3. Sınıf Geometrik Cisimlerin Benzerlik ve Farklılıkları

3. Sınıf Matematik Geometrik Cisimlerin Benzerlik ve Farklılıkları İle ilgili konu anlatımı, soruların ve etkinliklerin olacağı bu yazımızda prizmalar (küp, kare prizma, üçgen prizma), Dörtgen, Beşgen, Altıgen ve Sekizgen, piramitler, silindir ve konidir.

Dörtgen, Beşgen, Altıgen, Sekizgen Cisim ve Şekiller

Örnekler

Ayrıt; Bir prizmada farklı yüzeyleri birbirinden ayıran çizgi ayrıttır. İki düzlemin kesişim kümesi bir doğruyu oluşturur. Kimi zaman ara kesit diye de anılan bu doğruya ayrıt da denilir. Geometrik cisimlerin kenar elemanları ayrıta bir örnektir.

Yüz; Geometrik cisimlerin yüzeylerini oluşturan her bir şekle cismin yüzü denir. Geometrik cisimlerin bir yüzeyi vardır ve bu yüzey cismin yüzeylerinden oluşmaktadır.

Açınım; Bir geometrik cisim tüm yüzeylerinin açılıp düz zemin üzerine yayılması veya çizilmesi açınımdır.

 

KÜP

Tüm yüzleri eş karesel bölge olan geometrik cisme küp denir. Tüm yüzleri aynı olan küp özel bir prizmadır. Küpün tüm ayrıt uzunlukları eşittir.

 • 6 yüzeyi, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
 • Bütün yüzeyleri karedir.

 

Küpün açınımında 6 eş karesel bölge (yüzey) vardır.

 

Aşağıda 4 farklı küp açınımı gösterilmiştir.

 

KARE PRİZMA

Alt ve üst yüzeyleri eş karesel bölgelerden; yan yüzleri eş dikdörtgensel bölgelerden oluşan prizmalara kare prizma denir. Süt veya meyve kutusu kare prizmalara örnek olabilir.

 • 6 yüzeyi, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
 • Alt ve üst yüzeyleri kare, yan yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir.

Açınımı aşağıdaki gibidir.

 

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

Tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölge şeklinde olan geometrik cisimlere dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizması, 3 farklı dikdörtgensel bölgenin ikişer tanesinin bir araya getirilmesiyle oluşur.

 • 6 yüzeyi, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
 • Bütün yüzeyleri dikdörtgendir.
 • Karşılıklı yüzeyleri birbirine eşittir.
 • En, boy ve yükseklik bilgileri birbirinden farklıdır.

Açınımı aşağıdaki gibidir.

ÜÇGEN PRİZMA

Alt ve üst yüzeyleri eş üçgensel bölgelerden, yan yüzeyleri ise dikdörtgensel bölgelerden oluşan prizmalara üçgen prizma denir.

 • 5 yüzeyi, 9 ayrıtı ve 6 köşesi vardır.
 • Alt ve üst yüzeyleri üçgendir.

Açınımı aşağıdaki gibidir.

 

SİLİNDİR

Alt ve üst yüzeyleri eş daire; yan yüzeyleri eğri yüzey(dikdörtgen veya paralel kenar dörtgen) olan geometrik cisimlere silindir denir.

 • Silindir hem düz hem eğri yüzeye sahiptir.
 • 3 yüzü vardır.
 • Köşesi ve ayrıtı yoktur.
 • Alt ve üst yüzeyleri birbirine eşittir.

Açınımı aşağıdaki gibidir.

 

KÜRE

Açınımı, ayrıtı ve köşesi olmayan geometrik cisimlere küre denir. Top, bilye ve dünya küre şekline örnek verilebilir.

 

KONİ

Tabanı daire olan piramide koni denir. Koninin açınımında bir daire dilimi ve bir daire vardır. Huniler, yeni yıl şapkaları koni cismine örnek olabilir.

 • 2 yüzeyi vardır.
 • Köşesi ve ayrıtı yoktur.
 • Hem düz hem eğri yüzeye sahiptir.

Açınımı aşağıdaki gibidir

Bir konide tepe noktası ile taban merkezini birleştiren doğru tabana dik ise bu koniye dik koni, dil değilse eğik koni denir.

3. Sınıf Geometrik Cisimler ve Şekillerin Özellikleri

3. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler ve Şekillerin Özellikleri İle ilgili konu anlatımı, oruların ve etkinliklerin olacağı bu yazımızda prizmalar(küp, kare prizma, üçgen prizma), Dörtgen, Beşgen, Altıgen ve Sekizgen, piramitler, silindir ve konidir.

Dörtgen, Beşgen, Altıgen, Sekizgen Cisim ve Şekiller

Örnekler

Ayrıt; Bir prizmada farklı yüzeyleri birbirinden ayıran çizgi ayrıttır. İki düzlemin kesişim kümesi bir doğruyu oluşturur. Kimi zaman ara kesit diye de anılan bu doğruya ayrıt da denilir. Geometrik cisimlerin kenar elemanları ayrıta bir örnektir.

