7. Sınıf Matematik Konuları 2019 – 2020

7. Sınıf Matematik 1. dönem ve 2. dönem konularının yer alacağı bu yazımızda 2019 2020 yılına ait Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış konular yer alacaktır.

Matematik 1. dönem ve 2. dönem konularını aşağıda ünite ünite ayrılmış halde bulabilirsiniz.

1.ÜNİTE

Sayılar ve İşlemler / Tam Sayılarla İşlemler .. . . . . . . . . .
Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri.. . . . . . . . . . .
Problem Çözme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toplama İşleminde Kolaylıklar .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tam Sayılarla Çarpma İşlemi .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tam Sayılarla Bölme İşlemi .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tam Sayıların Kuvveti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ÜNİTE

Sayılar ve İşlemler / Rasyonel Sayılar .. . . . . . . . . . . . .
Rasyonel Sayıları Tanıyalım .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi.. . . . . . . . . . . . . .
Rasyonel Sayıları Karşılaştırma .. . . . . . . . . . . . . . . .
Sayılar ve İşlemler / Rasyonel Sayılarla İşlemler .. . . . . . .
Rasyonel Sayılarla İşlemler .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rasyonel Sayılarla Toplama İşlemi .. . . . . . . . . . . . . . .
Rasyonel Sayılarla Çıkarma İşlemi .. . . . . . . . . . . . . . .
Rasyonel Sayılarla Çarpma İşlemi .. . . . . . . . . . . . . . . .
Rasyonel Sayılarla Bölme İşlemi .. . . . . . . . . . . . . . . .
Bir Rasyonel Sayının Karesini ve Küpünü Hesaplama .. . . . . . .
Rasyonel Sayılarla Çok Adımlı İşlemler .. . . . . . . . . . . . .

3.ÜNİTE
Cebir / Cebirsel İfadeler .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri .. . . . . . . .
Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi .. . . . .
Örüntüler ve İlişkiler .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cebir / Eşitlik ve Denklem .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eşitliğin Korunumu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler .. . . . . . . . .
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemin Çözümü .. . . . . .

4. ÜNİTE
Sayılar ve İşlemler / Oran ve Orantı.. . . . . . . . . . . . . .
Oranda Çokluklardan Birinin 1 Olması Durumunda Diğerini Bulma ..
Oran .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orantı .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doğru Orantı .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ters Orantı .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problem Çözme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sayılar ve İşlemler / Yüzdeler.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesini ve Belirli Bir Yüzdesi Verilen
Çokluğun Tamamını Bulma .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama .. . . .
Bir Çokluğu Belirli Bir Yüzde ile Artırma veya Azaltma.. . . . .

5. ÜNİTE
Geometri ve Ölçme / Doğrular ve Açılar.. . . . . . . . . . . . .
Bir Açının Açıortayını Çizme .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aynı Düzlemde Olan Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları .. . . .
Geometri ve Ölçme / Çokgenler.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Düzgün Çokgenlerin Kenar ve Açı Özellikleri .. . . . . . . . . .
Çokgenlerin Köşegenleri, İç ve Dış Açıları .. . . . . . . . . . .
Dörtgenlerin Kenar, Açı ve Köşegen Özellikleri .. . . . . . . . .
Eşkenar Dörtgenin ve Yamuğun Alanı .. . . . . . . . . . . . . . .
Çevre Uzunluğu ile Alan Arasındaki İlişki .. . . . . . . . . . .
Geometri ve Ölçme / Çember ve Daire.. . . . . . . . . . . . . . .
Çemberde Merkez Açılar ve Bu Açıların Gördüğü Yaylar .. . . . . .
Çemberin ve Çember Parçasının Uzunluğu .. . . . . . . . . . . . .
Dairenin ve Daire Diliminin Alanı .. . . . . . . . . . . . . . .

