Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Sonucu noktalı yerlere yazınız.

Soru: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Sonucu noktalı yerlere yazınız.

3 x 0 = ….. 0 x 7 = ….. 0 x 8 = ….. 2 x 0 = ….. 5 x 0 = …..
1 x 4 = ….. 3 x 1 = ….. 10 x 1 = ….. 9 x 1 = ….. 1 x 7 = …..

Cevap: Aşağıda her bir işlemin sonucunu görebilirsiniz.

3 x 0 = 0.   0 x 7 =0    0 x 8 =0    2 x 0 = 0  5 x 0 = 0
1 x 4 = 4   3 x 1 = 3     10 x 1 =10   9 x 1 = 9   1 x 7 =7

Bir sayının 0 ile çarpımı 0 a, 1 ile çarpımı da kendisine eşittir.

Ceren’in 75 tane boncuğu vardı. Boncukların 18 tanesini Tuğçe’ye, 26 tanesini Nilay’a verdi.

Soru:  Ceren’in 75 tane boncuğu vardı. Boncukların 18 tanesini Tuğçe’ye, 26 tanesini Nilay’a verdi. Ceren’in kaç tane boncuğunun kaldığını bulunuz.

Çözüm:   İk önce toplamda arkadaşlarına vermiş olduğu boncuk sayısını bulalım.

18 + 26 = 44 adettir.

Bu değeri de toplam boncuk sayısından çıkartalım.

75 – 44 = 31 adet boncuk kalmıştır.

Belediye otobüsünde 36 tane yolcu vardı. Bu yolculardan 18 tanesi indi. Otobüste kalan yolcu sayısını tahmin ediniz. Gerçek sonuç ile karşılaştırınız.

Soru:  Belediye otobüsünde 36 tane yolcu vardı. Bu yolculardan 18 tanesi indi. Otobüste kalan yolcu sayısını tahmin ediniz. Gerçek sonuç ile karşılaştırınız.

Çözüm:   Otobüste kalan yolcu sayısını tahmini ve gerçek değer olarak bulmamız istenmiş.

İlk önce tahmini sonucu bulalım.

36 yolcu varmış bu dğeri 35 olarak düşünelim.

18 yolcu inmiş, bu değeri de 15 olarak düşünelim.

35 – 15 = 20 yolcu kalmıştır.

Şİmdi de gerçek değeri bulalım.

36 – 18 = 18 yolcu kalmıştır.

Son durumda tahmini sonucu 20 gerçek sonucu ise 18 bulduk

Cemre 15 yaşında, ağabeyi 19 yaşındadır. Annesi ise 43 yaşındadır.

Soru:  Cemre 15 yaşında, ağabeyi 19 yaşındadır. Annesi ise 43 yaşındadır. Annenin yaşının çocuklarının yaşları toplamından kaç fazla olduğunu bulunuz.

Çözüm:   İlk önce çocukların yaşları toplamını bulalım.

15 + 19 = 34 olarak buluruz.

Şimdi de bulduğumuz değeri annenin yaşı toplamından çıkartalım.

43 – 34 = 9 yaş daha büyüktür anne

3 farklı ülkeden gelen turist kafilesinde toplam 95 turist vardır.

Soru:  3 farklı ülkeden gelen turist kafilesinde toplam 95 turist vardır. Turistlerin 36’sı Makedonya’dan, 28’i İsviçre’den gelmiştir. Geriye kalan turistler Japonya’dan gelmiştir. Japonya’dan gelen turist sayısını bulunuz.

Çözüm:   Soruda Japonya’dan gelen turist sayısı sorulmuş.

Makedonya ve İsviçreden gelen toplam turist sayısı

36 + 28 = 64 tür.

Bu değeri de toplam sayıdan çıkartırsak cevabı buluruz.

95 – 64 = 31 kişi olarak cevabı buluruz.