Kesir Çeşitleri Konu Anlatımı

Sevgili öğrenciler, kesir çeşitleri konu anlatımı genellikle, 2. sınıf, 3. sınıf,, 4. sınıf ve 5.sınıf derslerinde görülen bir konudur.

kesir çeşitleri ile ilgili konu anlatımı yapıp sonrasında bir kaç tane çözümlü sorular ve problemler paylaşacağız.

4. Sınıf Kesirlerle İlgili Problemler ve Çözümleri

4. Sınıf Kesir Problemleri ve Çözümleri için siz değerleri öğrencilerimize özenle seçilmiş soruları ve detaylıca anlatımlı çözümlerini paylaşacağız.

Aşağıda paylaşacağımız kesirler testi ni çalışma kağıdı üzerinde sizlerde yaparak anlam olarak kafanızda daha fazla pekişmesini sağlayabilirsiniz.

Sorular ve Çözümleri

1) 80 sayfalık çizgi roman kitabının 3/5 ‘ini okudum.Bu durumda toplam kaç sayfa kitap okumuşumdur.

Cevap: Toplam sayfa sayısını 5 e bölüp 3 ile çarparsak cevabı bulmuş oluruz.

80/5 = 16 olur.

16 x 3 = 48 sayfa kitap okumuşum.

 

2) Bir yumurtası, 100 adet yumurtanın  3/20 ‘sini sattı. Bu durumda kaç yumurta satmıştır?

Cevap:  100/20 = 5 olur.

5 x 3 = 15 adet yumurta satılmıştır.

3) 24 litre sütün 3/8 ’i satıldı. Geriye kaç litre süt kalmıştır?

Cevap: İlk önce satılan süt  miktarını bulalım.

24/8 = 3

3 x 3 = 9 litre süt satılmıştır.

Geriye ise 24 – 9 = 15 litre süt kalmıştır.

 

4) 64 sayfalık kitabın  5/8 ‘ini okudum. Okumadığım kaç sayfa kaldı?

Cevap: İlk önce okunan kitap sayfa sayısını bulalım.

64/8 = 8 yapar.

8 x 5 = 40 sayfa kitap okumuşum.

Okumadığım sayfa sayısı ise 64 – 40 = 24 sayfadır.

 

5) 36 adet cevizin 2/9‘ u kaç ceviz eder?

Cevap: 36/9 = 4 yapar.

4 x 2 = 8 adet ceviz olarak yanıtı buluruz.

 

6) Ahmet, Mustafa ve Mehmet 8 dilimli bir pizzayı hep beraber yiyorlar.Ahmet pizzanın 1/4‘ünü, Mustafa 1/8 ‘ini. Mehmet te  5/8 ‘ ini yemiştir. Pizzayı en fazla yine kişi kimdir?

Cevap: Soruda verilen kesirli ifadelerin paydalarını ortak bir sayıda eşitleyelim. Sonra da pay kısmı büyük olan, daha fazla pizza yemiştir.

1/4 , 1/8, 5/8 değerlerinin payda kısımları 8 de eşitlenir. O halde 1/4 kesrini 2 ile genişletirsek kesirlerimizin son hali

2/8, 1/8, 5/8 olur.

Bu kesirli ifadeler de pay kısmı en yüksek olan 5/8 dir. 5/8 olan kişi Mehmet olduğuna göre en fazla pizzayı Mehmet yemiştir.

 

7) Ayşe ,marketteki 42 elmanın 3/7 ‘sini aldı.Ayşe kaç elma almıştır?

Cevap: 42/7 = 6 yapar.

6 x 3 = 18 adet elma almıştır Ayşe

 

8) Kardeşimin boyu şuan da 35 cm dir. 3 ay sonra boyunun  3/7 ‘si kadar uzadı. Kardeşimin boyu uzadıktan sonra kaç cm olmuştur?

Cevap: 35 cm in 3/7 si kaç yapar onu bulalım önce

35/7 = 5 olur.