6. ÜNİTE
Veri İşleme / Veri Analizi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çizgi Grafiği .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri.. . . . . .
Daire Grafiği .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verileri Uygun Grafik ile Gösterme .. . . . . . . . . . . . . . .
Geometri ve Ölçme /
Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri.. . . . . . . . . . . . .
Cisimlerin İki Boyutlu Görünümlerini Çizme .. . . . . . . . . . .
Farklı Yönlerden Görünümleri Çizilen Yapıları Oluşturma.. . . . .

Ayrıca sitemizin 7.sınıf kategori bölümüde 7. sınıf matematik kitabında yer alan tüm sorunların ayrıntılı cevapları sitemizde paylaşılmıştır.

7.Sınıf Yüzde Problemleri Çözümlü Sorular

7.Sınıf Yüzde Problemleri ve Çözümlü Soruların olacağı bu yazımızda kolay, orta ve zor düzeyde hazırlanmış örnek sorular paylaşacağız.

Yüzde problemleri genellikle, 7. sınıf, 8. sınıf ve 9. sınıf derslerinde işlenmekte olup matematik konularına göre zor bir derstir.

Aşağıda detaylıca çözümlerini paylaşacağımız sorular ile yüzde konusunu daha iyi anlaşıp derslerinizde daha başarılı olabilirsiniz.

Soru 1: KDV’siz fiyatı 80 TL olan bir ürünün %8 KDV’li fiyatı kaç TL’dir?

Cevap 1 : İlk etapta 80 TL’nin %8 KDV sini hesaplayalım.

KDV’li fiyatı = 80 + 6,4 = 86,4 TL olarak bulunur.

Soru 2 :  Elif 220 sayfalık bir romanın ilk gün 11 sayfasını okuyor. Elif ilk gün romanının yüzde kaçını okumuştur?

Cevap 2 :

 olarak denklemi kurarız.

220.x = 11 . 100
220x = 1100

x = % 5 olarak ta cevabı buluruz.

Soru 3 :  400’ün % 22 eksiği kaçtır?

Cevap 3 :

 olur.

400 − 88 = 312 olarak  cevabı buluruz.

Soru 4 : % 30 karla 52 TL’ye satılan bir pantolonun maliyet fiyatı kaç TL’dir?

Cevap 4 : Kar elde edildiği için topluyoruz.

%100 + %30 = % 130

 denklemi oluşur.

130.x = 52.100
130x = 5200

x = 40 TL

Soru 5 :  Etiket fiyatı 300 TL olan bir ürünün %20 indirimli satış fiyatı kaç TL’dir?

Cevap 5 : İlk önce denklemimizi oluşturalım.

İndirimli fiyatı = 300 − 60 = 240 TL  olarak bulunur.

Soru 6 : Bir komisyoncu % 8 komisyonla sattığı bir konuttan 5600 TL komisyon alıyor. Bu konutun satış fiyatı kaç TL’dir.

Cevap 6 : Hemen görsel olarak denklemimizi oluşturalım.

8.x = 5600 . 100 olur.

8x = 560000

x = 70.000 TL

Soru 7 : Etiket fiyatı 80 TL olan bir ceket %30 iskonto ile kaç TL’ye satılır?

Cevap 7 : Hemen görsel olarak denklemimizi oluşturalım.

İndirimli (iskontolu) satış fiyatı= 80 − 24 = 56 TL  olarak buluruz.

Soru 8 :  %40 zararla 36 TL’ye satılan bir mal %30 karla kaç TL’ye satılır?

Cevap 8 :  %100 − %40 = %60

60.x = 36.100

60x = 3600

x = 60

Şimdi %30 karlı fiyatını bulalım.

60 + 18 = 78 TL olarak yanıtı buluruz.

Soru 9 :  Aylık kazancının % 10 unu biriktiren Ali yılda 600 TL biriktire bilmektedir. Ali’nin aylık kazancı kaç TL dir?

