5. Sınıf Matematik Milyonlar Soruları

5. Sınıf Matematik Milyonlar Soruları Problemleri, Soruları ve Çözümlerinin olacağı bu yazımızda zorluk ve kolaylık derecelerine göre ayrılmış örnek test sorularını paylaşacağız sevgili öğrenciler

Soru 1: 8, 4, 1, 5, 2 rakamlarınıbirer kez kullanarak oluşturabileceğimiz en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayıyı yazalım ve okuyalım.

Çözüm: En büyük doğal sayı
→ 85 421
“Seksen beş bin dört yüz yirmi bir”

En küçük doğal sayı
→ 12 458
“On iki bin dört yüz elli sekiz”

 

Soru 2: Ülkemizde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki toplam öğrenci sayısı 16 379 852’dir. Bu sayıyı basamak tablosunda gösterelim ve sayının okunuşunu yazalım.

 

Soru 3: 2015 yılında ülkemizde Kültür ve Turizm bakanlığına bağlı müze ve tarihi yerleri gezen toplam ziyaretçi sayısı 28 122 934 kişidir. Ziyaretçi sayısını abaküste gösterelim ve okunuşunu yazalım.

Çözüm: Sayıyı göstermek için bir abaküs çizelim ve sayının okunuşunu yazalım.

 

Soru 4: Okunuşu “yedi yüz seksen altı milyon kırk beş bin iki yüz on dokuz” olan sayıyı yazalım.

Çözüm: Okunuştan yararlanarak sayıyı rakamlarla ifade edelim.

Okunuşu verilen sayıyı 786 045 219 şeklinde yazarız.

 

Soru 5: 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 79 814 871 kişidir. Bu sayıyı basamaklarına ayıralım. Sayıyı oluşturan rakamların basamak ve sayı değerlerini bulalım.

Çözüm: Sayı ve basamak değerlerini bulalım.

 

Soru 6: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına almak ve riskten dolayı geliri ile kazançları azalan vatandaşların başkalarına muhtaç olmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuştur.
2016 SGK istatistiklerine göre ülkemizde 20 405 447 kişi aktif sigortalı olarak çalışmaktadır. Bu sayıdaki 4 rakamlarının basamak ve sayı değerlerini bulalım.

Çözüm: Önce 4 rakamının bulunduğu basamakları belirleyelim.

Basamak ve sayı değerlerini aşağıdaki tabloda gösterelim.

 

Soru 7: 6 504 703 ile 65 047 003 sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm: Sayıları basamak sayılarından yararlanarak karşılaştıralım.

6 504 703 sayısı 7 basamaklıdır.
65 047 003 sayısı 8 basamaklıdır.
7 basamak 8 basamaktan daha az olduğundan 6 504 703 < 65 047 003 olur.

 

Soru 8: Halk kütüphaneleri herkese açık kütüphanelerdir. Halk kütüphaneleri kişilerin bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
TÜİK verilerine göre 2013 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 20 232 069, 2014 yılında ise 20 787 765’tir. 2013 ve 2014 yıllarında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm: Yıllara göre halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayılarını karşılaştırmak için önce bu sayıların basamak sayılarını bulalım.

2013   ⇒  20 232 069 sayısı 8 basamaklıdır.
2014   ⇒  20 787 765 sayısı 8 basamaklıdır

Sayıları bir tablo üzerinde göstererek karşılaştıralım.

On milyonlar ve milyonlar basamağındaki sayılar aynı olduğundan yüz binler basamağındaki sayıları karşılaştıralım

Yüz binler basamağındaki 2 sayısı, 7 sayısından küçük olduğundan 20 232 069 < 20 787 765 olur.
Buna göre 2014 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 2013 yılına göre artmıştır.

 

Soru 9: 3, 6, 0, 5, 2, 4, 1, 8, 7 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulabilecek en büyük sayının binler bölüğündeki sayıyı bulalım.

Çözüm: Oluşturulabilecek en büyük sayıyı bulmak için rakamları en büyük basamaktan başlayarak büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

Verilen rakamlarla oluşturulabilecek en büyük sayı 876 543 210 olur. Binler bölüğündeki sayıyı 543 olarak buluruz.

5. Sınıf Matematik Örüntüler Testi

5. Sınıf Matematik Örüntüler Testi Çöz Pdf Soruları, Problemleri, Soruları ve Çözümlerinin olacağı bu yazımızda zorluk ve kolaylık derecelerine göre ayrılmış örnekler paylaşacağız sevgili öğrenciler.

Soru 1: 3, 5, 7, 9, …, 13 sayı örüntüsünde boş bırakılan yere hangi doğal sayının geleceğini bulalım.

Çözüm: Örüntünün ilk terimine 2 ilave edilerek devam edilmektedir.

Örüntü 3, 5, 7, 9, 11, 13 biçiminde devam eder.

 

Soru 2: Eren, pul koleksiyonuna birinci hafta 8 pul koyarak başladı. Sonraki her haftada koleksiyonuna 6 pul ekleyen Eren’in 5 haftanın sonunda kaç pul biriktirdiğini bulalım.

Eren 5 haftanın sonunda 32 adet pul biriktirmiştir.

 

Soru 3: Aşağıda verilen şekil örüntüsünün kuralını tabloda gösterelim.

Çözüm: Her adımda 1 adet üçgen arttığına göre 5. adımda da 1 adet üçgen arttıracağız.

