4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 149 çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: Hasan Bey, çalıştığı şirkette yaptığı sunumu önceden söz verdiği gibi 3 saat 50 dakikada tamamlamıştır. Buna göre Hasan Bey, sunumu kaç dakikada tamamlamıştır?

Cevap: Arkadaşlar bildiğiniz üzere 1 saat 60 dk dır.

Soruda 3 saat 60 dakika verilmiş. İLk önce şu 3 saati, dakika cinsine dönüştürelim.

1 saat 60 dk ise;

3 aat 3×60 = 180 dakikadır. O halde

180 + 50 = 230 dakika olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Zeynep Hanım, çok sevdiği annesi ile telefonda 7 dakika 25 saniye konuştu. Zeynep Hanım, annesi ile telefonda kaç saniye konuşmuştur?

Cevap: Zeynep Hanım’ın konuştuğu toplam süreyi sn cinsinden sormuşlar.

1 dakika içerisinde 60 sn olduğuna göre

7 dk içerisinde 7×60 =420 sn vardır.

420 + 25 = 445 sn konuşmuştur Zeynep Hanım

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 129 çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: Engin, Selim, Sena ve Melek, kartonlarına eş bütünler çizdiler. Engin, bütününü 7, Selim 3, Sena 9 ve Melek 19 eş parçaya böldü. Her biri, bütünlerinin birer eş parçasını boyadı. Engin, Selim, Sena ve Melek’in modellediği birim kesirleri, büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Cevap: 4 arkadaşın kartonlarının büyüklüğü birbirine eşit olduğuna göre kartonu en çok parçaya ayıran kişinin parçaları en küçüktür.

Her bir parçanın uzunluğu 1/7, 1/3, 1/9 ve 1/19 dur.

O halde parçaları büyükten küçüğe sıralarsak

1/7 > 1/3 > 1/9 > 1/19 olarak cevabı buluruz.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181-182

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 181-182 çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: 4/A sınıfındaki yazı tahtasının 6/15’sını öğretmen, 8/15“’ini öğrenciler kullandı. Bu durumda yazı tahtasının kaçta kaçı kullanılmamıştır?

Cevap: soruda verilen değerleri toplamamız gerekiyor.

6/15 + 8/15 = 14/15 yapar. Yani öğrenciler tahtanın bu kadarlık kısmını kullanmış olurlar.

cevabımızı 14/15 olarak bulmuş oluruz.

 

Soru: Bir okul bahçesinin 1/20 ’ine çam, 3/20’üne akasya,5/20 ’ine gül fidanı dikilecektir. Buna göre bahçenin kaçta kaçına, belirtilen fidanlardan dikilecektir?

Cevap: soruyu kolayca çözebilmek adına verilen kesirli ifadelerin payda kısımlarını ortak noktada birleştirelim.

3,20 ve 20 payda değerleri verilmiş. Bu sayılar 60 değerinde birleşir.

O halde 1/20 değerini 3 ile genişletirsek 3/60

3/20 değerini 3 ile genişletirsek 9/60

5/20 değerini 3 ile genişletirsek 15/60 olarak buluruz.

Bulduğumuz bu değerleri de toplarsak

3/60 + 9/60 + 15/60 = 27/60 bunu da sadeleştirirsek

9/20 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: 125 dakika süren bir sinema filmi saat 17.30’da bitti. Buna göre film, saat kaçta başlamıştır?

Cevap: soruyu çözebilmek için ilk etapta soruda verilen 125 dakikayı saate çevirmemiz gerekiyor.

60 dakika 1 saat  olduğuna göre

120 dk 2 saat yapar, kalan 5 dk ile birlikte

125 dakikayı, 2 saat 5 dk olarak buluruz.

Şİmdi de 17:30 dan 2 saat 5 dk yı çıkartalım.

2 saati çıkartırsak 15:30 yapar.

5 dk daha çıkartırsak cevabımızı 15:25 olarak buluruz.

 

Soru: Üniversite okumak için ailesinin yanından İstanbul’a giden Murat, 4 yıl 5 hafta 3 gün sonra üniversiteden mezun oldu. Murat, ailesinin yanından İstanbul’a gittikten kaç gün sonra üniversiteden mezun olmuştur?

Cevap: soruda, üniversite de geçen gün sayısı sorulmuş.

1 yıl 365 gün olduğuna göre, 4 yıl da

4×365 = 1460 gün yapar. Bu değer bir kenarda dursun

1 hafta 7 gün olduğuna göre 5 hafta

5×7 = 35 gün yapar. Bu değer de bir kenarda dursun.

3 gün değeri de zaten verilmiş. O halde bulduğumuz sonuçları toplarsak

cevabımızı 1460 + 35 + 3 = 1498 gün olarak cevabı buluruz.