4.Sınıf Tartma İle İlgili Problemler

4.Sınıf Tartma İle İlgili Problemlerin ve çözümlü soruların olacağı bu yazımızda sizler için özenle hazırladığımız çözümlü örnek soruları paylaşacağız.

Soru 1 –  Bir horoz günde  60  g  yem  yiyor.  Buna göre  5  horoz  9 günde  kaç  g  yem  yer?

Cevap: 1 adet horoz 1 günde 60 g yem yiyorsa

7 günde yiyeceği yem miktarı 9 x 60 = 540 gramdır.

Toplam 5 adet horoz olduğuna göre

5 x 540 = 2700 g yem yer.

 

Soru 2 –  Yarım  kilosu  14  TL  olan cevizin  5  kilosu  kaç liradır ?

Cevap: Yarım  kilosu  14  TL ise 1 kilosu 14 x 2 = 28 tl dir.

1 kilosu 28 tl ise 5 kilosu

5 x 28 = 140 tl olarak yanıtı buluruz.

 

Soru 3 –  Burak’ın kütlesi  39  kg’dır. Burcu’nun  kütlesi ise  Burak’ın kütlesinden  6  kg  az olduğuna göre , ikisinin kütleleri toplamı kaç kg’dir ?

Cevap: Burcu’nun kütlesi = 39 – 6 = 33 kg dır.

Her ikisinin kütle toplamı ise ;

39 + 33 = 72 kg olarak bulunur.

 

Soru 4 –  3  kg’ı   15  TL   olan  çileğin  15  kg’ı  kaç TL’ dir?

Cevap: 3  kg’ı   15  TL ise 15 kg mı

15 x 3 = 45 TL olarak bulunur.

 

Soru 5 –  Yarım kilogram buğday  25 g’ lık  poşetlere konuluyor. Kaç poşet buğday olur  ?

Cevap: Yarım kilogram buğday = 500 kg buğdaydır.

25 g’ lık  poşetlere konulduğuna göre

500/25 = 20 poşet buğday olur.

 

Soru 6 – Mustafa’nın bu kış tüketmesi gereken kömür ve odun miktarı sırasıyla  3 ton 100 kg kömür ile 500 kg odundur. Mustafa’nın bu kış tüketeceği toplam yakıt miktarı kaç kg dır?

Cevap: Kömür miktarı → 3 t 100 kg ise kg cinsinden değeri 3100 kg yapar.
Odun ise zaten 500 kg olarak verilmiş.

Son durumda toplam kömür ve odun miktarı 3100 + 500 = 3600 kg dır.

 

Soru 7 – Bir süpermarkette 9 kg peynirin 5 kg 350 gramı satılıyor. Geriye kaç kg, kaç gram peynir kalmıştır?

Cevap:9 kg dan, 5 kg 350 gramı çıkartmamız gerekiyor.

İlk önce 350 gram miktarını, 9 kg mın içindeki 1 kg mı yani 1000 gramı bu çıkartalım.

1000 gram – 350 gram = 650 gram olur. Yani ne yapmış olduk.

5 kg 350 gramdaki 350 gram miktarını 9 kg dan çıkarmış oldu. 5 kg daha çıkartmamız gerekiyor bu kalan 8 kg 650 gram dan

8 kg 650 gram – 5 kg yaparsak ta sonucu 3 kg 650 gram olarak bulmuş oluruz.

 

Soru 8 – 4 t 800 kg soğan, 50 kg’lık çuvallara dolduruluyor. Kaç çuval soğan olmuş olur?

Cevap: İlk önce verilen ağırlığı  kilograma çevirelim.
4 t 800 kg = 4800 kg yapar.

Şimdi de toplam ağırlığı çuvalın kg miktarına bölelim.

4800/50 = 96 olur. Bu durumda 96 çuval soğan olur.

 

Soru 9 – 6 ton yakacağın 400 kg’ını kullandıktan sonra geriye kaç kg yakacak kalır?

