2. Sınıf Dört İşlem Problemleri

2. Sınıf Matematik dört işlem ile ilgili çözümlü problemlerin olacağı yazımıza hoş geldiniz arkadaşlar.

Dört işlem problemleri matematik dersinin en çok sevilen konularından bir tanesidir.  Sizler için kolay, orta ve zor düzeyde hazırladığımız soruları çalışma kağıdı üzerinde sizlerde yazarak uygulamalı olarak çözebilirsiniz.

Soru 1: Murat’ın kalemlerinin sayısı  42’den 6 eksiktir. Murat 7 kalemini arkadaşına veriyor. Murat’ın  kaç kalemi kalmıştır?

Cevap: Soruda Murat’ın kalemlerinin sayısı  42’den 6 eksik olarak verildiğine göre 42- 6 = 36 adet kalemi vardır Murat’ ın.

Murat 7 kalemini arkadaşına verdikten sonra

geriye 36 -7 = 29 adet kalemi kalmıştır.

 

Soru 2: Bir kırtasiyede toplam 30 adet  defter vardır. 3 öğrenci bu kırtasiyeden ikişer tane defter alıyor.  Kırtasiye de kaç adet defter kalmıştır?

Cevap: 3 öğrenci bu kırtasiyeden ikişer tane defter alıyorsa,

toplam alınan defter sayısı 3 x 2 = 6 adettir.

Geriye ise 30 – 6 = 24 adet defter kalmıştır.

 

Soru 3: Sınıfta 28 öğrenci vardır. Bu sınıfa 5 kız öğrenci ve 7 erkek öğrenci daha geliyor. Sınıf mevcudu kaç olmuştur?

Cevap: Sınıfa 5 kız öğrenci ve 7 erkek öğrenci  geldiğinde

toplam 5 + 7 = 12 kişi gelmiştir.

Son durumda sınıftaki öğrenci sayısı ise 29 + 12 = 41 kişidir.

 

Soru 4: Bir trende 75 yolcu vardır. Bu trene istasyonda 21 yolcu biniyor ve  trenden de 7 yolcu iniyor. İstasyondan kalkınca trende kaç yolcu bulunur?

Cevap: Tren istasyona geldiğinde 21 yolcu biniyor ve  trenden de 7 yolcu indiğine göre trene toplam da binen yolcu sayısı

21 – 7 = 14 kişidir.

Trende başlangıçta 75 kişi olduğuna göre tren istasyondan kalktığında

75 + 14 = 89 kişi olur.

 

Soru 5: 67 öğrenciden 18’ i bowlinge geri kalanları da pubg ye gidiyor. Pubg ye gidenlerin 22’si erkek ise kaç tanesi kız öğrencidir?

Cevap: İlk önce pubg ye giden öğrenci sayısını bulalım.

67 öğrenciden 18’ i bowlinge geri kalanları da pubg ye gidiyorsa

67 – 18 = 49 kişi pubg ye gitmiştir.

Pubg ye gidenlerin 22’si erkek ise,

Pubg ye giden kız öğrenci sayısı 49 – 22 = 27 kişidir.

 

Soru 6: Bir çıkarma işleminde eksilen 162 ’dir. Çıkan ise üç basamaklı en küçük sayıdan 12 fazladır. Bu durumda fark kaçtır?

Cevap: üç basamaklı en küçük sayı 100 dür. Bu sayınında 12 fazlası

100 + 12 = 112 dir.

Bu 112 yi de soruda verilen eksilenden çıkartalım.

162 – 112 = 50 olur. O halde fark sayısı 50 dir.

 

Soru 7: Ayşe’nin, roman kitabı 90 sayfadır. Bu kitabı 5 günde okumak istiyor. Günde kaç sayfa okursa kitabın tamamını bitirebilir?

Cevap: İlk önce toplam sayfa sayısını gün sayısına bölmemiz gerekiyor.

90/5 = 18 yapar. O halde Ayşe 1 günde 18 sayfa okursa, 5 günün sonunda 90 sayfa kitap okur ve kitabı bitirmiş olur.

 

Soru 8: Fırat dünyaya geldiğinde babası 36 yaşındaymış. Fırat şimdi 8 yaşında ise Fırat ile babasının yaşları toplamı kaçtır?

Cevap: Fırat 8 yaşına geldiğinde babası

36 + 8 = 44 yaşına gelecektir.

Bu durumda yaşları toplamı 44 + 8 = 52 olacaktır.

 

Soru 9: Toplamları 68 olan ardışık iki tek doğal sayıdan küçük olan sayı  kaçtır?

