Üç kardeşin yaşlarının toplamı 31’dir. Ercan 7 yaşında, Ümit 15 yaşında olduğuna göre Sevda’nın yaşı kaçtır?

Yaş problemleri ile ilgili biraz düşündürücü ve zorlayıcı bir soru sorulmuş ama üstesinden gelmeye çalışırız hemen sorumuza bakalım

Soru:  Üç kardeşin yaşlarının toplamı 31’dir. Ercan 7 yaşında, Ümit 15 yaşında olduğuna göre Sevda’nın yaşı kaçtır?

Çözüm:    soruda 3 adet kardeşten bahsedilmiş ve iki kardeşin yaşları bize verilmiş Üç kardeşin kaç yaşında olduğu sanılıyor

Ercan 7 yaşındaymış ümittir 15 yaşındaymış öncelikle bu iki kardeşin yaşlarının bir toplayalım

15+ 7= 22 olarak yaşları toplamını bulunuz

Üç kardeşin yaşları toplamı 31 olduğuna göre 31 den diğer iki kardeşin yaşları toplamı olan 22 çıkartırsak Sevda Hanım yaşında bulmuş oluruz

31 – 22 =  9 yaş olarak sevdanın yaşını buluruz

Bahçeye 16 tane karanfil, 12 tane gül ve karanfillerin sayısından 7 tane eksik papatya diktik. Bahçeye toplam kaç çiçek diktik?

Bir bahçeye dikilen Çiçekler ile ilgili biraz zorlayıcı bir soru sorulmuş sorumuza Adım Adım bakarak çözümü sağlamaya çalışalım

Soru:  Bahçeye 16 tane karanfil, 12 tane gül ve karanfillerin sayısından 7 tane eksik papatya diktik. Bahçeye toplam kaç çiçek diktik?

Çözüm:    bir bahçe var ve bahçeye dikilen toplam çiçek sayısını soruyorlar

Karanfil sayısını vermişler 16

Gül sayısını da vermişler 12

bilmediğimiz sadece papatya sayısıdır onu da karanfil sayısından yola çıkarak bulabiliriz

papatya sayısı Karanfil sayısından 7 eksik olduğuna göre

16-7= 9 olarak papatya sayısını bulmuş oluruz

son durumda ise

16+ 12+ 9= 37 olarak bahçedeki dikilen toplam çiçek sayısını bulmuş oluruz

Kağan, 45 lirasının 12 lirasıyla boya kalemi aldı. Kağan’ın kaç lirası kaldı?

Bakkaldan aldığınız ekmek kadar kolay bir soru sorulmuş hemen sorumuza bakalım

Soru:  Kağan, 45 lirasının 12 lirasıyla boya kalemi aldı. Kağan’ın kaç lirası kaldı?

Çözüm:    Kaan’ın elinde 45 lirası varmış ve bu 45 liranın 12 lirasını harcamış

bu durumda bu iki değeri birbirinden çıkartırsak Kaan’ın elinde kalan parasını bulmuş oluruz

45-12= 32 olarak Kaan’ın elinde kalan parayı bulmuş oluruz

Ceren, Aleyna’dan 8 kilogram daha ağırdır. Ceren 27 kilogram olduğuna göre

Iki kız arkadaşın kiloları ile ilgili basit bir soru sorulmuş hemen sorumuza bakalım

Soru:  Ceren, Aleyna’dan 8 kilogram daha ağırdır. Ceren 27 kilogram olduğuna göre ikisinin kütleleri toplamı kaç kilogramdır?

Çözüm:    soruda Ceren ve Aleyna dan bahsedilmiş ve bu 2 kişinin  ağırlıkları toplamı sorulmuş

Ceren’in Kaç kilo olduğunu biliyoruz 27 kiloymuş

Aleyna’nın  kilosunu da bulursak sonucumuza da Aslında ulaşmış oluruz

Ceren Aleyna’dan 8 kilogram daha fazla olduğuna göre

27 – 8 =  19 olarak Aleyna’nın kilosunu buluruz

son durumda ise

27+ 19= 46  olarak her ikisinin de ağırlıkları toplamını bulmuş oluruz

Bir sınıfta 14 kız öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı kızlardan 2 eksik olduğuna göre sınıfta kaç öğrenci vardır?

