8 dekar arsası olan Ahmet Bey, bu arsanın 3000 m2 sini satıyor. Geriye kalan arsasını da iki

Soru: 8 dekar arsası olan Ahmet Bey, bu arsanın 3000 m kare sini satıyor. Geriye kalan arsasını da iki çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Her bir çocuğunun payına kaç ar arsa düşeceğini bulunuz.

Cevap: 8 dekar = 8000 metre kare yapar.

arsanın 3000 m kare sini sattıktan sonra

geriye 8000 – 3000 = 5000 metre kare kalır.

kalan arsasını da iki çocuğuna eşit olarak paylaştırıyorsa

her birine 5000/2 = 2500 metre kare düşer.

1 ar = 100 metre kare olduğuna göre

2500 metre kare = 25 ar olur.

Cevabı mız 25 ardır.

Murat’ın dedesinin eşit büyüklükte 15 adet sebze serası vardı. Dikdörtgen şeklindeki

Soru: Murat’ın dedesinin eşit büyüklükte 15 adet sebze serası vardı. Dikdörtgen şeklindeki bu seraların her birinin uzunluğu 10 m, genişliği 8 m’dir. Murat’ın dedesinin seralarının toplam alanı, kaç ardır?

Cevap: 1 adet seranın alanı 10×8 = 80 metre karedir.

15 adet sebze serası olduğuna göre toplam alan 15×80 = 1200 metre karedir.

1 ar = 100 metre kare olduğuna göre

1200 metre kare de = 12 ar  olmaktadır.

5 dekar arazisi olan Hasan Bey, arazisinin 2/5 ’sini sattıktan sonra, kalan arazinin 3 arlık bölümüne

Soru: 5 dekar arazisi olan Hasan Bey, arazisinin 2/5 ’sini sattıktan sonra, kalan arazinin 3 arlık bölümüne çiftlik evi yapıyor ve geriye kalanını tarla olarak kullanıyor. Hasan Bey’in tarla olarak kullandığı alan kaç m2 dir?

Cevap: 5 dekarlık arazi = 5000 metre karedir.

arazisinin 2/5 ’sini sattıktan sonra geriye 3000 metrekare arazi kalır.

kalan arazinin 3 arlık bölümüne çiftlik evi yapıyor ise

3000 – 300 = 2700 metrekare kalır. (3 ar = 300 metredir)

Bu durumda tarla olarak kullanılan alan 2700 metrekaredir.

Belediye başkanı, şehrin ortasında bulunan 9 dekarlık arazinin 3,6 dekarına yaşlılar yurdu, 9 arlık

Soru: Belediye başkanı, şehrin ortasında bulunan 9 dekarlık arazinin 3,6 dekarına yaşlılar yurdu, 9 arlık bölümüne şehir parkı yaptırıyor. Geriye kalan kısmına da dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut yaptırmak istiyor. Sosyal konutların bir bloğu için 150 m2 ayrıldığına göre, yurt ve parktan kalan araziye kaç tane blok yapılabilir?

Cevap: 9 dekar = 9000 metre kare yapar.

3,6 dekarına yaşlılar yurdu yani 3600 metre karesine yaşlılar yurdu

9 arlık bölümüne şehir parkı yani 900 metre karesine şehir parkı yapılmış.

Toplam da ise 3600 + 900 = 4500 metre kare yapılmıştır.

Geriye ise 9000 – 4500 = 4500 metre kare kalmıştır.

150 metre kareye 1 blok yapıldığına göre

4500 metre kareye 4500/150 = 30 adet blok yapılır.

İstanbul’da bulunan Miniatürk, 60 000 m2 ile dünyanın en geniş alana kurulmuş minyatür

Soru: İstanbul’da bulunan Miniatürk, 60 000 m kare ile dünyanın en geniş alana kurulmuş minyatür parkı olma özelliğine sahiptir. Miniatürk’ün alanı kaç km2 dir?

Cevap: 1 km kare = 1000.000 metre kareye denk geldiğine göre

x km kare  = 60.000 metre kare ye eşit olur diyelim.

x.1000000 = 1.60000

x= 0,06 km kare ye eşit olur.