Yandaki şekilde [LK // [MN, m(MLK) = 108° ve m(PMN) = 40° ise m(LMP) = x kaç derecedir

Soru : Yandaki şekilde [LK // [MN, m(MLK) = 108° ve m(PMN) = 40° ise m(LMP) = x kaç derecedir?

 

 

Cevap :  Arkadaşlar soruda bize [LK ve [MN’nin paralel olduğu bilgisi verilmiştir. [ML] bunları kesen bir doğru parçası olduğuna üzere m(KLM) = 108° ise;

KLM ile NML iç ters açılar olduğundan

m(KLM) = m(NML)

108° = 40° + x

108° – 40° = x

x = 68° bulunur.

Yandaki şekilde MN // TS, [PR] ⊥ [OP], m(NMO) = 40°, m(OPR) = 90° ve m(PRT) = 120°

Soru :  Yandaki şekilde MN // TS, [PR] ⊥ [OP], m(NMO) = 40°, m(OPR) = 90° ve m(PRT) = 120° ise m(POM) = x kaç derecedir?

 

 

Cevap :  O noktasından ve P noktasından geçen, [MN] ve [TS] doğrularına paralel olan iki tane doğru çizelim ([AB], [CD]). Sonradan çizdiğimiz [CD] doğrusu [TS] doğrusuna paralel olduğunda, SRP ile CPR, CPO ile BOP ve NMO ile BOM iç ters açılardır.

m(TRP) = 120º’dir. m(TRP) + m(SRP) = 180º olduğuna göre;

120 +  m(SRP) = 180º

m(SRP) = 180 – 120 = 60º’dir.

m(SRP) = m(CPR) = 60º olur. (iç ters açılar)

m(RPO) = 90º ise ve m(RPC) = 60º olduğuna göre, CPO açısı;

90 – 60 = 30º ‘dir.

m(CPO) = m(BOP) = 30º olur. (iç ters açılar)

m(NMO) = m(BOM) = 40º olur. (iç ters açılar)

x açısı BOP ve BOM açılarının toplamı olduğuna göre;

30 + 40 = 70º olur.