Cevap 9 : Bir yıl 12 ay olduğuna göre;

Ali’nin bir ayda ne kadar biriktirdiğini bulalım:

600 ÷ 12 = 50 TL

Aylık kazancının %10 u 50 TL olduğuna göre;

50 ÷ 10 = 5

5 x 100 = 500 TL dir.

Soru 10 :  Bir komisyoncu 1100 TL lik bir ürün için 55 TL komisyon almıştır. Komisyoncunun aldığı komisyonun yüzdesi kaçtır?

Cevap 10 : Soruda verilenlere göre orantıyı oluşturalım:

1100.x = 55 . 100

1100x = 55000

x = 5 olarak buluruz.

Çember ve Daire Konu Anlatımı

Çember ve Daire Konu Anlatımı, genellikle 7. sınıf ta görülen bir derstir. Fakat bazen 6. sınıf, 8. sınıf, 9. sınıf ve 10. sınıfta da karşımıza çıkabilmektedir.

Bu derste sizlere çember ve daireler hakkında genel bilgiler ve bu bilgiler eşliğinde bazı sorular çözerek konunun daha da anlaşılır olmasını sağlayacağız.

Çember: Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların küme sine çember denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Kiriş: Bir çemberin farklı iki noktasını birleştiren doğru parçasına, çemberin kirişi denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Çap: Merkezden geçen kirişe çap denir. Bir çemberde en büyük kiriş çaptır.

Kesen: Çemberi farklı iki noktada kesen doğruya çemberin bir keseni denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Yay: Çemberin bir parça sına yay denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Eş Çemberler: Yarıçap uzunlukları eşit olan çemberlere eş çemberler denir.

Teğet: Çember ile yalnız bir ortak noktası olan doğruya teğet denir. Aşağıdaki gibi gösterilir.

Normal: Bir çemberin herhangi bir teğetine, değme noktasında dik olan doğruya çemberin o noktasındaki normali denir.

Çemberin uzunluk çevre formülü aşağıdaki gibidir.

Dairenin alan formülü

Daire diliminin alan formülü

Daire parçasının alan formülü

7.sınıf yüzdeler ile ilgili problemler ve çözümleri

7.sınıf yüzdeler ile ilgili problemler ve çözümlü soruların olduğu yazımıza hoş geldiniz.

Yüzde, faiz problemleri matematik dersindeki zor konulardan bir tanesidir. Aşağıda paylaştığımız basit, kolay, orta ve zor şeklindeki soruların çözümünü kavradıktan sonra bu konununda artık üstesinden gele bileceksiniz.

1) Elif 80 sayfalık bir kitabın 20 sayfasını okumuştur. Elif kitabın yüzde kaçını okumuştur?

Cevap: Burada 80 nin yüzde x ini 20 ye eşitlememiz gerekiyor.

(80.x)/100=20  buradan da sadeleştirme işlemleri yaparsak

8.x = 200 olur.

x= 25 olarak cevabı buluruz.

2) Bir komisyoncu  1100 tl’lik bir ürün için 55 tl komisyon almıştır. Komisyoncunun aldığı komisyonun yüzdesi kaçtır?

Cevap: 1100 tl nin yüzde x ini 55 e eşitlememiz gerekiyor.

(1100.x)/100=55  buradan da sadeleştirme işlemleri yaparsak

11.x = 55 olur.

x= 5 olarak yanıtı buluruz.

3) 50 kg elmalarının 10 kilosu çürümüştür. Çürümüş elmaların yüzdesi kaçtır?

Cevap: 50 kg ın yüzde x ini 10 a eşitlememiz gerekiyor.

(50.x)/100=10  buradan da sadeleştirme işlemleri yaparsak

5.x = 100 olur.

x= 20 olarak yanıtı buluruz.

4) 40 kişilik bir sınıfta 20 kız vardır. Sınıfın yüzde kaçı kızdır?

Cevap: 40 kişinin yüzde x ini 20 ye eşitlememiz gerekiyor.

