4. Sınıf Matematik Karışık Problemler

4. Sınıf Matematik Karışık Problemler ve Çözümleri nin olacağı bu yazımızda 23 adet cevapları ile birlikte örnek sorular paylaşacağız.

Tüm sorular 4. sınıf matematik dersine ait olup kolaydan zora doğru sorular sıralanmıştır sevgili öğrenciler.

Dilerseniz hemen çözümleri ile birlikte sorulara geçelim.

Soru 1:

Bir basketbol takımı 6 maçının tamamında 7’şer basket atmıştır. Bu takımın attığı basket sayısı kaçtır?

Cevap 1:

1.maç                        2.maç

o o o o o o o           o o o o o o o          ….

 

Her maç 7’şer basket attığına göre toplam basket sayısı 6 maç  x 7 basket = 42 olur.

 

Soru 2:

5 düzine ile 5 destenin farkı kaçtır?

Cevap 2:  

1 düzine = 12 birim

1 deste = 10 birimden oluşur.

5 düzine -> 5 x 12 = 60’a eşittir

5 deste -> 5 x 10 = 50’ye eşittir.

Fark ; 60 – 50 = 10’dur.

 

Soru 3:

Ben 9 yaşındayım. Babamın yaşı, benim yaşımın 4 katından 8 eksiktir. Buna göre babam ve benim yaşlarımızın toplamı kaçtır?

Cevap 3:

Benim yaşım 9 olduğuna göre;

Babamın yaşı = (Benim yaşımın x 4) – 8 = (9 x 4 ) – 8 = 36 – 8 = 28’dir.

Babam ve benim yaşlarımız toplamı = 28 + 9  = 37 ‘dir.

Soru 4:

Bir karışın uzunluğu 22 cm’dir. Evdeki masanın uzunluğu 12 karıştan 13 cm fazladır. Buna göre masanın uzunluğu kaç cm’dir?

Cevap 4:

Bir karışın uzunluğu 22 cm olduğuna göre;

12 karış -> 22 x 12 = 264 cm’dir.

Masanın uzunluğu = 12 karış + 13 cm = 264 + 13 = 277 cm’dir.

 

Soru 5:

Tanesi 30 kr olan silgilerden 5 tane aldım. Tanesi 135 kr olan pergellerden 2 tane aldım. Buna göre kırtasiyeye kaç TL öderim?

Cevap 5:

Silginin tanesi 30 kr ve pergelin tanesi 135 kr olduğuna göre;

5 silgi -> 30 kr x 5 = 150 kr

2 pergel -> 135 kr x 2 = 270 kr’tur.

Kırtasiyeye toplam ödenen para;

270 kr + 150 kr = 420 kr’tur.

Soruda bizden bu paranın kaç TL olduğu istenmiştir.

1 TL = 100 kr olduğuna göre;

420 kr -> 420 ÷ 100 = 4.2 TL’dir.

 

Soru 6:

Cebimde 7 TL param var. Tanesi 50 kr olan kitaplardan 4 tane aldım. Geriye ne kadar param kaldı?

Cevap 6:

Bir kitabın tanesi 50 kr olduğuna göre;

4 kitap -> 50 kr x 4 = 200 kr’tur.

200 kr -> 200 ÷ 100 = 2TL dir.

Cebimde toplam 7 TL olduğuna göre;

7 – 2 = 5 TL kalmıştır.

 

Soru 7:

Yurt ile okulun arası 15 dakika sürmektedir. Sabah okula gittim ve öğle yemeği için yurda geri geldim. Yemekten sonra tekrar okula gittim ve dersler bitince yurda döndüm. Acaba ben bugün kaç dakika yürümüş oldum?

Cevap 7:

Okul ile yurdumun arası 15 dk’dır. Bugün toplam kaç dakika yürüdüğümü bulmak için önce kaç kere yurda gidip geldiğimi bulmam gerekir.

