Zeynep’in kuşu 90 günlüğüne, Beratın köpeği 9 aylığına,

Soru: Zeynep’in kuşu 90 günlüğüne, Beratın köpeği 9 aylığına, Fatih’in kedisi 40 haftalığına arkadaşları Miray’ın evine misafir olacaklar. Hayvan dostlarımızın misafirlik sürelerini en uzundan en kısaya doğru sembol kullanarak sıralayınız.

Cevap: Verilen tüm zamanları  gün cinsine çevirecek olursak;

Zeynep’in kuşu 90 gün
Beratın köpeği 9 ay. Yani 9×30 = 270 gün
Fatih’in kedisi 40 hafta. Yani 40×7 = 280 gün

O halde sürelerin en uzundan en kısaya doğru sıralanışı;

Kedi > Köpek > Kuş

Bir destesi 50 liraya alınan çorapların 3 düzinesi kaç liraya alınır?

Soru: Bir destesi 50 liraya alınan çorapların 3 düzinesi kaç liraya alınır?

A) 180
B) 160
C) 150

Cevap: Bir destesi 50 liraya alınıyorsa, yani 10 tanesi 50 liraya alınmış olur. Bu durumda 1 tanesi ise 50/10 = 5 liraya alınmış olur.

1 düzine 12 taneden oluştuğuna göre 3 düzine; 3×12 = 36 taneden olur.

Çorapların 1 tanesini 5 lira olarak bulmuştuk. Bu durumda 36 tanesi

36×5 = 180 liradır.

Turan 11 yaşındadır, Turanın annesinin yaşı Turan’ın yaşının 3 katından 4 fazladır.

Soru: Turan 11 yaşındadır, Turanın annesinin yaşı Turan’ın yaşının 3 katından 4 fazladır. Turan doğduğunda annesi kaç yaşındaydı?

A) 25
B) 26
C) 28

Cevap: Turanın annesinin yaşı Turan’ın yaşının 3 katından 4 fazla olduğuna göre;

Annesinin yaşı 3×11 + 4 = 33 + 4 = 37 yaşında olur.

Turan doğduğunda annesi  ise 37-11 = 26 yaşındaydı.

Bir kırtasiyeci 32 defteri 4’lük paketlere yerleştirdikten sonra her paketi 18 TL’ye satmıştır.

Soru: Bir kırtasiyeci 32 defteri 4’lük paketlere yerleştirdikten sonra her paketi 18 TL’ye satmıştır. Kırtasiyeci bu satıştan kaç lira gelir elde etmiştir?

A) 368
B) 396
C) 414

Cevap: 32 defteri 4’lük paketlere yerleştirirsek toplamda;

32/4 = 8 paket oluşur. Her paketi de 18 TL ye satarsa, toplamda;

18×8 = 144 lira gelir elde etmiştir.

Bir bölme İşleminde bölen 8’dir.

Soru: Bir bölme İşleminde bölen 8’dir. Bu bölme işleminde kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 21
B) 28
C) 36

Cevap: Bölen 8 olduğuna göre, kalan değerinin alabileceği maksimum değer bunun bir eksiği olan 7 sayısıdır.

O halde kalanın alabileceği değerler toplamı 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 dir.

Bir bölme işleminde bölünen 29 bölen ise 3’tür.

Soru: Bir bölme işleminde bölünen 29 bölen ise 3’tür. Buna göre bölüm ve kalanın toplamı kaçtır?

A) 9
B) 11
C) 12

Cevap:29 sayısını 3 e böldüğümüzde bölüm 9 olur. Kalan ise 2 olur. (29 sayısı içerisinde 3 sayısı 9 tanedir ve toplamda 27 yapar, geriye ise 3 kalır.)

Bu durumda bölüm ve kalanın toplamı 9 + 2 = 11 yapar.