(40.x)/100=20  buradan da sadeleştirme işlemleri yaparsak

4.x = 200 olur.

x= 50 olarak yanıtı buluruz.

5) 50 kişilik bir sınıfta 30 erkek vardır. Sınıfın yüzde kaçı erkektir?

Cevap: 50 kişini yüzde x ini 30 a eşitlememiz gerekiyor.

(50.x)/100=30  buradan da sadeleştirme işlemleri yaparsak

5.x = 300 olur.

x= 60 olarak yanıtı buluruz.

6) Ahmet 20 adet kitabından 5 tanesini okumuştur. Ahmet  kitabın yüzde kaçını okumuştur?

7) Bir manav 10 kg patatesinin 7 kilosunu satmıştır. Bu manav patateslerin yüzde kaçını satmıştır?

8) Zeynep günlük  6 saat okulda zaman geçirmektedir.. Zeynep bir günün yüzde kaçını okulda geçiriyor?

9)  Mehmet 300 sayfalık kitabının 99  sayfasını okumuştur. Mehmet bu kitabın yüzde kaçını okumuştur?

10) Ceren  40 lirasının 10 lirasını harcamıştır. Ceren’in geriye parasının yüzde kaçı kalmıştır?

11) 36 kişilik bir sınıfta 27 kız vardır. Bu sınıfın yüzde kaçı erkektir?

12) Bir bakkal 50 kg şekerin 40 kilosunu satmıştır. Bakkalın geriye şekerinin yüzde kaçı kalmıştır?

13)  Arda Bey 3000 tl olan maaşının 750 tl’sini evinin mutfak masraflarına ayırıyor.  Buna göre Arda Bey mutfak masraflarını maaşının yüzde kaçını ayırıyor?

14)  Ayşe 5 kitabından  birini okul kütüphanesine bağışlamıştır. Ayşe  kitaplarının yüzde kaçını okul kütüphanesine bağışlamıştır?

15)  Bir kırtasiyeci tanesini 5 liraya aldığı kalemleri 7 liraya satılıyor.  Bu satıştaki karı yüzde kaçtır?

16) Bir manav kirazın kilosunu 60 kuruştan alıp 72 kuruşa satıyor. Buna göre bir kilo kirazdan elde ettiği kar yüzde kaçtır?

17) 2000 liraya alınan bir motosiklet 2200 liraya satıldığında elde edilen kar yüzde kaçtır?

18) Bir satıcı 200 liraya aldığı bir ürünü 180 liraya satıyor. Satının zararı yüzde kaçtır?

19)130 tl’ye alınıp 182 tlye satılan bir üründe kar oranı yüzde kaçtır?

20) 150 tlye alınan bir saat 120 tlye satılırsa zarar oranı yüzde kaçtır?

21) Maliyeti 60 tl olan bir ürün 75 tlye satılırsa kar oranı yüzde kaç olur?

22) 90 tlye alınıp 108 liraya satılan bir üründe kar oranı yüzde kaçtır?

23) 50 tlye alınıp  70 tlye satılan bir üründe kar oranı yüzde kaçtır?

24) Filiz indirimsiz fiyatı 600 tl olan bilgisayarı 480 tl ye alıyor. Filiz bilgisayarı yüzde kaç indirimle almıştır?

25) Feride indirimsiz fiyatı 80 tl olan bir ayakkabıyı indirimli haliyle 60 liraya alıyor. Feride ayakkabıyı yüzde kaç indirimle almıştır?

26) Etiket fiyatı 225 tl olan bir ürün indirime geçmiş ve  216 lira olmuştur. Yapılan indirim yüzde kaçtır?

27) Maliyet fiyatı 80 tl olan bir ürün 96 tlye satıldıysa yüzde kaç kar edilmiştir?

28) Maliyet fiyatı 40 tl olan bir ürün 52 tlye satılıyorsa yüzde kaç kar edilmiştir?