Sabah okula gidiş  -> 1. gidiş

Öğle yemeği için yurda geliş -> 2. gidiş

Öğlen okula dönüş -> 3. gidiş

Ders bitişi yurda dönüş -> 4. gidiş

Bugün 4 kere yurda gidip geldiğime göre;

15 dk x 4 gidiş-geliş = 60 dk toplam yürümüşüm.

 

Soru 8:

Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin farkı 420 , bölüm ise 21’dir.Bölünen sayı kaçtır?

Cevap 8:

Bir bölme işleminde;

Bölünen  = (Bölüm x Bölen) + Fark’tır.

Bölünen  – Bölen = 420 olduğuna göre;

Bölen = Bölünen – 420’dir. Fark belirtilmediği için değeri 0’dır. Denklemde tüm bu değerleri yerine yazarsak;

Bölünen = (21 x (Bölünen – 420)) + 0 = 21Bölünen – 8820

Bölünen + 8820 = 21Bölünen

8820 = 21Bölünen – Bölünen = 20 Bölünen

Bölünen = 8820 ÷ 20 = 441’dir.

 

Soru 9:

Bir defter parasıyla 5 silgi alınabiliyor. Bir defter, 2 silgi alan Mehtap 21TL ödediğine göre, bir defter kaç TL’dir?

Cevap 9:

1 silginin fiyatı = a ise;

1 defterin fiyatı = 5a’tir.

Mehtap 1 defter ve 2 silgiye 21 TL ödediğine göre;

(1 x 5a) + (2 x a) = 21 TL

5a + 2a = 21 TL

7a = 21

a = 21÷7 = 3 TL -> bir silginin fiyatı

5a = 5 x 3 = 15 TL -> bir defterin fiyatı

Soru 10:

Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 1820’dir.Bölüm 120, kalan 5 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır?

Cevap 10:

Bir bölme işleminde;

Bölünen  = (Bölüm x Bölen) + Kalan’dır.

Bölünen + Bölen = 1820 olduğuna göre;

Bölünen = 1820 – Bölen’dir. Kalan = 5 ve bölüm = 120 olarak verilmiştir. Denklemde tüm bu değerleri yerine yazarsak;

1820 – Bölen = (120 x Bölen) + 5

1820 = 120 Bölen + 5 + Bölen

1820 – 5 = 121 Bölen

1815 = 121 Bölen

Bölen = 1815 ÷ 121 = 15’dir. Bölen 15 ise;

Bölünen = (120 x 15 ) + 5 = 1805 ‘tir.

 

Soru 11:

4 dakikada 9 km koşabilen aslan, 36 dakikada kaç km koşabilir?

Cevap 11:

Bir aslan 4 dakikada 9 km koşabiliyorsa, dakikada;

9 ÷ 4 = 2,25 km koşar.

1 dakikada 2,25 km koşuyorsa, 36 dakikada;

2,25 x 36 = 81 km koşar.

 

Soru 12:

Bir bölme işleminde bölüm 15 ve kalan 11’dir. Bölünen sayı en az kaçtır?

Cevap 12:

Bir bölme işleminde;

Bölünen  = (Bölüm x Bölen) + Kalan’dır ve her zaman Kalan < Bölen’dir.

Soruda bölünen sayının en az kaç olduğu sorulduğu için, bölen sayının alabileceği en küçük değeri alması gerekir. Kalan < Bölen kuralından, kalan 11 ise;

11 < Bölen yani bölenin alabileceği en küçük tam sayı değeri 12’dir. Buna göre değerleri formüle yazdığımızda;

Bölünen = (15 x 12) + 11 = 191 ‘dir.

 

Soru 13:

5 L gazla 85 km yol giden kamyon, 15 L benzinle kaç km yol gider?

Cevap 13:

5 L gazla 85 km giden kamyon, 1 L gazla;

85 km ÷ 5L = 17 km yol gider.

1 L gazla 17 km yol giden kamyon, 15 L benzinle;

17 km x 15 L = 255 km yol gider.

