Murat Bey sebze meyve batinden 1 kasası 16 kilogram olan portakallardan 3 kasa satın almıştır.

Soru: Murat Bey sebze meyve batinden 1 kasası 16 kilogram olan portakallardan 3 kasa satın almıştır. Murat Bey aldığı portakalların 10 kilogramını pazarda satmıştır. Geriye kaç kilogram portakal kalmıştır?

Cevap: 3 kasada yer alan toplam portakal miktarı;

3×16 = 48 kilogramdır. Murat Bey aldığı portakalların 10 kilogramını pazarda sattığına göre;

Geriye 48 – 10 = 38 kilogram portakal kalmıştır.

Bir kırtasiyeci toptancıdan 11 düzine kalem aldı.

Soru: Bir kırtasiyeci toptancıdan 11 düzine kalem aldı. Kırtasiyecinin elinde de 67 kalem olduğuna göre toplam kaç kalemi olmuştur?

A) 122
B) 132
C) 65

Cevap: 1 düzine 12 adetten oluştuğuna göre 11 düzine 11×11 = 121 olur. Yani kırtasiyeci 121 adet kalem almıştır.

Kırtasiyecinin elinde de 67 kalem olduğuna göre toplam 121 + 67 = 189 kalemi olmuştur.

40 ın 119 ile 341 arasındaki tam katlarını bulunuz

Soru: 40 ın 119 ile 341 arasındaki tam katlarını bulunuz

Cevap: 40 ayısının katlarını almamız gerekiyor sevgili öğrenciler.

40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360

Bu sayılardan da 120, 160, 200, 240, 280 ve 320 sayıları 40 ın 119 ile 341 arasındaki katlarıdır.

8. Sınıf Matematik Veri Analizi Konu Anlatımı

8. Sınıf Matematik Veri Analizi konusunu anlattığımız yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Konu anlatımını, çözümlü sorularla destekleyecek şekilde hazırladık ve böylece konuyu daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyoruz.

VERİ ANALİZİ

Veri analizi yapabilmek için genellikle grafiklerden yararlanırız. Grafikler, verileri görsel hale getirmemize, hesaplamalar yaparak sonuçları yorumlamamıza ve sonuçlara dayalı olarak tahminler yapmamıza imkan verir. Grafiklere baktığımızda sayısal verileri daha hızlı ve kolay anlaşılabilir. Ayrıca grafiklerin en önemli özelliği bilgiyi özetlemesi ve ilişkileri  görünür hale getirmesidir.

Verileri görselleştirmek adına kullanabilecek 4 farklı grafik vardır.

  • Sütun grafikleri
  • Daire grafiği
  • Çizgi grafiği
  • Histogram

Sütun Grafiği ;

Gruplanabilen ve farklı cinsten olan verileri göstermek için kullanılan uygun grafik türü sütun grafiğidir. Sütun grafiğinde verilerin sürekli olması gerekmez. Gelir gider durumları, nüfus, ithalat ve ihracat miktarları gibi karşılaştırma gerektiren durumlarda sütun grafiği kullanılması daha uygundur.

NOT: Sütun grafiklerinin yorumlanmasında sütun yükseklikleri dikkate alınır, sütun genişlikleri dikkate alınmaz.

Daire Grafiği;

Bir bütünü oluşturan parçaları göstermek için kullanılan uygun grafik türü daire grafiğidir. Bölgelere veya illere göre nüfus dağılımı, seçim sonuçları ve bütçe dağılımının değerlendirilmesi gibi durumlarda daire grafiği kullanılması daha uygundur.

Çizgi Grafiği ;

Çizgi grafiği, sürekliliği olan verilerin değişimini incelemek için kullanılan uygun grafik türüdür. Meteorolojide, hastanelerde, borsada değerlerin değişimini göstermek ve izlemek için çizgi grafiği kullanılması daha uygundur.

Histogram;

Bir veri dizisindeki değişikliklerin sınıflandırılması ve bunların dağılımının çubuklar ile gösterilmesine histogram denir. Histogram, sayısal tabloda gözlenemeyen gruplaşmaların daha kolay anlaşılmasını sağlar. Veri sayısı fazlaysa ve tekrarlı sayılardan oluşuyorsa gruplandırılmış bir veri dağılımının grafikler gösterilmesi için histogram kullanmak diğer grafiklere göre daha iyi bir yöntemdir.

 

5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?

Soru: 5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

Cevap: 5 sayının aritmetik ortalaması 18 ise toplam değeri;

5.18 = 90 olur.

Bu sayıların her biri 3 artırılırsa toplam değer de 3.5 = 15 artar

ve yeni toplam değer 90 + 15 = 105 olur.

Yeni aritmetik ortalama ise 105/5 = 21 olur.