 

Soru 4: 9’dan başlayarak dörder ilave etmek suretiyle devam eden sayı dizisinin 5. terimini bulalım.

 

Soru 5: Aşağıda verilen sayı örüntüsünü açıklayarak boş bırakılan yere gelmesi gereken sayıyı bulalım.

Çözüm: 526 ile başlayan sayı örüntüsü dokuzar eksilmektedir.

Buna göre boş bırakılan yere gelmesi gereken sayı 490’dır.

 

Soru 6: Aşağıda verilen şekil örüntüsündeki sekizgenlerin kenar sayılarını sayı örüntüsü olarak belirtelim. Örüntünün 6. adımında kullanılacak şekli oluşturarak şeklin kenar sayısını yazalım.

Çözüm: Sekizgenlerin kenar sayıları sayı örüntüsü olduğu için örüntü artış değerimiz 8 olacaktır sevgili öğrenciler.

 

Soru 7: Aşağıda çini işlemeli altıgen karolarla yapılan bir duvar süslemesinin ilk üç adımı gösterilmiştir. Bir sonraki adımını çiziniz?

Çözüm: Verilen örüntünün bir sonraki adımını çizelim.

 

 

Soru 8: Aşağıda birim karelerle oluşturulan bir şekil örüntüsü verilmiştir. Bu şekil örüntüsünün 5. adımındaki birim kare sayısını bulalım.

Çözüm: Şekil örüntüsünü incelediğimizde her bir adım arasında 2 birim kare fark olduğunu görürüz. 5. adımdaki şekli, 4. adımdaki şekle 2 birim kare ekleyerek çizeriz.

5. adımda toplam 9 birim kare vardır.

 

Soru 9: Seval, savaş mağduru çocuklara duyarsız kalmayarak kumbarasında para biriktirmeye başlıyor. Kumbarasına her hafta 10 TL koyarak para biriktirmeye devam ediyor. Seval’in 7 hafta sonunda kumbarasında kaç TL biriktirdiğini bulalım.

Seval, 7 hafta sonunda kumbarasında 70 TL biriktirmiştir.

 

Soru 10: Sorumluluk sahibi olan ve kitap okumayı çok seven Ahmet, her gün mutlaka kitap okumaktadır. Yeni aldığı kitabın 18 sayfasını pazartesi günü okuyan Ahmet, sonraki günlerde ise her gün on ikişer sayfa kitap okumuştur. Beşinci günün sonunda Ahmet kitabın kaç sayfasını okumuştur. Bulalım.

Çözüm: 1. gün: 18 → 2. gün: 18 + 12 = 30 → 3. gün: 30 + 12 = 42
4. gün: 42 + 12 = 54 → 5. gün: 54 + 12 = 66

Ahmet 5. günün sonunda kitabının 66 sayfasını okumuştur.

5. Sınıf Örüntüler Konu Anlatımı

5. Sınıf Matematik Örüntüler Konu Anlatımı Pdf etkinliklerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. İşleyeceğimiz konu başlıkları şu şekildedir: Örüntüler
Sayı Örüntüsü
Şekil Örüntüsü

Örüntüler

Örüntü, sayı ve şekiller gibi bir dizi matematiksel nesnelerin belli bir kural eşliğinde yapılandırılmasıdır.
Bir sayı örüntüsünü oluşturan sayılara terim denir.

Örnek: 9’dan başlayarak dörder ilave etmek suretiyle devam eden sayı dizisinin 5. terimini bulalım.

 

Sayı Örüntüsü

Örnek: Aşağıda verilen sayı örüntüsünü açıklayarak boş bırakılan yere gelmesi gereken sayıyı bulalım.

Çözüm: 526 ile başlayan sayı örüntüsü dokuzar eksilmektedir.

Buna göre boş bırakılan yere gelmesi gereken sayı 490’dır.

 

Örnek: Eren, pul koleksiyonuna birinci hafta 8 pul koyarak başladı. Sonraki her haftada koleksiyonuna 6 pul ekleyen Eren’in 5 haftanın sonunda kaç pul biriktirdiğini bulalım.

Eren 5 haftanın sonunda 32 adet pul biriktirmiştir.

 

Örnek: Aşağıda verilen şekil örüntüsündeki sekizgenlerin kenar sayılarını sayı örüntüsü olarak belirtelim. Örüntünün 6. adımında kullanılacak şekli oluşturarak şeklin kenar sayısını yazalım.

Çözüm: Sekizgenlerin kenar sayıları sayı örüntüsü olduğu için örüntü artış değerimiz 8 olacaktır sevgili öğrenciler.

 

Şekil Örüntüsü

Örnek: Aşağıda çini işlemeli altıgen karolarla yapılan bir duvar süslemesinin ilk üç adımı gösterilmiştir. Bir sonraki adımını çiziniz?

Çözüm: Verilen örüntünün bir sonraki adımını çizelim.

 

 

Örnek: Aşağıda birim karelerle oluşturulan bir şekil örüntüsü verilmiştir. Bu şekil örüntüsünün 5. adımındaki birim kare sayısını bulalım.

Çözüm: Şekil örüntüsünü incelediğimizde her bir adım arasında 2 birim kare fark olduğunu görürüz. 5. adımdaki şekli, 4. adımdaki şekle 2 birim kare ekleyerek çizeriz.

5. adımda toplam 9 birim kare vardır.