 

Soru 14:

Bir pantolonun fiyatı, bir bluzun fiyatının 3 katından 8 TL pahalıdır.(fazla)Bir pantolon ile bir bluz alan annem 80 TL ödedi. Buna göre pantolonun fiyatı kaç TL’dir?

Cevap 14:

1 bluzun fiyatı -> b TL olsun.

1 pantolonun fiyatı -> ( 3 x b ) + 8 = 3b + 8 TL olur.

1 pantolon ve 1 bluz için toplam 80 TL ödendiğine göre;

b + 3b + 8 = 80 TL

4b + 8 = 80 TL

4b = 72 TL

b = 18 TL  -> 1 bluzun fiyatı ise

3b + 8 = (3 x 18) + 8 = 62 TL -> 1 pantolonun fiyatı olur.

 

Soru 15:

Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 2551’dir.Bölüm 25 ve kalan 3 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır?

Cevap 15:

Bir bölme işleminde;

Bölünen  = (Bölüm x Bölen) + Kalan’dır.

Bölünen + Bölen = 2551 olduğuna göre;

Bölünen = 2551 – Bölen’dir. Kalan = 3 ve bölüm = 25 olarak verilmiştir. Denklemde tüm bu değerleri yerine yazarsak;

2551 – Bölen = (25 x Bölen) + 3

2551 = 25 Bölen + 3 + Bölen

2551 – 3 = 26 Bölen

2548 = 26 Bölen

Bölen = 2548 ÷ 26 = 98’dir. Bölen 98 ise;

Bölünen = (25 x 98 ) + 3 = 2453 ‘tür.

 

Soru 16:

”18 – 9 – 36 – 18 – Ş – M “ örüntüsüne göre “Ş ÷ M” kaçtır?

Cevap 16:

18 – 9 – 36 – 18 – Ş – M örüntüsünde Ş ve M’yi bulabilmemiz için öncelikle bu sayıların arasında nasıl bir örüntü olduğuna bulmamız gerekir.

18’nin ½ katı 9’dur.

9’un 4 katı 36’dır.

36’nın ½ katı 18’dir. Sayılar arasında ½ katı ve 4 katı şeklinde sıralı bir örüntü vardır. Buna göre;

18’in 4 katı Ş’dir. Yani 18 x 4 = 72 -> Ş = 72’dir.

72’nin ½ katı M’dir. Yani 72 x ½ = 36 -> M = 36’dır.

Ş ÷ M = 72 ÷ 36 = 2’dır.

 

Soru 17:

10 saniyede 6 m gidebilen ördek 120 m’lik yolu kaç saniyede gidebilir?

Cevap 17:

10 sn’de 6 m yol giden aracın , 120 m yolu kaç sn aldığını bulabilmek için içler – dışlar çarpımı yapılır.

(120 x 10 ) ÷ 6 = 200 sn’de alır.

 

Soru 18:

Aynı yerden, aynı yöne giden araçlardan saatteki hızı 50 km olan aracın hareketinden 2 saat sonra hareket eden aracın saatteki hızı 120 km’dir. Öndeki araca kaç saat sonra yetişir?

Cevap 18:

Soruya göre, 50 km/s hızla giden 1. Araç 2 saat yol giderek şekildeki konuma geldiğinde; 2. araç 150 km/s hızla yeni harekete başlamıştır.

  1. araç 2 saatte -> 2 saat x 50 km = 100 km yol almıştır.
  2. araç “t” zaman sonra 1. Araca yetiştiğine göre, t sürede araçların aldıkları yol aşağıdaki gibidir.

100 km + (50.t) -> 1. Aracın gittiği mesafe

150.t -> 2. Aracın gittiği mesafe

100 km + 50t = 150t

100 km = 100t

t = 1 saattir.

  1. Araç hareket ettikten 1 saat sonra 1. Araca yetişir.

 

Soru 19:

Bahçemizdeki elma, armut ve portakal ağaçlarının toplamı 80 tanedir. Portakal ağaçları armutların 3 katı, elmalar da armutlardan 5 tane fazladır. Portakal ağaçları kaç tanedir?