5 x 3 = 15 cm yapar.

Bunu da başlangıç boyu ile toplarsak

Kardeşimin 3 ay sonraki boyu 35 + 15 = 50 cm olur.

 

9) Bir poğaçanın fiyatı 50 kuruş’ tur. Bir ekmeğin fiyatı poğaçanın fiyatının  1/5 ‘inin 10 katına eşittir. Ekmeğin fiyatı ne kadardır?

Cevap: Poğaçanın fiyatının 1/5 i;

50/5 = 10 kuruş yapar.

10 kuruşun da 10 katı 10 x 10 = 100 kuruşu yapar.

Bu durum da ekmeğin fiyatı 100 kuruştur.

 

10) Hasan 36 lirasının  5/6 ‘ sını oyuncak almak için ayırdı. Sonra kalan parasının yarısını annesine verdi. Hasan’ın kaç lirası kaldı?

Cevap: 36 liranın 5/6 sını bulalım

36/6 = 6 olur.

6 x 5 = 30 lira olarak buluruz.

Geriye 36 – 30 = 6 lira kalmıştır.

kalan paranın yarısını da annesine verdiğine göre

Geriye 6/2 = 3 lira parası kalmıştır.

Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler ve çözümleri 4 sınıf

Genellikle okulların 4. sınıf, 5. sınıf ve 6. sınıf Matematik derslerinde karşımıza çıkan Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler ve çözümlerini  aşağıda bulabilirsiniz.

Soru 1: 7 m kaç cm’ dir?

Cevap 1: 7 m = 700 cm dir.

Metreyi santimetreye çevirmek için 100 ile çarpılır.

 

Soru 2: 3 m + 275 cm kaç cm eder?

Cevap 2: 3 m = 300 cm eder.

Bu değeri de 275 cm ile toplarsak,

300 + 275 = 575 cm olarak cevabı buluruz.

 

Soru 3: 76 m + 2400 cm kaç dm’dir?

Cevap 3: Her iki uzunluğu da desimetre’ye çevirerek toplayalım. Birimleri aynı

olmadan toplayamayız.

76 m = 760 dm

2400 cm = 240 dm

760 dm + 240 dm = 1000 dm olarak cevap bulunur.

 

Soru 4: 4 m 15 cm, 3 m 40 cm’den ne kadar fazladır?

Cevap 4: 4 m 15 cm = 415 cm

3 m 40 cm = 340 cm

415 cm − 340 cm = 75 cm olarak cevap bulunur.

 

Soru 5: 60 santimetreye kaç santimetre daha eklersek 1 metre olur?

Cevap 5: 1 m = 100 cm

100 cm − 60 cm = 40 cm eklenmelidir.

 

Soru 6: 350 cm + 33 dm + 12 dm kaç metredir?

Cevap 6: İlk önce hepsini cm ye çevirelim ve toplayalım.

350 cm = 350 cm

33 dm = 330 cm

12 dm = 120 cm

350 cm + 330 cm + 120 cm = 800 cm

Soruda metre cinsinden istenildiği için metreye çevirelim.

800 cm = 8 m  olarak yanıt bulunur

Zaman ölçme ile ilgili problemler 4.sınıf

Zaman ölçme ile ilgili problemler genellikle 3. sınıf, 4.sınıf ve 5. sınıf ta karşımıza çıkmaktadır.

Hemen sorularımıza ve detaylı çözümlerimize geçelim.

1) 97 saat kaç gün ,kaç saattir?

Cevap: 1 gün 24 saat olduğuna göre, 97 saat için de kaç tane 24 var onu bulalım.

97/24 = 4 olur ve kalan da 1 olur.

O halde cevabımız 4 gün 1 saattir.

2) Ayın 5’ i Pazartesi günü ise 15’ i hangi gündür?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

5 + 7 = 12 gün de Pazartesi olur.