Yüz; Geometrik cisimlerin yüzeylerini oluşturan her bir şekle cismin yüzü denir. Geometrik cisimlerin bir yüzeyi vardır ve bu yüzey cismin yüzeylerinden oluşmaktadır.

Açınım; Bir geometrik cisim tüm yüzeylerinin açılıp düz zemin üzerine yayılması veya çizilmesi açınımdır.

 

KÜP

Tüm yüzleri eş karesel bölge olan geometrik cisme küp denir. Tüm yüzleri aynı olan küp özel bir prizmadır. Küpün tüm ayrıt uzunlukları eşittir.

 • 6 yüzeyi, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
 • Bütün yüzeyleri karedir.

 

Küpün açınımında 6 eş karesel bölge (yüzey) vardır.

 

Aşağıda 4 farklı küp açınımı gösterilmiştir.

 

KARE PRİZMA

Alt ve üst yüzeyleri eş karesel bölgelerden; yan yüzleri eş dikdörtgensel bölgelerden oluşan prizmalara kare prizma denir. Süt veya meyve kutusu kare prizmalara örnek olabilir.

 • 6 yüzeyi, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
 • Alt ve üst yüzeyleri kare, yan yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir.

Açınımı aşağıdaki gibidir.

 

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

Tüm yüzeyleri dikdörtgensel bölge şeklinde olan geometrik cisimlere dikdörtgenler prizması denir. Dikdörtgenler prizması, 3 farklı dikdörtgensel bölgenin ikişer tanesinin bir araya getirilmesiyle oluşur.

 • 6 yüzeyi, 12 ayrıtı ve 8 köşesi vardır.
 • Bütün yüzeyleri dikdörtgendir.
 • Karşılıklı yüzeyleri birbirine eşittir.
 • En, boy ve yükseklik bilgileri birbirinden farklıdır.

Açınımı aşağıdaki gibidir.

ÜÇGEN PRİZMA

Alt ve üst yüzeyleri eş üçgensel bölgelerden, yan yüzeyleri ise dikdörtgensel bölgelerden oluşan prizmalara üçgen prizma denir.

 • 5 yüzeyi, 9 ayrıtı ve 6 köşesi vardır.
 • Alt ve üst yüzeyleri üçgendir.

Açınımı aşağıdaki gibidir.

 

SİLİNDİR

Alt ve üst yüzeyleri eş daire; yan yüzeyleri eğri yüzey(dikdörtgen veya paralel kenar dörtgen) olan geometrik cisimlere silindir denir.

 • Silindir hem düz hem eğri yüzeye sahiptir.
 • 3 yüzü vardır.
 • Köşesi ve ayrıtı yoktur.
 • Alt ve üst yüzeyleri birbirine eşittir.

Açınımı aşağıdaki gibidir.

 

KÜRE

Açınımı, ayrıtı ve köşesi olmayan geometrik cisimlere küre denir. Top, bilye ve dünya küre şekline örnek verilebilir.

 

KONİ

Tabanı daire olan piramide koni denir. Koninin açınımında bir daire dilimi ve bir daire vardır. Huniler, yeni yıl şapkaları koni cismine örnek olabilir.

 • 2 yüzeyi vardır.
 • Köşesi ve ayrıtı yoktur.
 • Hem düz hem eğri yüzeye sahiptir.

Açınımı aşağıdaki gibidir

Bir konide tepe noktası ile taban merkezini birleştiren doğru tabana dik ise bu koniye dik koni, dil değilse eğik koni denir.

3. Sınıf Ağırlık Ölçüleri Konu Anlatımı

3. Sınıf Ağırlık Ölçüleri Konu AnlatımıPdf dersimize hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Dersimizde, Kilogram, gram, kütle, ton gibi konuları çözümlü örnek soru etkinlikleriyle birlikte işleyeceğiz.

Kilogram ve Gram

Bir kilogramdan az kütleler gram birimi ile ölçülür. Gram “g” sembolüyle
gösterilir. 1 kilogram = bin gramdır.

Kütle ölçü birimi kilogramdır. Kısaca kg ile gösterilir.

250 grama çeyrek kilogram denir.
Yarım kilogramın içinde 2 tane çeyrek kilogram (250 gram) vardır.

1 kilogramın içinde 4 tane çeyrek kilogram (250 g) vardır.

1 kilogramın içinde 1 tane yarım kilogram (500 g) ve
2 tane çeyrek kilogram (250 g) vardır.

Kilogram, gramın 1000 katıdır. 1 kg = 1000 g

Kütle Ölçme

Bir lokanta sahibi, pazardan 15 kg 250 g domates ile 20 kg 350 g patates aldı. Lokanta sahibinin aldıklarının toplam kütlesini bulalım.

15 kg 250 g + 20 kg 350 g =
Önce kilogram ile kilogramlar toplanır. 15 kg + 20 kg = 35 kg
Sonra gramlar ile gramlar toplanır. 250 g + 350 g = 600 g
Aldıklarının toplam kütlesi = 35 kg 600 g

Ton ve Miligramın Kullanım Yerleri

Ton kısaca t ile gösterilir.