Cevap 19:

Elma + Armut + Portakal = 80 tanedir.

Armut ağacının sayısına “a” diyelim. Buna göre portakal ağaçlarının sayısı “3a” ve elma ağaçlarının sayısı “a+5” olacaktır. Yani;

3a + a + (a + 5) = 5a + 5 = 80

5a = 80 – 5 = 75

a= 75 ÷ 5 = 15 tane armut ağacı vardır.

Portakala ağaçları armutların 3 katı olduğu için ; 15 x 3 = 45 tane portakal ağacı vardır.

 

Soru 20:

Aynı yerden, aynı yöne giden araçlardan saatteki hızı 70 km olan aracın hareketinden   4  saat sonra hareket eden aracın saatteki hızı 90 km’dir. Öndeki araca kaç saat sonra yetişir?

Cevap 20:

Soruya göre, 70 km/s hızla giden 1. Araç 4 saat yol giderek şekildeki konuma geldiğinde; 2. araç 90 km/s hızla yeni harekete başlamıştır.

  1. araç 4 saatte -> 4 saat x 70 km = 280 km yol almıştır.
  2. araç “t” zaman sonra 1. Araca yetiştiğine göre, t sürede araçların aldıkları yol aşağıdaki gibidir.

280 km + (70.t) -> 1. Aracın gittiği mesafe

90.t -> 2. Aracın gittiği mesafe

280 km + 70t = 90t

280 km = 20t

t = 14 saattir.

  1. Araç hareket ettikten 14 saat sonra 1. Araca yetişir.

 

Soru 21:

”12 – 36 – 29 – 87 – Ş – M”  örüntüsüne göre “ŞxM” kaçtır?

Cevap 21:

12 – 36 – 29 – 87 – Ş – M örüntüsünde Ş ve M’yi bulabilmemiz için öncelikle bu sayıların arasında nasıl bir örüntü olduğuna bulmamız gerekir.

12’nin 3 katı 36’dır

36’nın 7 eksiği 29’dur

29’un 3 katı 87’dir. Sayılar arasında 3 katı ve 7 eksiği şeklinde bir örüntü vardır. Buna göre;

87’nin 7 eksiği Ş’dir. Yani 87 -7 = 80 -> Ş = 80’dir.

80’nin 7 eksiği M’dir. Yani 80 – 7 = 73 -> M = 73’dür.

Ş x M = 80 x 73 = 5840 ‘tır.

 

Soru 22:

Aynı yerden, aynı yöne giden araçlardan saatteki hızı 100 km olan aracın hareketinden 2 saat sonra hareket eden aracın saatteki hızı 200 km’dir. Öndeki araca kaç saat sonra yetişir?

Cevap 22:

Soruya göre;

  1. Araç saatte 100 km hızla hareket etmektedir.
  2. Araç ise saatte 200 km hızla hareket etmektedir.
  3. araç 2 saat yol aldıktan sonra, yani 2 saat x 100 km = 200 km yol aldıktan sonra, 2. Araç harekete başlamıştır. İkinci araç “t” zaman sonra 1. Araca yetiştiğine göre, t sürede araçların aldıkları yol aşağıdaki gibidir.

200 km + (100.t) -> 1. Aracın gittiği mesafe

200.t -> 2. Aracın gittiği mesafe

200 km + 100t = 200t

200 km = 100t

t = 2 saattir.

  1. Araç hareket ettikten 2 saat sonra 1. Araca yetişir.

 

Soru 23:

Bir kg domates fiyatına 2 kg kavun alınabiliyor. Bir kg domates ile 8 kg kavun alınca 80 TL ödedim. Buna göre bir domates kaç TL’dir?

Cevap 23:

1 kg kavun -> a TL olsun. Bu durumda 1 kg domates fiyatına 2 kg kavun alınabildiğine göre;

1 kg domates -> 2a TL’dir diyebiliriz.

1 kg domates ve 8 kg kavun için 80 TL ödenmiş.

