli İntegral  

2. Belirsiz İntegral

3. Belirli İntegralin Uygulamaları