Sınıftaki kız ve erkek sayıları ile ilgili güzel bir soru sorulmuş hemen sorumuzu çözelim

Soru:  Bir sınıfta 14 kız öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin sayısı kızlardan 2 eksik olduğuna göre sınıfta kaç öğrenci vardır?

Çözüm:    bir sınıf düşünün içerisinde kız ve erkekler var peki bu kız ve erkeklerin sayısı toplamda kaçtır diye sorulmuş

kızların sayısını biliyoruz 14

14 erkek kız bu durumda

14 –  2 = 12 olarak erkeklerin sayısını buluruz

kız ve erkeklerin toplamı ise

14 +  12 = 26 olarak Toplam sayıyı bulmuş oluruz

Bir çiftlikte 28 koyun, koyunların sayısından 9 eksik tavuk vardır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?

Birçok çocuğun sevdiği Çiftlik sorusu ile ilgili çok güzel bir soru sorulmuş gelişinde Bu çiftlikteki hayvanların sayısını bulalım

Soru:  Bir çiftlikte 28 koyun, koyunların sayısından 9 eksik tavuk vardır. Çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?

Çözüm:    elimizde 1 adet Çiftlik varmış ve bu Çiftliğin içerisinde koyun ve tavuk varmış

Bu koyun ve tavuk sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş

koyun sayısını biliyoruz 28

tavuk sayısı ise koyun sayısından 9 eksik olduğuna göre

28 – 9 =  19 olarak tavuk sayısını bulmuş oluruz

bu durumda

28 +  19 = 47 olarak çiftlikteki toplam hayvan sayısını bulmuş oluruz

Nil 19 yaşındadır. Kardeşi Nil’den 4 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

Yaş problemleri ile ilgili basit bir soru sorulmuş bu basit sonumuzu çözmeye başlayalım

Soru:  Nil 19 yaşındadır. Kardeşi Nil’den 4 yaş küçüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

Çözüm:    soruda Nil ve Nil’in kardeşinden bahsedilmiş bu 2 kişinin de yaşları toplamı kaçtır diye sorulmuş

Nil’in yaşını biliyoruz 19 bize kardeşinin kaç yaşında olduğu gerekli

kardeşi Nilden 4 yaş küçük olduğuna göre

19 – 4 =  15 olarak kardeşinin yaşının bulmuş oluruz

sonuca gelirsek de

19 +   15= 34 olarak her ikisinin yaşları toplamına bulmuş oluruz

52 – 39 = ? işleminin tahminî sonucu ile gerçek sonucu arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki soruda hem sonucun tahmini değerini hem de gerçek değerini sormuşlar bu durumda soruyu detaylıca inceleyerek çözümü bulalım

Soru:  52 – 39 = ? işleminin tahminî sonucu ile gerçek sonucu arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm:    Aslında basit bir çıkarma işlemi sormuşlar fakat önce tahmini sonucu bulmamız isteniyor sonra da gerçek sonucu bulmamızı istiyorlar

tahmini sonucu bulurken yapmamız gereken sayıları onluk sisteme yuvarlamak olacaktır yani

sorudaki 52 sayısının 50 gibi düşünmek gerekiyor

39 sayısını da 40 gibi düşünmek gerekiyor

Bu durumdan 50 – 40 =  olarak tahmini sonucu bulmuş oluruz

gerçek Sonuçta ise 52 – 39 =  13 olarak gerçek sonucu bulmuş oluruz

son olarak bu iki değer arasındaki fark bize sorulmuş

13 – 10 =  3 olarak sonucu bulmuş oluruz