1 kg domates x 2a TL = 2a TL

8 kg kavun x a TL = 8a TL

2a + 8a = 80 TL

10a = 80 TL

a = 8 TL -> 1 kg kavunun fiyatıdır.

1 kg domates 2a TL olduğuna göre;

2a = 2 x 8 = 16 TL -> 1 kg domatesin fiyatıdır.

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Problemleri 4.sınıf Matematik

4.sınıf Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Problemleri, çözümlü sorular ve kısaca konu anlatımının olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

 

Soru: Bir bölme işleminde bölen sayı 9’dur. Bölünen sayı 84 ise kalan sayı kaçtır?

Cevap: 84 sayısını 9 a bölersek arkadaşlar

9 un katı 81 e denk gelir ve 84 – 81 den = 3 kalır.

 

Soru: Tuğçe, kitap okumayı çok seviyor. 14 ay boyunca toplam 182 kitap okuduğuna göre Tuğçe’nin bir ayda ortalama kaç kitap okuduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

Cevap: 14 ay boyunca okuduğu kitap sayısını 14 e bölersek, 1 ay içerisinde okumuş olduğu kitap sayısını bulmuş oluruz.

182/14 = 13 yapar.

O halde bir ayda ortalama 13 kitap okumuş olur.

 

Soru: Bir çiftlikteki 528 adet yumurta, 12 bölmeden oluşan kutulara koyulup satılacaktır. Bu işlem için kaç adet kutu gerektiğini tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

Cevap: 528 i 12 ye bölmemiz gerekiyor arkadaşlar

528/12 = 44 olur.

O halde 44 adet kutuya gerek vardır.

 

Soru: Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı 520’dir. Bölen 4 ise bölüm kaçtır?

Cevap: 520 yi 4 e bölersek arkadaşlar bölüm değeri

520/4 = 130 olarak buluruz.

 

Soru: Emine, 154 TL olan tenis raketini alabilmek için her gün 2 TL biriktirmeye başladı. Emine’nin istediği tenis raketini kaç gün sonra alabileceğini bulunuz.

Cevap: 154 ü  2 ye bölersek arkadaşlar

154/2 = 77 gün sonra tenis raketini alabilir.

 

Soru: Hayati, sağlıklı yaşam için her gün 3 km koşmaktadır. Toplam 1083 km koşan Hayati’nin kaç gün koştuğunu bulunuz.

Cevap: 1083/3 =  361 olur.

O halde 361 gün boyunca koşmuştur.

 

Soru: 180 sayfalık kitabı Harun 5 günde, kardeşi 9 günde okuyor. Harun, bir günde kardeşinden kaç sayfa fazla kitap okumaktadır?

Cevap: Harun’un bir günde okuduğu sayfa sayısı

180/5 = 36 olur.

Kardeşinin bir günde okuduğu sayfa sayısı

180/9 = 20 olur.

O halde 36 – 20 = 16 sayfa fazla kitap okumaktadır

 

Soru: 1370 tane kuru üzüm paketi iki yüzer iki yüzer kutulara dolduruluyor. Son kutunun dolması için kaç paket daha kuru üzüm gereklidir?

Cevap: iki yüzer iki yüzer doldurulursa 1200 tane kuru üzüm olur.

Kalan paket içinde 1370 – 1200 = 170 tane kuru üzüm gereklidir.

 

Soru: Bir balıkçı pazartesi günü 156 kg, salı günü 132 kg ve çarşamba günü 163 kg balık tutmuştur. Bu balıkları 11 lokantaya eşit olarak dağıtmıştır. Her lokantaya kaç kilogram balık dağıtıldığını bulunuz.

Cevap: Toplam tutulan balık sayısı

156 + 132 + 163 = 451 kg balık yapar.

Bu balıkları 11 lokantaya eşit olarak dağıtılırsa

451/11 = 41 kg olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Görselden ve aşağıda verilenlerden yararlanarak bir problem kurup çözünüz.

