Özgür’ün evinin okuluna uzaklığı 4500 metre, hayvanat bahçesine uzaklığı 3 kilometredir.

Soru: Özgür’ün evinin okuluna uzaklığı 4500 metre, hayvanat bahçesine uzaklığı 3 kilometredir. Okula gidip eve dönen Özgür’ün evden de hayvanat bahçesine gittiğinde toplam kaç kilometre yol gitmiş olacağını bulunuz. Bulduğunuz mesafeyi metre, desimetre, milimetre cinsinden de ifade ediniz.

Cevap: Özgür ilk başta okula gittiğine göre 4500 metre yol gitmiştir.

Daha sonrasında eve dönmüş, bu durumda 4500 metre daha yol gitmiştir. Sonrasında ise hayvanat bahçesine giden Özgür 3 kilometre daha yol gitmiştir.

Özgür ün toplamda gittiği yol;

4500+4500+3000=12000 metre yol gitmiştir.

Santimetre cinsinden ise 12000 metre= 120000 desimetre=1200000 santimetre yol gitmiştir.

Aşağıdaki uzunlukların istenilen birimlere göre toplamını inceleyiniz. Hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Soru: Aşağıdaki uzunlukların istenilen birimlere göre toplamını inceleyiniz. Hata var mıdır?
Hata varsa düzeltiniz.
a) 3 km + 7 m + 10 dm = 20 m
b) 14 m + 7 dm + 50 mm = 215 cm

Cevap: a) 3 km + 7 m + 10 dm = 20 m olarak verildiğine göre

3 km 3000 m
7 m = 7 m
10 dm = 1 m
Toplam 3008 m yapar.
b) 14 m + 7 dm + 50 mm = 215 cm
14 m = 1400 cm
7 dm = 70 cm
50 mm = 5 cm
Toplam 1475 cm yapar.

Her bir basamağının yüksekliği 16 santimetre olan 25 basamaklı bir merdivenin

Soru: Her bir basamağının yüksekliği 16 santimetre olan 25 basamaklı bir merdivenin toplam yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz. Bulduğunuz yüksekliği desimetre ve milimetre cinsinden de ifade ediniz.

Cevap: 16 cm x 25 = 400 cm olarak bulunur.

10 santimetre(cm) = 1 desimetre(dm) ise  400 cm = 40 dm olur.

1 santimetre(cm) = 10 milimetre(mm) ise  400 cm = 4000 mm olur.

Bir bahçenin etrafını çevirmek için kullanacağınız malzemelerin miktarını belirlerken bilmeniz gereken uzunluklar nelerdir?

Soru: Bir bahçenin etrafını çevirmek için kullanacağınız malzemelerin miktarını belirlerken bilmeniz gereken uzunluklar nelerdir?

Cevap: Bir bahçenin etrafını çevirmek için, o bahçenin kenar uzunluklarını bilmemiz gerekiyor.

Bu sayede bahçenin etrafının çevresini buluruz ve ne kadar malzeme gerektiğini de bulmuş oluruz.

Örneğin dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarı 10 metre, uzun kenarı ise 20 metre olsun diyelim.

Bu durumda bahçemizin çevresi

10 + 10 + 20 + 20  = 60 metre olur