4. Sınıf Matematik Saat, Dakika, Saniye Problemleri

1. Aşağıdaki dönüştürmeleri yapınız.

a – 1 saat = …… dk = …….. saniye
b – 25 dk = ……. sn
c – 10 saniye = ……. salise

Cevap: a – 60 dk – 3600 saniye
b – 1500 sn
c – 600 salise

 

2. Günde 30 dk ders çalışan bir öğrenci 1 ayda kaç saat çalışmış olur?

Cevap: 30*15 = 450 dakika = 7.5 saat
3. 1 günde kaç tane 15 dk vardır ?

Cevap: 1 saatte 4 tane 15 dk vardır. 1 günde 24 saat olduğundan 24*4 = 96 tane 15 dakika vardır.

 

4. Sabah saat 09.20 da koşuya başladım. Toplam 45 dk koştum. Koşu bittiğinde saat kaç olur ?

Cevap: 10.05 olur.

 

5. Ankara’dan kalkan bir tren saat 18.30 da İstanbul’a varmıştır. Tren, Ankara’dan 12.15 te hareket ettiğine göre tren yolculuğu kaç saat sürmüştür?

Cevap: Varış süresinden, tren’in çıkış süresini çıkardığımızda yolculuk süresini bulabiliriz.

18.30 – 12.15 = 6 saat 15 dk sürmüş.

 

6. 90 dk lık deneme sınavına giren bir kişinin sınavı saat 09.00 da başladı ise sınav kaçta biter ?

Cevap: 90 dk = 1.5 saat . saat 9 dan sonra 1.5 saat eklerse 10.30 yapar. yani sıvan bitiş saati 10.30 olur

 

7. Dakikada 5 kez uyarı veren bir alarm, kaç saniye aralıkla uyarı vermiş olur ?

Cevap: 1 dakika 60 sn dir. 5 kez alarm çalıyorsa 60 / 5 ten = 12 saniye bir uyarı vermektedir.

 

8. Saat 20.00 de başlayan bir futbol maçından sonra eşine yardım etmeye söz veren bir erkek eşine saat kaçta yardım etmeye başlar ?

Cevap: Futbol 90 dk dır. 15 dk da devre arası vardır. Bu yüzden 105 dk ekleme yapacağız. Saat 20 den 105 dk ilerlediğimizde saat 21.45 olmuş olur.

 

9. Yarım saat ara ile ilaç içen bir hasta ilk ilacını saat 11.00 de içtiğinde 5. kez ilacı içtiğinde saat kaçtır ?

Cevap: Hasta 5 ilaç içtiğine göre 4 kez iki ilaç arası yarım saat beklemiştir. O halde 4 yarım saat 2 saat ettiğine göre son ilacı içtiğinde saat 13.00 ü göstermektedir.

 

10. Her 6 saatte bir vardiya değişen fabirakada 1 haftada toplam kaç vardiya değişikliği olmuştur?

Cevap: 1 gün 24 saat olduğundan 24 / 6 = 4 vardiya değişimi olmuştur günde.
1 hafta 7 gündür. Günde 4 vardiya değişiminden; 7*4 = 28 toplam vardiya değişimi olmuştur fabrikada.

Tartma Alıştırmaları 4. Sınıf Matematik

.

Tartma ( ton- kg-g-mg ) Alıştırmalar

 
Aşağıdaki şekillerdeki boşlukları ortadaki ağırlığa eşit olacak şekilde tamamlayınız.

 

tartma alıştırmaları
tartma alıştırmaları

 

4. sınıf matematik tartma
4. sınıf matematik tartma

 

Aşağıdaki çevirmeleri yapınız…
A) 82kg=……………………………g                         B) 5 ton= ……………………………kg
C) 10kg=……………………………g                         D) 54g=…………………………… mg
E) 37ton=……………………..……..kg                   F) 23 kg=………………………………g
G) 9g=……………………………..mg                       Ğ) 69 ton=……………………………kg

 
Aşağıdaki çevirmeleri yapınız…
H)8000g=……………………………..kg                 I) 5000kg=…………………………….ton
İ) 6000mg=……………………………..g                J) 49000g=……………………………..kg

 
Aşağıdaki çevirmeleri yapınız…
K) 2 çeyrek ton=………………………..kg             L) 3 çeyrek ton=…………………….…..kg
M) Yarım kg= ……………………….g                    N)4 çeyrek mg= ………………………..mg
O) 6 yarım ton= ……………………….kg             Ö) 5çeyrek g= …………..…………….g

 
Aşağıdaki çevirmeleri yapınız…
P) 3 kg + 459 g= …………..………….g R) 5t + 8 kg=…………..……………..…..kg
S) 6g+ 750 mg=…………..……………mg Ş) 10 t+897 g=…………..………………kg

 

.
.