Bir karpuz satıcısı, 3 gün, 597

Cevap: Bir karpuz satıcısı, 3 gün, boyunca karpuz satışı yapmıştır. Toplam da satılan karpuz sayısı 597 olduğuna göre bir günde satılan karpuz sayısını bulunuz?

3 gün içerisinde 597 adet karpuz satıldığına göre

bir gün içerisinde 597/3 = 199 adet karpuz satılmıştır.

 

Soru: Bölme, bölünen, bölen, kalan terimlerini kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz

Cevap: Bir bölme işleminde, bölünen 121, bölen 3 olduğuna göre kalan değerini bulunuz.

121/3 = 40 yapar ama geriye de 1 değeri kalır.

O halde kalan değerimiz 1 dir.

Zihinden Bölme İşlemi Problemleri 4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Zihinden Bölme İşlemi Problemleri, çözümlü soruları ve konu anlatımının olacağı eğitim yazımıza hoş geldiniz arkadaşlar.

Not: Birler basamağında sıfır rakamı bulunan bir sayıyı 10’a bölerken bölünen sayıdan 1 tane sıfır silinir.

Örnek; Helin, okumuş olduğu 500 adet kitabı 10 kişiye vermek istiyor. Her bir kişiye kaç adet kitap düşeceğini bulalım.

(Kalın renkli rakamlar sadeleşir.)

500 ÷ 10 = 50 adet kitap düşecektir.

 

Not: Onlar ve birler basamağında sıfır rakamı bulunan bir sayıyı 100’e bölerken bölünen sayıdan 2 tane sıfır silinir.

Örnek: Bir fırında 200 adet ekmek 100 kişiye satılmıştır. Bir kişiye düşen ortalama ekmek sayısını bulalım.

(Kalın renkli rakamlar sadeleşir.)

200 ÷ 100 = 2 adet ekmek düşer.

 

Not: Yüzler, onlar ve birler basamağında sıfır rakamı bulunan bir sayıyı 1000’e bölerken bölünen sayıdan 3 tane sıfır silinir.

Örnek: Sebze halinden alınan 30 000 kg domates, 1000 adet kasaya paylaştırılarak pazara gönderilecektir. Her bir kasaya kaç kg domates koyulacağını bulalım.

(Kalın renkli rakamlar sadeleşir.)

30 000 ÷ 1000 = 30 kg domates koyulur

 

Soru: Tuğçe, kitap okumayı çok seviyor. 14 ay boyunca toplam 182 kitap okuduğuna göre Tuğçe’nin bir ayda ortalama kaç kitap okuduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

Cevap: 14 ay boyunca okuduğu kitap sayısını 14 e bölersek, 1 ay içerisinde okumuş olduğu kitap sayısını bulmuş oluruz.

182/14 = 13 yapar.

O halde bir ayda ortalama 13 kitap okumuş olur.

 

Soru: Bir çiftlikteki 528 adet yumurta, 12 bölmeden oluşan kutulara koyulup satılacaktır. Bu işlem için kaç adet kutu gerektiğini tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

Cevap: 528 i 12 ye bölmemiz gerekiyor arkadaşlar

528/12 = 44 olur.

O halde 44 adet kutuya gerek vardır.

 

Soru: Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı 520’dir. Bölen 4 ise bölüm kaçtır?

Cevap: 520 yi 4 e bölersek arkadaşlar bölüm değeri

520/4 = 130 olarak buluruz.

 

Soru: Emine, 154 TL olan tenis raketini alabilmek için her gün 2 TL biriktirmeye başladı. Emine’nin istediği tenis raketini kaç gün sonra alabileceğini bulunuz.

Cevap: 154 ü  2 ye bölersek arkadaşlar

154/2 = 77 gün sonra tenis raketini alabilir.

 

Soru: Hayati, sağlıklı yaşam için her gün 3 km koşmaktadır. Toplam 1083 km koşan Hayati’nin kaç gün koştuğunu bulunuz.

Cevap: 1083/3 =  361 olur.