Cevap: 1000 kg dan 400 kg mı çıkartırsak geriye 600 kg kalır.

O halde soruda verilen 6 ton (5 ton + 1000 kg) dan geriye

5 ton 600 kg yakacak kalır.

 

Soru 10 – 3100 g unun 2 kg’ını kullandıktan sonra geriye kaç g un kalmıştır?

Cevap: 3100 g un = 3 kg 100 gram un yapar.

Bundan da 2 kg mı çıkartırsak geriye

(3 kg 100) – 2 kg = 1 kg 10 gram un kalır. Bu da 1100 gram una eşittir.

4.Sınıf Açılarla İlgili Problemler

4.Sınıf Açılarla İlgili Problemler ve çözümlü sorular ın olduğu bu yazımızda sizler için seçilmiş kolay, orta ve zor seviyedeki örnek test sorularını paylaşacağız.

Açılar konusun genellikle 4. sınıf, 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıf derslerinde karşımıza çıkmaktadır.

1) Bir dik açının 22 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır?

Cevap: Dik açı 90 derecedir. Bunun da 22 fazlası

90 + 22 = 112 derece yapar.

2) Bir doğru açının 60 derece eksiği kaç derecelik bir açıdır?

Cevap: Doğru açı 180 derecedir. Bunun da 60 eksiği

180 – 60 = 120 derece yapar.

3) En büyük dar açının 12 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır?

Cevap: En büyük dar açı 89 derecedir. Bunun da 12 fazlası

89 + 12 = 101 derece yapar.

4) 57 derecelik bir açıyı dik açıya tamamlamak için kaç derece büyütmeliyiz?

Cevap: Dik açı bildiğiniz üzere 90 derecedir. O halde

90 – 57 = 33 derece büyütmeliyiz.

5) En küçük geniş açının 47 derece fazlası kaç derecelik bir açıdır?

Cevap: En küçük geniş açı 91 derecedir. Bunun da 47 fazlası

91 + 47 = 138 derece eder.

6) Bir doğru açıyı bir dik açı kadar küçültürsen kaç derecelik bir açı bulurum?

Cevap: Doğru açı 180 derecedir. Dik açı da 90 derecedir.

O halde 180 – 90 = 90 derece olarak yanıtı buluruz.

4.Sınıf Matematik Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandırma

4.Sınıf Matematik Üçgenleri Kenar Uzunluklarına Göre Sınıflandırma etkinliği ne hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Bu konumuzda kısa bir konu anlatımı ve sonrasında çözümlü problemler, testler ve sorular paylaşacağız.

Üçgenler, kenar uzunluklarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:

1. Çeşitkenar Üçgen: Üçgenin üç kenar uzunluğu da birbirinden farklıdır.

2. İkizkenar Üçgen: Üçgenin iki kenar uzunluğu birbirine eşittir.

3. Eşkenar Üçgen: Üçgenin üç kenar uzunluğu birbirine eşittir.

Şimdi de bu konu ile ilgili çözümlü örnekler yapalım.

Sırasıyla İkizkenar üçgen, çeşitkenar üçgen, eş kenar üçgendir.

Sırasıyla eş kenar üçgen, İkizkenar üçgen, çeşitkenar üçgendir.

Sırasıyla İkizkenar üçgen, çeşitkenar üçgendir.

Esin, odasında dinlenirken odasının tabanına ve tavanına baktı. Odasının tabanı ile tavanındaki

Soru: Esin, odasında dinlenirken odasının tabanına ve tavanına baktı. Odasının tabanı ile tavanındaki bazı benzerlikleri fark etti. Esin’in fark ettiği benzerlikler neler olabilir? Açıklayınız.

Cevap:  Hem taban hem de tavan kısımları düzdür.

Hem taban hem de tavan renkli görünmektedir.

Hem tabanın hem de tavanın en ve boy uzunlukları aynıdır