 

Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.
V) 3726 kg=………..t…………kg                      Y) 6789kg=…………t………….kg
Z) 12389mg=………g………mg                       Ö) 39873 g=…………kg…………..g

2. Matematik Yazılısına Hazırlık Soruları 4. Sınıf

.
.
.

 

1 – Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
* 30303 =
* 10010 =
* 100101 =
* 202202 =
2 – Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz. (Basamak adlarına ve basamak değerlerine göre )
* 4073 = . . . . .
* 4073 = . . . . .

* 25804 = . . . . .
* 25804 = . . . . .

 

3 – Sayı değerleri toplamı 13 ,yüzler basamağında 4 ,birler basamağında 2 olan ,rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır ?

 

4 – Aşağıdaki örüntüleri iki adım devam ettiriniz.
* 7 9 11 13 15 ? ?
* 2 4 8 16 32 ? ?
* 10 11 13 16 20 ? ?
* 3 8 7 12 11 ? ?

 

Tamamı için Tıkla

Ardışık Sayı Problemleri ve GAUS 4. Sınıf Matematik

.
.
.

 

SINIF ÇALIŞMASI  

 

1.Toplamları 138 olan ardışık iki çift doğal sayıdan her biri kaçtır?

 

2.Toplamları 144 olan ardışık iki tek sayıdan her biri kaçtır?

 

3. Toplamları 78 olan üç ardışık doğal sayıdan her biri kaçtır?

 

4. Toplamları 84 olan üç ardışık çift doğal sayıdan her biri kaçtır?

 

5. Toplamları 87 olan üç ardışık tek doğal sayıdan her biri kaçtır?

 

KATLAR TOPLAMI SINIF ÇALIŞMASI 

 

6. Toplamları 366 olan üç ardışık doğal sayıdan büyük olan doğal sayı kaçtır?

7. Toplamları 151 olan ardışık iki doğal sayıdan her biri kaçtır?

8. Toplamları 561 olan üç ardışık doğal sayıdan küçük olanının yarısı kaçtır?

9. Toplamları 253 olan ardışık iki doğal sayıdan büyük olanın yarısının 3 katı kaçtır?

10. Toplamları 514 olan ardışık iki çift doğal sayıdan küçük olanı kaçtır?

1. Toplamları 352 olan ardışık iki tek doğal sayıdan büyük olanı kaçtır?

 

2. Toplamları 297 olan üç ardışık tek doğal sayıdan ortanca sayının 2/3 ‘ si kaçtır?

 

3. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı , erkek öğrencilerin sayısından 6 fazladır .Erkek öğrencilerin sayısının yarısı 8 olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

 

4. Aralarında 32’şer fark bulunan üç doğal sayının toplamı 195’tir.Ortanca sayı kaçtır?

 

5. Okulun bahçesine 73 tane çam ve kavak ağacı diktik. Çamların sayısı , kavakların sayısından 13 fazladır. Bahçeye dikilen çamların sayısı kaçtır?

 

6.Korumuzda 395 tane söğüt ve meşe ağacı bulunmaktadır. Söğüt ağaçlarının sayısı meşe ağaçlarından 97 fazladır. Meşe ağaçlarının sayısı kaçtır?

 

7. Anıl‘ın bilyeleri Mehmet’in bilyelerinden 18, Mehmet’in bilyeleri de Ayşe’nin bilyelerinden 7 fazladır .Ayşe’nin 24 bilyesi olduğuna göre üçünün bilyelerinin toplamı kaçtır?

 

8. Barış Ferda’dan 5 yaş küçük , Fulya’dan 2 yaş büyüktür. Ferda 16 yaşında olduğuna göre Fulya kaç yaşındadır?

 

9. 3 yıl arayla doğan 2 kardeşin yaşları toplamı 23’ tür. Bu kardeşlerin yaşları farkı kaçtır?

10. Bir okulda toplam 737 öğrenci okuyor. Bu okulda kızlar, 17 kişi daha fazla olduğuna göre, erkeklerin sayısının 87 fazlası kaçtır?

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Sınav 2014-2015

Matematik 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015
Matematik 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

 

1-Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A-1,7                                          B-1,07

C-1,700                                      D-1,70

 

2-    165,09 ondalık kesrinde  9 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir?

A-onlar basamağı

B-onda birler basamağı

C-yüzler basamağı

D-Yüzde birler basamağı

 

3-Aşağıdaki ondalık kesir sayılarından hangisinin yüzde birler basamağındaki rakamın sayı değeri en büyüktür?

A-85,67                                 B-185,76

C-122,09                                D-12,02

 

Tıkla