O halde 361 gün boyunca koşmuştur.

 

Soru: 180 sayfalık kitabı Harun 5 günde, kardeşi 9 günde okuyor. Harun, bir günde kardeşinden kaç sayfa fazla kitap okumaktadır?

Cevap: Harun’un bir günde okuduğu sayfa sayısı

180/5 = 36 olur.

Kardeşinin bir günde okuduğu sayfa sayısı

180/9 = 20 olur.

O halde 36 – 20 = 16 sayfa fazla kitap okumaktadır

 

Soru: 1370 tane kuru üzüm paketi iki yüzer iki yüzer kutulara dolduruluyor. Son kutunun dolması için kaç paket daha kuru üzüm gereklidir?

Cevap: iki yüzer iki yüzer doldurulursa 1200 tane kuru üzüm olur.

Kalan paket içinde 1370 – 1200 = 170 tane kuru üzüm gereklidir.

 

Soru: Bir balıkçı pazartesi günü 156 kg, salı günü 132 kg ve çarşamba günü 163 kg balık tutmuştur. Bu balıkları 11 lokantaya eşit olarak dağıtmıştır. Her lokantaya kaç kilogram balık dağıtıldığını bulunuz.

Cevap: Toplam tutulan balık sayısı

156 + 132 + 163 = 451 kg balık yapar.

Bu balıkları 11 lokantaya eşit olarak dağıtılırsa

451/11 = 41 kg olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Görselden ve aşağıda verilenlerden yararlanarak bir problem kurup çözünüz.

Bir karpuz satıcısı, 3 gün, 597

Cevap: Bir karpuz satıcısı, 3 gün, boyunca karpuz satışı yapmıştır. Toplam da satılan karpuz sayısı 597 olduğuna göre bir günde satılan karpuz sayısını bulunuz?

3 gün içerisinde 597 adet karpuz satıldığına göre

bir gün içerisinde 597/3 = 199 adet karpuz satılmıştır.

 

Soru: Bölme, bölünen, bölen, kalan terimlerini kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz

Cevap: Bir bölme işleminde, bölünen 121, bölen 3 olduğuna göre kalan değerini bulunuz.

121/3 = 40 yapar ama geriye de 1 değeri kalır.

O halde kalan değerimiz 1 dir.

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Problemleri 4.sınıf Matematik

4.sınıf Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Problemleri, çözümlü soruların ve kısaca konu anlatımının olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Soru: Hangi sayının yarısı, 36’nın 10 katına eşittir?

Cevap: 36’nın 10 katı, 36×10 = 360 tır.

Bu durumda bulmamız gereken sayının yarısı 360 a eşittir.

Bunu 2 ile çarparsak bulmamız gereken sayıyı bulmuş olur.

360×2=720 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir hayvanat bahçesindeki fillere ve zürafalara verilen ot miktarı eşittir. 22 filin her birine beşer kilogram ot verilmiştir. 11 zürafanın her birine kaçar kilogram ot verileceğini bulunuz. İşlemi matematiksel eşitlik şeklinde yazınız ve çözünüz.

Cevap: 22 filin her birine beşer kilogram ot verildiğine göre

Toplamda 22×5 = 110 kg ot verilmiştir.

fillere ve zürafalara verilen ot miktarı eşit olduğuna göre, zürafalarada verilen ot miktarı 110 kg dır. 11 adet zürafa olduğuna göre

110/11 = 10 kg ot verilecektir.

 

Soru: Annemle ablam hafta sonu evi temizlediler. Ablam, her odaya eşit zaman ayırarak 3 odayı toplam 78 dakikada süpürdü. Annem, 3 odanın camlarını toplam 90 dakikada sildi. Ablamla annem işlerini aynı anda bitirebilmek için ne yapmalıydı? Problemin eşitliğini yazıp çözünüz.