Miligram kısaca mg ile gösterilir.

1 Ton = 1000 kilogram
1 t = 1000 kg

Örnek; Tonu kilograma çevirirken 1000 ile çarparız.
7 t = 7000 kg (7 x 1000 = 7000)
13 t = 13 000 kg (13 x 1000 = 13 000)
1 t 250 kg = 1000 kg (1 x 1000) + 250 kg = 1250 kg

1 kilogram = 1000 gram
1 kg = 1000 g

Örnek; Kilogramı grama çevirirken 1000 ile çarparız.
8 kg = 8000 g (8 x 1000 = 8000)
15 kg = 15 000 g (15 x 1000 = 15 000)
2 kg 30 g = 2000 g (2 x 1000 = 2000) + 30 g = 2030 g

1 gram = 1000 miligram
1 g = 1000 mg

Örnek; Gramı miligrama çevirirken 1000 ile çarparız.
6 g = 6000 mg (6 x 1000 = 6000)
45 g = 45 000 mg (45 x 1000 = 45 000)
3 g 620 mg = 3000 mg (3 x 1000 = 3000) + 620 mg = 3620 mg

 

Şimdide bu konu ile ilgili çözümlü örnek sorular çözelim arkadaşlar.

 

Soru: Kütlesi 75 kg olan bir halterci, kütlesinin 2 katını 3 defa kaldırmıştır. Bu sporcunun toplam kaldırdığı kütle kaç kg’dır?

Cevap: Kütlesinin 2 aktını bulalım ilk önce

2×75 = 150 kg yapar.

Bunuda 3 defa kaldırdığına göre

Toplamda 3×150 = 450 kg kaldırmıştır.

 

Soru: Bir kamyon, 30 t kumun önce 12 t 250 kg’ını, sonra 13 t 600 kg’ını taşımıştır. Geriye taşınacak kaç kg kum kalmıştır?

Cevap: Toplam taşınan kum miktarını bulalım ilk önce

12 t 250 kg + 13 t 600 kg = 25 t 850 kg yapar.

Geriye ise 30 t  – 25 t 850 kg = 4 t 150 kg olur.

 

Soru: Hüseyin, her biri çeyrek kilogram olan kuru üzüm paketlerinden 8 tane almıştır. Yanına da yarım kilogramlık 6 paket leblebi almıştır. Buna göre Hüseyin’in kaç kilogram çerez aldığını bulunuz.

Cevap: her biri çeyrek kilogram olan kuru üzüm paketlerinden 8 tanesi

1/4×8 = 2 kg yapar.

yarım kilogramlık 6 paket leblebi ise 1/2×6 = 3 kg yapar.

Toplamda ise 2 + 3 = 5 kg olur

 

Soru: Karpuzların her biri 12 kg, kavun ise 8 kg’dır. Kavun ve karpuzların toplam kütlesi kaç kg’dır?

Cevap: Toplam kütleleri

12 + 8 = 20 kg yapar.

 

Soru: Pazarcı Furkan amca; 3 kg domates, 5 kg soğan, 2 kg havuç, 250 g kuru biber, 500 g sarımsak sattı. Furkan amcanın sattıklarının kütlesi kaç g’dır?

Cevap: Hepsini toplarsak arkadaşlar

3 kg + 5 kg + 2 kg + 250 g + 500 g = 10 kg 750 g olur.

Soru: Pazarcı Furkan amca; 10 gün boyunca her gün 15 kg salatalık, 25 kg patates, 20 kg soğan, 10 kg limon, 15 kg lahana, 15 kg kırmızı biber satmıştır. Furkan amcanın sattıklarının kütlesi kaç tondur?

Cevap: Toplam kg miktarını bulup 10 gün ile çarpalım arkadaşlar

15 kg + 25 kg + 20 kg + 10 kg + 15 kg + 15 kg = 100 kg olur.

100×10 = 1000 kg satış olmuştur 10 gün boyunca

1000 kg = 1 ton miktarına eşittir.

 

Soru: Bir laboratuvarda çalışan 30 bilim insanı, 15 gramlık kimyasal bir maddeyi paylaşarak deneyler yapacaklardır. Buna göre her bir bilim insanının araştırması için payına düşen kimyasal maddenin kütlesi kaç miligramdır?

Cevap: Her bir bilim insanına 15/30 = 0,5 gr düşer arkadaşlar.

1 gr (gram) 1000 mg (miligram) olduğuna göre

0,5 gr = 500 mg yapar.

 

Soru: Görselden ve aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

Balıkçı Dursun Reis – 2 ton hamsi – 300 kg palamut

Cevap: İlk önce sorumuzu oluşturalım arkadaşlar

Balıkçı Dursun Reis bugün ki satışında 2 ton hamsi ile 300 kg palamut satışı yapmıştır. Toplamda satılan balık miktarı kaç kg dır?

Şİmdi de sorumuzu çözelim.

2 ton = 2000 kg yapar. O halde

2000 + 300 = 2300 kg balık satışı yapılmıştır.