Dört basamaklı bir sayının binler basamağındaki rakam 3 artırılıp birler basamağındaki rakam 7 azaltılırsa sayı kaç artar?

Dört basamaklı bir sayı üzerinde değişiklik yapılıp sonucunu görmek istemişler. Gelin hep birlikte yorumlayarak soruyu çözmeye çalışalım.

Soru: Dört basamaklı bir sayının binler basamağındaki rakam 3 artırılıp birler basamağındaki rakam 7 azaltılırsa sayı kaç artar?

Çözüm:  4 basamaklı bir sayı düşünelim. aklımızdan

Bu 4 basamaklı sayı üzerinde 2 farklı işlem yaptırılıp toplamda sayının ne kadar artacağı sorulmuş.

İlk başta binler basamağında ki sayısı sorudaki gibi 3 arttıralım. Binler basamağındaki her 1 adet sayı artışı için sayı 1000 artar. Burada 3 arttırılmış O halde; 1000 * 3 = 3000 kadar sayımız artar.

Şimdi de birler basamağındaki sayıyı 7 azaltalım. Birler basamağındaki her 1 adet sayı azalışı da sayıyı 7 azaltır. O halde 1 * 7 = 7 kadar sayımız azalır.

Totalde ise bu 2 sayıyı birbirinden çıkartırsak sayımızın ne kadar artığını bulabiliriz.

3000 – 7 = 2993 kadar sayımız artmış olur.

Bir kayak merkezindeki 9680 kişinin 4822’si erkektir. Kayak merkezinde kaç kadın vardır?

Basit bir çıkarma işlemi ile ilgili bir soru sorulmuş. Gelin hep birlikte yorumlayarak soruyu çözmeye çalışalım.

Soru: Bir kayak merkezindeki 9680 kişinin 4822’si erkektir. Kayak merkezinde kaç kadın vardır?

Çözüm:  Kayak merkezindeki erkek sayısını, toplam kişi sayısından çıkartırsak kadın sayısını buluruz. O halde;

9680 – 4822 = 4858 olarak kadın sayısını bulmuş oluruz.

Ender’in kumbarasında 20 adet 25 kr. ve 80 adet 10 kr. vardır. Ender’in kumbarasında toplam kaç kr. vardır?

Toplama ve çarpma işleminin olduğu bir problem ile karşı karşıyayız.

Soru: Ender’in kumbarasında 20 adet 25 kr. ve 80 adet 10 kr. vardır. Buna göre Ender’in kumbarasında toplam kaç kr. vardır?

Çözüm:  Soruyu iki parçada çözmeye çalışalım.  İlk önce 25 kr ların toplamını bulalım. 25 kr şu toplam adet ile çarpmalıyız.

20 * 25 = 500 kr.

İkinci parçaya geçelim. Orada da 10 kr tan 80 adet varmış.

10 * 90 = 800 kr.

Çıkan her 2 sonucu da birbirleri ile toplarsak kumbaradaki toplam parayı buluruz.

500 + 800 = 1300 kr. olarak kumbaradaki parayı bulmuş oluruz.

Gülsüm Hanım, pastanesinde öğleden önce 27, öğleden sonra 38 yaş pasta sattı.

Toplama ve çarpma işleminin olduğu basit bir problem sorulmuş.

Soru: Gülsüm Hanım, pastanesinde öğleden önce 27, öğleden sonra 38 yaş pasta sattı. Pastaların tanesi 45 TL olduğuna göre Gülsüm Hanım, yaş pasta satışından kaç TL kazanmıştır?

Çözüm:  Gülsüm Hanım’ın ilk önce toplamda satmış olduğu pasta sayısını bulalım. Şu şekilde;

27 + 38 = 65 adet pasta satışı yapmış.

Pastaların tanesi 45 tl imiş. O halde toplam pasta sayısı ile 1 adet pastanın fiyatını çarparsak toplam satış parasını bulmuş oluruz.

45 * 65 = 2925 TL lik pasta satışı yapılmıştır.

198 adet poşet dosya, on sekizerli gruplara ayrılıyor. Kaç grup poşet dosya elde edileceğini bulunuz.

Bölme işleminin olduğu basit bir problem sorulmuş.

Soru: 198 adet poşet dosya, on sekizerli gruplara ayrılıyor. Kaç grup poşet dosya elde edileceğini bulunuz. Poşet dosya grubu sayısını bulurken yaptığınız işlemin doğruluğunu kontrol ediniz.

Çözüm:  Poşet dosyaları gruplara ayırmak ile ilgili bir soru soruluş. Toplam 198 adet poşet dosya varmış. Her bir grupta da 18 adet poşet dosya olması istenmiş.

O halde toplam poşet dosya sayısını,  bir gruptaki poşet sayısına bölersek kaç grup poşet dosya olacağını bulabiliriz.

198 ÷ 18 = 11 olarak sonucu  bulmuş oluruz.

Serkan’ın bir adımı 22 cm’dir. Serkan, evi ile market arasındaki mesafeyi 140 adımda gidiyor.

Çarpma  işleminin olduğu basit bir problem ile yine karşınızdayız.

Soru: Serkan’ın bir adımı 22 cm’dir. Serkan, evi ile market arasındaki mesafeyi 140 adımda gidiyor. Buna göre Serkan’ın evi ile market arasındaki mesafe kaç cm’dir?

Çözüm:  Serkan’ın 1 adım attığında 22 santim mesafe katediyor ise 140 adımda ne kadar mesafe ettiğini bulabilmemiz için bu 2 değeri çarpmamız gerekiyor. O halde

140 * 22 = 3080 cm

Bu durumda Serkan’ın evi ile market arası mesafeyi 3080 cm olarak bulmuş oluruz.

Melek Hemşire, üç günde bir nöbet tutuyor. Bir ay (30 gün) boyunca kaç kez nöbet tutacağını tahmin etmek istiyor.

Bölme ve çıkarma işlemlerinin olduğu basit bir problemdir.

Soru: Melek Hemşire, üç günde bir nöbet tutuyor. Bir ay (30 gün) boyunca kaç kez nöbet tutacağını tahmin etmek istiyor. Melek Hemşire, tahminini nasıl yaparsa yanılmamış olur?

Çözüm:  Melek Hemşire’nin 3 gün de bir nöbet tuttuğu belirtilmiş. O halde 30 gün boyunca kaç kere nöbet tutacağını bulabilmemiz için ay sayısını bu 3 günlük periyoda bölmemiz gerekiyor. O halde

30 / 3 = 10 olarak sonucu bulmuş oluruz.