8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020 2021

8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 2020 2021 eğitim yılı için 2 adet MEB Yayınları ve birde Kök-E yayınlarına ait kitaplar derslerde işlenmektedir. Ders kitapalrına ait soruların cevaplarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Kök-e Yayıncılık

Yukarıda paylaştığımız bağlantı adreslerinde kitaptaki soruların cevapları sıralı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca sitemizde sayfa sayfa cevaplarda bulunmaktadır. Eksik gördüğünüz bir soru olursa yorum kısmından soruyu paylaşabilirseniz öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde sorunuzu detaylıca cevaplandıracaklardır.

Aşağıda, kitaptaki soruların çözümlerinin yer aldığı örnek sorular paylaşılmıştır.

Soru: Sevcan Öğretmen iki öğrencisini alanı 38 m2 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçeyi şeritle çevirmeleri için görevlendirmiştir. Bahçenin kenar uzunlukları asal sayı olduğuna göre kaç metre şerit kullanacaklarını bulunuz.

Cevap: Uzun kenar 19 m –> 19 x 2 = 38

Kısa Kenar 2 m –> 2 x 2 = 4

38 + 4 = 42 m olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: a = 2, b = 5 ve c = 7 olduğuna göre 140 sayısının a, b ve c cinsinden eşitini yazınız.

Cevap: Aşağıdaki şekilde eşitliği yazarız.

22 x 5 x 7

 

Soru: 12 ile 60 sayılarının en küçük ortak katını bulunuz.

Cevap:

12 60 | 2
6 30 | 2
3 15 | 3
1 5 | 5
1

2 x 2 x 3 x 5 = 60 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir limandaki iki gemiden biri 20, diğeri 25 günde bir sefere çıkmaktadır. Bu gemilerin limandan aynı anda sefere çıktıktan en az kaç gün sonra birlikte sefere çıkacaklarını bulunuz.

Cevap:

20 25 | 2
10 25 | 2
5 25 | 5
1 5 | 5
1

EKOK (20, 25) 2 x 2 x 5 x 5 = 100

100 gün sonra birlikte sefere çıkmış olurlar.

8. Sınıf Üçgen Eşitsizliği Konu Anlatımı ve Soruları

8. Sınıf Matematik Üçgen Eşitsizliği Konu Anlatımı Pdf Soruları, Problemleri ve testlerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlar.

Üçgen Eşitsizliği

1)  Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçüktür. Aşağıdaki ABC üçgeninde  |AB| = c, |AC| = b, |BC| = a olmak üzere;
a < b + c
b < a + c
c < a + b olur.

2) Bir üçgende iki kenarın uzunlukları farkının mutlak değeri, üçüncü kenarın uzunluğundan küçüktür. Aşağıdaki ABC üçgeninde;
|a – c| < b
|b – c| < a
|a – b| < c olur.

 

Soru: Aşağıdkai ABC üçgeninde m(A) = 7a, m(B) = 5a – 12°, m(C) = 4a,
|AB| = 4x + 1 br ve |AC| = 13 br olduğuna göre x in kaç olduğunu bulunuz.

Cevap: ABC üçgeninde iç açılar toplamını yazalım.
m(A) + m(B) + m(C) = 180°
7α + 5α – 12° + 4α = 180°
16α – 12° = 180°
16α = 192°
α = 12° olur.

α = 12° için m(B) = 5.12° – 12°
= 60° – 12 = 48°
m(C) = 4.12° = 48° olur.

m(B) = m(C) olduğundan |AB| = |AC| olur. Buradan
4x + 1 = 13
4x = 12
x = 3 br bulunur.

 

Soru: Aşağıdaki ABC üçgeninde |AC| = b, |BC| = a, m(BAC) = 4x – 20° ve m(ABC) = 2x + 14° olmak üzere a > b ise x in alabileceği en küçük tam sayı
değerini bulalım.

Cevap: Üçgende büyük kenarı gören açı daha büyük olur.
a > b ise 4x – 20° > 2x + 14°
2x > 34°
x > 17° olur.

Bu durumda x in alabileceği en küçük tam sayı değeri 18 bulunur.

 

Soru: Bir ABC üçgeninde |AB| = 8 br, |BC| = 13 br ve |AC| = 2x – 3 br olduğuna göre x in alabileceği en büyük tam sayı değerini bulalım.

Cevap: Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçüktür. O hâlde;

|AC| < |AB| + |BC|
2x – 3 < 8 + 13
2x – 3 < 21
2x < 24
x < 12 olur.

Buradan x in alabileceği en büyük tam sayı değeri 11 br bulunur.

 

Soru: Aşağıdaki ABC üçgeninde |AB| = 4 cm, |AC| = 6 cm ve |BC| = x cm olduğuna göre x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını bulalım.

Cevap: ABC üçgeninde üçgen eşitsizliğini yazalım.
|6 – 4| < x < 6 + 4
2 < x < 10 olur. Buradan

x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı,
3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 42 bulunur.

 

Soru: Aşağıdaki KLM üçgeninde m(LKN) = m(KMN), |KM| = 7 cm, |NM| = 5 cm ve |KN| = x cm olduğuna göre x in kaç farklı tam sayı değeri alabileceğini bulunuz.

Cevap: m(LKN) = α, m(KLN) = β dersek
m(KMN) = α ve m(KNM) = α + β olur.