Cevap: Ablası 78 dakikada, anneside 90 dakikada temizliği bitirdiğine göre bir günde çalışma süreleri

78/3 = 26 dk

90/3=30 dk olur

O halde ya bir gün içerisinde ablası 4 dakika daha fazla çalışmalı, ya da annnesi 4 dk daha az çalışmalı ki aynı sürede işlerini bitirebilsinler.

 

Soru: 23 + 2 = 44 x 2 ifadesi doğru mudur? Eğer yanlışsa işlem sembollerini değiştirerek eşitliği sağlayabilir miyiz?

Cevap: Eşitlik bu haliyle yanlıştır arkadaşlar.

Ama işlem sembolleri yer değiştirilirse her iki eşitlikte 46 olur ve eşit olur.

 

Soru:  Bir halk otobüsünde günde ortalama 300 tam biletli, 400 indirimli biletli yolcu taşınmaktadır. Bu otobüsle 1 hafta boyunca yaklaşık kaç kişi seyahat edecektir?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

Tam biletli 300×7=2100 yolcu

İndirimli biletli 400×7 = 2800 yolcu

Toplamda ise 2100 + 2800 = 4900 yolcu yapar.

 

Soru: Saatteki hızları 87 ve 94 km olan iki araç aynı anda, aynı noktadan, ters yöne doğru hareket etmiştir. 3 saat sonra iki araç arasındaki mesafe kaç km olacaktır?

Cevap: Saatteki hızı 87 km olan araç 87×3 = 261 km yol alır.

Saatteki hızı 94 km olan araç 94×3 = 292 km yol alır.

Aralarındaki mesafe ise 261 + 292 = 553 km olur.

 

Soru: Aklımdan tuttuğum iki sayının çarpımı tahmini olarak 1400’dür. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

A) 14 x 82 B) 24 x 67 C) 26 x 72 D) 35 x 52

Cevap: Şıklara baktığımızda arkadaşlar

D şıkkındaki 35 x 52 işleminin sonucu 1400 ü vermektedir.

 

Soru: Bir kalem 250 kuruştur. Boya setinin fiyatı ise bir kalemin fiyatının 3 katından 100 kuruş fazladır. İki boya seti alan bir kişi kaç kuruş ödemelidir?

Cevap: Bir boya setinin fiyatı 250×3 + 100 = 850 kuruş yapar.

İki boya setinin fiyatı ise 850×2 = 1700 kuruş yapar.

 

Soru: AB x (27 x 23) = 23 x (36 x 27) eşitliğinde A x B kaçtır?

Cevap: Verilen eşitliğe göre AB değeri 36 olur.

Bu durumda AXB değeri de 3×6 = 18 olur.

 

Soru: Bir çiftlikte 86 koyun, koyunların 6 katı kadar da tavuk vardır. Tavukların toplam ayak sayısı kaçtır?

Cevap: koyunların 6 katı kadar da tavuk olduğuna göre

86×6 = 516 tavuk olur. Bunu da ayak sayısı olan 4 ile çarparsak

516×4 = 2064 ayak sayısı eder.

 

Soru: “Her vagonunda 82 kişilik koltuk bulunan 6 vagonlu bir trende bilet fiyatları 28 TL’dir. Trendeki tüm biletlerin toplam tutarı kaç TL olur?” probleminin çözümü için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılamaz?

Cevap: He rvagonda 82 kişi olduğuan göre

6 vagonda toplam 82×6 = 492 adet koltuk vardır.

Bi bilet fiyatıda 28 tl olduğuna göre

Toplam tutar 492 x 28 dir.

 

Soru: 268 ile 74 sayılarının çarpımı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında hangi sayıyı elde ederiz?

Cevap: Verilen iki sayıyı çarpalım arkadaşlar,

268×74 = 19.832 yapar. Bu sayıyıda en yakın yüzlüğe yuvarlarsak

19.800 yapar.

 

Soru: 534 x 48 < A ifadesinde “A” yerine yazılabilecek en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 534 x 48 sayılarının çarpımı 25.632 yapar.

Bu durumda en küçük A değeri de 25.633 olur.