5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Sayfa 187-188

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları, Yayıncılık Sayfa 187-188 çözümleri 2018 – 2019 – 2020 yılları için yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  Ayşe bir testin 3/4 ’ünü, Berk 0,45’ini, Ceyda % 55’ini Mehmet ise 2/5 ’sini aynı sürede cevaplamıştır. Buna göre soruları en hızlı cevaplayan öğrenci kimdir?

Çözüm:   Soruları en hızlı cevaplayan öğrencinin kim olduğunu sormuşlar.

Ayşe: 3/4

Berk: 0,45 buda 45/100 e eşittir. sadeleştirirsek 9/20 yapar.

Ceyda: %55 miş bu da 55/100 e eşittir. sadeleştirirsek 11/20 yapar.

Mehmet: 2/5 olarak verilmiş.

Şİmdi, tüm öğrencilerin cevap sürelerini bulmuş olduk. Bu kesirli değerlerin payda kısımlarını ortak değerde eşitleyelim.  Pay kısmı büyük olan daha geç cevaplamıştır. O halde pay kısmı küçük olan kimse cevabımız da o kişidir.

Payda değerleri 4,20,20 ve 5 tir. Bu sayılar en yakın 20 de birleşir.

Son durumda

Ayşe 3/4 tü, 5 ile genişletirsek 15/20 yapar.

Berk: 9/20

Ceyda :11/20

Mehmet: 2/5 ti, 4 ile genişletirsek 8/20 yapar.

Pay kısmı en küçük olan Mehmet olduğuna göre soruyu en kısa sürede cevaplayan Mehmet tir.

 

Soru:  Günde 3 defa dişlerini fırçalayan Ali, her fırçalayışta musluğu açık bırakmadığı için bir haftada tükettiği su miktarının % 30’unu tasarruf etmektedir. Haftada 700 litre su tüketen Ali bir haftada kaç litre su tasarrufu sağlamaktadır?

Çözüm:   soruda verilen günde 3 defa dişlerini fırçalamasını bir önemi yok.

bir haftada toplam tükettiği su miktarı 700 litreymiş ve bu 700 litrenin %30 u sorulmuş. O halde

700/100 = 7 yapar.

7 x 30 =210 litre olarak cevabı bulmuş oluruz.

 

Soru:  Melis’in almak istediği çantanın fiyatı 35 liradır. 14,75 lirası olan Melis’in çantayı alabilmesi için kaç liraya daha ihtiyacı vardır?

Çözüm:   Çanta alımı ile ilgili basit bir soru sorulmuş.

Çantanın fiyatı 35 liraymış. Melis in 14,75 lirası olduğuna göre

35 – 14,75 = 20,25 liraya daha ihtiyacı vardır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Sayfa 185-186

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları, Yayıncılık Sayfa 185-186 çözümleri 2018 – 2019 – 2020 yılları için yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  Metin’in 2000 lira olan maaşına % 12 zam yapılacağına göre Metin’in yeni maaşı kaç lira olur?

Çözüm:   Metin’in mevcut maaşına zam yapılmış. 2000 liranın %12 sini almak için sayıyı 100 e bölüp 12 ile çarpmamız gerekiyor.

2000 / 100 = 20  yapar.

20×12=240 olarak cevabı buluruz.

 

Soru:  Pınar 280 sayfalık kitabın % 25’ini okumuştur. Pınar kaç sayfa kitap okumuştur?

Çözüm:   Pınar’ın okumuş olduğu kitabın yüzde miktarı verilmiş ve bu değerin kaç sayfaya denk geldiği sorulmuş.

Toplam kitap sayfasını 100 e bölüp çıkan sonucu 25 ile çarparsak sonucu buluruz.

280 / 100 = 2,8 yapar.

2,8 x 25 = 70 sayfa kitap okumuştur.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Sayfa 128-129

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları, Yayıncılık Sayfa 128-129 çözümleri 2018 – 2019 – 2020 yılları için yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  Didem cevizlerinin 1/3 ’ini Mehmet’e, 2/9 ’sini Türkan’a, 5/18 ’ini Hülya’ya veriyor. Didem’e cevizlerin kaçta kaçı kalmıştır?

Çözüm:   Didemin tüm cevizlerinin toplamına 18a diyelim. Neden 18a dersenin verilen kesirlerdeki en büyük payda 18 olarak verilmiş. Soruyu kolayca çözmek adına bu değeri verdim.