13. gün salı, 14. gün çarşamba ve 15. günde perşembe olur.

3)  20 dakika kaç saniyedir?

Cevap: 1 dakika 60 saniye olduğuna göre

20 dakika da 20 x 60 = 1200 saniyedir.

4) Amasya’dan 19.00’da hareket eden bir otobüs, saat 06.30’ da Bayburt’ a varıyor. Otobüs bu yolu kaç saatte gitmiştir?

Cevap: 19.00 dan gece 24.00 a kadar 24-19 = 5 saat vardır.

Gece 24.00 dan sabah 06:30 a da 6 buçuk saat vardır.

Toplamda ise 5 + 6,5 = 11,5 saatte gitmiştir otobüs.

5) 225 dakika kaç saat,kaç dakikadır?

Cevap: 60 dk 1 saat olduğuna göre

225 dakika içerisinde 225/60 = 3 tane atmış vardır. 180 e kadar.

225-180 = 45 kalır.

O halde cevabımız 3 saat 45 dakikadır.

yıl ay hafta ve ay hafta gün arasındaki dönüştürmeler

4. sınıf konusuna ait yıl ay hafta ve ay hafta gün arasındaki dönüştürmeler ile ilgili konu anlatımı, problemleri ve soruları nın olduğu yazımıza hoş geldiniz.

Aşağıda bu konu ile ilgili problemler ve bu problemlerin çözümlerini bulabilirsiniz.

1  3 yıl  kaç   gün  eder ? = 1095    gün
2 3  mevsim  kaç   günden   oluşur  ? = 270      gün
3 6  ay  kaç   gün  eder ? = 180      gün
4 25  gün  +  3 hafta   kaç  gün  eder ? = 46        gün
5 6 hafta  + 4 ay  kaç   gün  eder ? = 162      gün
6 1 yıl + 1 ay + 1 hafta  kaç  gün  eder ? = 402      gün
7 2 yıl   +  4 ay   kaç  gün  eder ? = 850      gün
8 5  ay   +  5  hafta    kaç    gün    eder ? = 185      gün
9 11   ay   kaç   gün    eder  ? = 330      gün
10 9   ay  +  3  hafta   kaç   gün  eder ? = 291      gün
11 6  hafta   kaç   gün   eder ? = 42        gün
12 3  ay  +  7   hafta   kaç  gün   eder ? = 139      gün
13 1  yıl  +  2  ay + 3 hafta   kaç   gün  eder ? = 446      gün
14 1 mevsim    kaç    günden   oluşur ? = 90        gün
15 5  ay   +  7  hafta   kaç   gün  eder ? = 199      gün
16 3   ay  +  4  hafta   kaç   gün  eder ? = 118      gün
17 1 yıl  +  4  ay  +  3  hafta  kaç  gün  eder ? = 506      gün
18 4  ay   +  35   hafta   kaç  gün   eder ? = 365      gün
19 2  ay  +  16   hafta   kaç   gün   eder ? = 172      gün
20 10  ay  +  5  hafta   kaç  gün  eder ? = 335      gün
21 3  ay  +  8  hafta   kaç   gün   eder ? = 146      gün
22 5  ay + 4  hafta   toplam   kaç  gün  eder ? = 178      gün
23 3 hafta  + 7   hafta   kaç   gün   eder ? = 70        gün
24 5 hafta  +  27   gün  toplam  kaç  gün  eder ? = 62        gün
25 8 ay + 8 hafta + 8 gün  toplam  kaç  gün  eder? = 304      gün
26 4 ay + 4 hafta + 4 gün  toplam  kaç  gün  eder? = 152      gün
27 1 yıl +2 mevsim  + 2 ay  toplam  kaç gün eder? = 605      gün
28 3 ay + 8 hafta +37  gün toplam  kaç gün eder? = 183      gün
29 2 yıl  +  19  gün  toplam  kaç  gün  eder ? = 749      gün

Saat dakika ve dakika saniye arasındaki dönüştürmeler

4. sınıf konusuna ait saat dakika ve dakika saniye arasındaki dönüştürmeler ile ilgili konu anlatımı, problemleri ve soruları nın olduğu yazımıza hoş geldiniz.