Cevap: Sayımızın birine x dersek, diğer sayımız x + 2 olur.

Bu iki sayının toplamı 66 olarak verilmiş O halde

x + x + 2 = 68

2x=66 ten x = 33 olur.

O halde küçük sayımız 33, büyük sayımız ise 35 tir.

 

Soru 10: Ahmet’ in  bir adımının uzunluğu 45 santimetredir. 5 adımının uzunluğu kaç santimetre olur?

Cevap: Verilen iki değeri birbiri ile çarparsak sorunun yanıtını bulmuş oluruz arkadaşlar.

45 x 5 = 225 santimetre olarak 5 adımının uzunluğunu buluruz.

2. Sınıf Matematik Tam, Yarım ve Çeyrek Saati Öğrenelim Etkinliği ve Problemleri

2. Sınıf Matematik Tam, Yarım ve Çeyrek Saati Öğrenelim Etkinliği ile ilgili çalışma kağıdı, çözümlü sorular ve problemlerin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Tam, Yarım ve Çeyrek Saati Öğrenelim

Tam Saatler;

Saat üzerindeki Akrep saati, yelkovan ise dakikayı gösterir arkadaşlar. Aşağıdaki görselde akrep ve yelkovanı görerek ne demek istediğimizi daha net anlayabilirsiniz.

Yukarıdaki saatte akrep 11, yelkovan 12’ nin üzerindedir. Saat on biri gösterir.

Yelkovanın 12’den başlayıp yine 12’ nin üzerine gelişine kadar geçen süre bir tam saattir.

Yarım Saatler;

Yarım saat 30 dakikadır.

Yelkovan 6’nın üzerinde ve akrep iki sayının arasında ise saatleri buçuk olarak okuruz. Aşağıdaki saatte akrep 2 ve 3’ün arasında, yelkovan ise 6’nın üzerindedir. Saat iki buçuktur.

Çeyrek Saatler;

Yelkovan 3’ün üzerinde ise saati çeyrek geçiyor şeklinde okuruz.  Aşağıdaki görsel örneğinde saat, beşi çeyrek geçiyor.

Çeyrek saat 15 dakikadır

 

Yelkovan 9’un üzerinde ise saati çeyrek var şeklinde okuruz.  Aşağıdaki görselde saat, beşe çeyrek var.

 

Kısa Notlar;

Akrep ve yelkovan gece saat 12’nin üzerine geldiğinde 1 gün biter. 24 saat tamamlanmış olur. Yeni gün başlar. Akrep ve yelkovan gündüz 12’nin üzerine geldiğinde öğle olur.

Gündüz saat 12’den önceki zaman dilimine öğleden önce, 12’den sonraki zaman dilimine öğleden sonra denir.

Bir gün 24 saat olduğu için öğleden sonraki zaman dilimi saat üzerinde “13, 14, 15 …” şeklinde okunur.

2. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

2018-2019-2020 dönemi 2. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı için örnek soruları aşağıda görebilirsiniz.

1-)56 sayısının basamak adlarını yazalım.(4p)

………………………………………………………

2-)35-43-67-89 sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım.(4p)

……………………………………………………..

3-)Aşağıda istenilen bilgileri yazalım.(4p)

3 onluk + 5 birlik = …….

Bir basamaklı en büyük sayı:…………

35 sayısındaki 3’ün basamak değeri:….

Toplanan sayılara ……………. denir.

4-)Aşağıdaki noktalı yerlere bilgileri yazar mısın?(4p)

Bir düzine deki sayı …..

İki basamaklı en büyü sayı …….

İki basamaklı en küçük sayı …

Bir destedeki sayı ……

5-)9’dan başlayıp 3 er 3 er sayarken 7.sırada hangi sayı söylenir?(4p)

6-) Kare ile dikdörtgenin farkını aşağıya yazar mısın?(4p)

7-)Aşağıdaki toplama işlemlerini çarpma işlemi olarak ifade ediniz.(4p)

3 + 3 + 3 =…..   4 + 4 + 4 + 4 + 4

………………..         …………………………

8-)Aşağıdaki çarpma işlemlerini toplama işlemi olarak yazalım.(4p)

2 x 7 = ………………………………………….

5 x 6 = …………………………………………

9-)Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını çözüm yaparak bulunuz.

Her gün 5 sayfa kitap okuyan elif 9 günde kaç sayfa kitap okur?(5p)

10-) Minibüste 6 koltuğun her biride 2’şer kişi oturuyor.3 kişi de ayakta yolculuk yapıyor.Bu minibüste toplam kaç yolcu var?(7p)