Mehmet’ e 1/3 verilmiş. Yani 18/3 = 6 tane verilmiş. yani 6a

Türkan’a 2/9 verilmiş. Yani 18/9 = 2 >> 2×2=4 yani 4a tane verilmiş.

Hülya’a 5/18 verilmiş. Yani 18/18 = 1 >> 1×5=5 yani 5a tane verilmiş.

son durumda 6a + 4a + 5a = 15a tane ceviz verilmiş.

Verilen ceviz sayısı ile toplam ceviz sayısını oranlarsak

15a/18a =5/6 olarak cevabı buluruz.

 

Soru:  Ömer bir hikaye kitabının 2/5 ’sini Ayşe ise aynı kitabın 6/15 ’sını okuduğuna göre, aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Her ikisinin okuduğu sayfa sayıları eşittir.
B) Ayşe, Ömer’den 4 sayfa daha fazla okumuştur.
C) Ömer’in okuduğu sayfa sayısı daha fazladır.
D) Ayşe, Ömer’in okuduğu sayfa sayısının 3 katı kadar okumuştur.

Çözüm:   4 farklı soru sorulmuş. sırasıyla cevaplayalım.

Kitabın tamamına 15a diyelim. Bu durumda,

Ömer’in okuduğu sayfa sayısı 2/5 miş. 3 ile genişletirsek 6/15 yapar.

Bu duurmda Ömer 6a sayfa okumuştur.

Ayşede kitabın 6/15 ini yani 6a sını okumuştur.

Son durumda Ali 6a, Ayşe 6a okumuş, geriye kalan 3a da okunmamıştır.

şimdi de her bir şıkkın cevabına geçelim.

A)Her ikisinin okuduğu sayfa sayısı eşit midir diye sorulmuş. evet eşittir. Çünkü her ikisi de 6a sayfa okumuştur.

Diğer şıklar ise doğru değildir. Çünkü kitabın toplam sayfa sayısı verilmemiş. Bu nedenle de biri diğerinden şu kadar fazla sayfa okumuştur diyemeyiz.

 

Soru:  A firmasının ürünlerinin 5/6 ’i, B firmasının ürünlerinin 3/5 ’ü kadardır. A firmasının 36 000 ürünü olduğuna göre, B firmasının ürün sayısı kaçtır?

Çözüm:   A firmasının ürün sayısı 36 000 miş. Bu değerin 5/6 sını alırsak,

36000/6 = 6000 buradan da 6000×5=30000 yapar.

Bu bulduğumuz 30 000 değeri de B firmasının 3/5 ine eşitmiş. Buradan da

30000/3=10000 yapar,

10000×5=50000 olarak B firmasının ürün sayısını bulmuş oluruz.

 

Soru:  Bir okulda okul meclis başkanlığı seçimi yapılmıştır. Her öğrenci kendisini en iyi temsil edeceğini düşündüğü başkan adayına oy vermiştir. Üç tane başkan adayının olduğu seçimde birinci aday oyların 3/7 ’ünü, ikinci aday oyların 5/14 ’ini aldığına göre üçüncü aday oyların kaçta kaçını almıştır?

Çözüm:   Soruyu basitçe çözmek adına kesirli değerlerin paydalarını ortak noktadan eşitleyelim.

Birinci aday 3/7 kadar almış, 2 ile genişletirsek, 6/14 olur.

ikinci aday 5/14 oy almış.

Şİmdi toplam oy sayısını 14a diyelim.

Birinci aday 6a, ikinci aday da 5a olur. toplamda sie 11a olurlar

Geriye 14a-11a=3a kalır bu değerde üçüncü adayın oy sayısıdır.

üçüncü aday oyların kaçta kaçını almış diye sormuşlar

3a/14a = 3/14 ünü almıştır.

 

Soru:  Veysel, oturduğu semtte bir iş yeri açmak istemektedir. Veysel’in biriktirdiği para istediği iş yerini açmak için yeterli olmayınca, masrafların 1/25 ’ini arkadaşı Melikşah karşılamıştır. Melikşah’ın ödediği miktar 800 lira olduğuna göre bu iş yerinin maliyeti kaç liradır?

Çözüm:   Melikşah, Veysel’e 800 lira vermiş ve bu 800 lira da Veysel’in toplam parasının 1/25 ine eşitmiş. O zaman

800×25 =20000 tl olarak cevabı buluruz.