SAAT – DAKİKA VE DAKİKA – SANİYE ARASINDAKİ DÖNÜŞTÜRMELER

Bir günün 24 eşit parçasından  birine saat denir. Bir gün 24 saattir.

Bir saatin altmışta birine dakika denir. Bir saat 60 dakikadır.

Bir gün= 24 x 60=1440 dakikadır.

Bir dakikanın altmışta biri olan zaman birimine saniye denir.

1 dakika 60 saniyedir.

Bir saat = 60 x 60 = 3600 saniyedir.

Şimdi de biraz örnek yaparak konuyu iyice pekiştirelim.

1 saat = 60 dk

Yarım saat = 30 dk

72 saat = 72×60= 4320 dk dır

3 çeyrek saat = 15×3=45 dk

7 saat = 7×60=420 dk

150 saniye = 2 dk  30 saniye

75 saniye = 1 dk  15 saniye

180 saniye = 3 dk 0 saniye

200 saniye = 3 dk  20 saniye

Kesirler Konu Anlatımı 4. Sınıf

Değerli öğrenciler, Bugün ki dersimizde basit kesirler, bileşik kesirler ve tam sayılı kesirler hakkında konu anlatımı yapacağız.

İlk önce kesirleri kısaca tanıyalım.

Basit Kesirler

Bir bütünden daha küçük olan kesirler basit kesirlerdir. Diğer bir deyişle de payı, payda dan küçük olan kesirlere basit kesir denir.

Örneğin (2/5, iki bölü beş) kesrinde pay kısmı, payda kısmından daha küçüktür.

Bileşik Kesirler

Bir bütüne eşit ya da daha büyük olan kesirler bileşik kesirlerdir. Diğer bir deyişle de payı, payda ya eşit ya da daha büyük olan kesirlere bileşik kesir denir.

Örneğin (7/2, yedi bölü iki) kesrinde payda kısmı, pay kısmından daha küçüktür.

Tam Sayılı Kesirler

Bir ya da birden fazla bütün ile basit kesirlerden oluşan kesirler tam sayılı kesirlerdir.

Örneğin 3.4/7, (3 tam 4 bölü 7) burada 3 adet bütün vardır, yanında da basit kesir vardır.

Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemleri

Kesirli sayıları birbirleri ile toplamak ya da çıkarmak için payda kısımlarının eşit olması gerekiyor.

Eğer payda kısımları eşit değil ise, eşit olabilecek sayıda kesirli sayıları genişletip bu şekilde işlem yapmalıyız.

Örneğin, 2/3 ve 1/4 kesirlerini birbiri ile toplayalım.

İki kesirdeki payda kısımları 3 ve 4 olarak verilmiş. Payda değerleri aynı olmadığı için bu sayıların ortak bir noktada bulaşabilecekleri sayıya genişletmemiz gerekiyor

3 ve 4 sayıları en yakın olarak 12 sayısında ortak noktada birleşirler.

O halde 2/3 kesrini 4 ile, 1/4 kesrini de 3 ile genişletirsek

8/12 ve 3/12 olarak sayılarımız son halini alır.

Bu iki kesri de birbiri ile toplarsak

8/12 + 3/12 = 11/12 olarak cevabı buluruz.

Aynı durum çıkarma işlemi için de geçerlidir.

Sayıları benzer şekilde genişletiyoruz ve

birbirinden çıkardığımız da 8/12 – 3/12 = 5/12 olarak cevabı buluruz.

Arkadaşlar, kesirler ile ilgili anlamadığınız ve ya aklınıza takılan farklı bir konu olursa yorum kısmına yazıp bize iletebilirsiniz.

Yorumlarınız bizim için değerlidir.