7. Sınıf Yapıların Yüzeyleri Konusu

YAPILARIN YÜZLERİ

Bir bina yapılırken önce binanın farklı yönlerden görünümleri çizilir. Daha sonra binanın çizimine uygun maket yapılır.

Yapıların modellerini oluşturmak için yönler belirtilerek farklı görünümleri verilmelidir.

Yapıların yüzlerini çizerken önden, arkadan, sağdan, soldan, üstten ve alttan görünümlerine bakarız.

Görünümler kareli kağıda ama yapımız izometrik kağıda çizilir.

7. Sınıf Daire (Çember) Konusu

Çember ve Elemanları

Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu kümeye çember denir.

çemberde; O noktasın, çemberin merkezi; [OB] doğru parçasına, çemberin yarı çapı, merkezden geçen [AB] na da çemberin çapı nedir.

Yarı çapın uzunluğu r veya R ile gösterilir. l OB l= r veya l OA l= R dır.

Çap, yarıçapın iki katı uzunluktadır. l AB l= 2R

Bir çember, merkezi ve yarıçap uzunluğu ile belirtilebilir.

Okumaya devam et “7. Sınıf Daire (Çember) Konusu”

Matematik Bulmacası – 7. Sınıflar için

7. Sınıf matematik bulmacası ve cevapları
7. Sınıf matematik bulmacası ve cevapları
7. Sınıf matematik bulmacası ve cevapları

Hazırlayan:Zafer GÜVEN

 

SORULAR:
1)Köşeleri ortak,kenarları ise zıt yönlü açılara verilen isim.
2)Köşesi çemberin merkezinde yer alan açıya verilen ad.
3)Çemberin (dairenin) merkezini çemberin üzerinde bir noktaya birleştiren doğru parçasına verilen isim.
4)Bir doğru parçasını eş 2 parçaya ayıran ve doğru parçasına dik olan geometrik parça.
5)Çemberin merkezinden geçen en uzun kiriş.
6)İçinde bilinmeyen ve eşitlik bulunan harfli ifadelere verilen isim.
7)Bir cebirsel ifadede harfin önünde yer alan sayı.
8)Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası.
9)Matematikte toplam ve çıkarma işaretleri ile ayrılan her bir parça.
10)Çemberin üzerindeki iki nokta arasında kalan parçanın adı.
11)(TERSİ)Paralel iki doğruyu kesen doğruya verilen isim.
12)Harfleri ile harflerinin üsleri aynı olan terimlere verilen isim.
13)Köşesi çemberin üzerinde bulunan açı.
14)Cebirsel ifadelerde harften bağımsız olan terime verilen ad.
15)Desimetrenin kısaltılmışı.
16)Bir çembere bir noktada temas eden doğruya verilen isim.
17)Paralel iki doğru ve bunları kesen bir doğrunun meydana getirdiği bir şekilde ;birer kenarı ortak,diğer kenarları birbirine paralel,ters yönlü ve doğruların dış kısmında kalan iki açıya verilen isim.
18)Bir doğruyu üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dik açı ile kesen doğru parçası veya ışın.
19)Paralel iki doğru ve bunları kesen bir doğrunun meydana getirdiği bir şekilde ;birer kenarı ortak,diğer kenarları birbirine paralel ve aynı yönlü olan iki açıya verilen isim.

CEVAPLAR:
1)TERS
2)MERKEZAÇI
3)YARIÇAP
4)ORTA DİKME
5)ÇAP
6)DENKLEM
7)KATSAYI
8)KİRİŞ
9)TERİM
10)YAY
11)NESEK
12)BENZRERTERİM
13)ÇEVREAÇI
14)SABİTTERİM
15)DM
16)TEĞET
17)DIŞTERS
18)DİKME
19)YÖNDEŞ