KNM üçgeninde üçgen eşitsizliğinden
7 – 5 < x < 7 + 5
2 < x < 12 olur. (I)

Bir üçgende büyük açı karşısında uzun kenar bulunur.
m(KNM) > m(KMN) olduğundan x < 7 dir. (II)

(I) ve (II) eşitsizliklerinden 2 < x < 7 olur.
Buradan x in alabileceği farklı tam sayı değerleri 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 4 tane bulunur.

8. Sınıf Matematik Eşitsizlikler Konu Anlatımı

8. Sınıf Matematik Eşitsizlikler Konu Anlatımı Pdf ders notlarının olacağı bu yazımızda Eşitsizlik Yazma, Eşitsizlikleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Eşitsizlikleri Çözme konularını işleyeceğiz. Konu anlatımı sonrası Eşitsizlikler 8. Sınıf Çözümlü Sorular Ve Problemler yazımızı inceleyebilirsiniz.

Eşitsizlik ≠ (eşit değildir), < (küçüktür), ≤ (küçüktür veya eşittir), > (büyüktür), ≥ (büyük veya eşittir) sembolleri ile yazılan matematiksel ifadelere eşitsizlik denir. ≠ dışındaki eşitsizlikler, iki ifade arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkilerini gösterir.

< (küçüktür) -> eşitsizliğin sol taraftaki değer, sağ tarafındaki değerden küçüktür.

(küçük eşit) -> eşitsizliğin sol tarafındaki değer, sağ tarafındaki değere eşit veya o değerden küçüktür.

> (büyüktür) -> eşitsizliğin sol tarafındaki değer, sağ tarafındaki değerden büyüktür.

(büyük eşit) -> eşitsizliğin sol tarafındaki değer, sağ tarafındaki değere eşit veya o değerden büyüktür.

NOT:  Eşitsizlik sembolleri, değişkenlerle veya değişken içeren ifadelerle birlikte kullanılabilir.

Örn;

5≠y , 5 sayısı y’ye eşit değildir.

3<78, 3 sayısı, 78 sayısından küçüktür.

4 ≤ √16, 4 sayısı √16 sayısından küçük veya bu değere eşittir.

6>x, 6 sayısı, x’den büyüktür.

8 4,5, 8 sayısı 4,5 sayısından büyük veya bu değere eşittir.

Eşitsizliklerin Özellikleri;

 • Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa eşitsizlik bozulmaz.

Örn;

11 < 27 eşitsizliği için aşağıdaki işlemleri yapalım.

 1. Eşitsizliğin her iki tarafına 4 ekleyelim.
 2. Eşitsizliğin her iki tarafından 10 çıkaralım.

Çözüm;

 1. (11+ 4) < (27 +4) -> 15 < 31 olur ve eşitsizlik bozulmaz.
 2. (11- 10) < (27 -10) -> 1 < 17 olur ve eşitsizlik bozulmaz.
 • Bir eşitlikte sol ve sağ taraf yer değiştirildiğinde eşitlik bozulmaz. x + 3 = 10 eşitliği ile 10 = x + 3 eşitliği birbirinin aynıdır.
 • Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılır veya aynı pozitif sayıya bölünürse eşitsizlik bozulmaz.

Örn;

12 < 27 eşitsizliği için aşağıdaki işlemleri yapalım.

 1. Eşitsizliğin her iki tarafını da 3 e bölelim.
 2. Eşitsizliğin her iki tarafını 2 ile çarpalım.

Çözüm;

 1. (12÷3) < (27÷3) -> 4 < 9 olur ve eşitsizlik bozulmaz.
 2. (12 x 2) < (27 x 2) -> 24 < 54 olur ve eşitsizlik bozulmaz.

 

 • Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpılır veya aynı negatif sayıya bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. Eşitsizliğin yön değiştirmesi demek, küçüktür (<) işaretinin büyüktür (>) , büyüktür (>) işaretinin küçüktür (<) işareti olması demektir. Aynı şekilde ≤ işareti ≥ ve ≥ işareti ise ≤

 

Örn;

20 > 12 eşitsizliği için aşağıdaki işlemleri yapalım.

 1. Eşitsizliğin her iki tarafını da -4 ile çarpalım.
 2. Eşitsizliğin her iki tarafını -2 ile bölelim.

 

Çözüm;

 1. (20 x (-4)) > (12 x (-4)) -> -80 < -48 olur. Eşitsizlik yön değiştirir. Yani eşitsizlik – bir değer ile çarpıldığı için;  > işareti < işaretine dönüşür.
 2. (20 ÷(-2)) > (12 ÷(-2)) -> -10 < -6 olur. Eşitsizlik yön değiştirir. Yani eşitsizlik – bir değer ile çarpıldığı için; > işareti < işaretine dönüşür.

 

Örn;

Yandaki ABC üçgeninde A açısı geniş açı olduğuna göre x’in alabileceği en büyük tam sayı değerini bulalım.

 

Çözüm;

A açısının geniş açı olabilmesi için B ve C açılarının toplamının dar açı olması gerekir. Bu durumda eşitsizliği yazarak x’in alabileceği değerleri bulalım.

Bu durumda x, 10’dan küçük gerçek sayıları gösterir. X’in alabileceği en büyük tam sayı değeri 9 olur.

 

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikleri Yazma ve Sayı Doğrusunda Gösterme

a, b ∈ R ve a≠0 olmak üzere, ax + b >0, ax + b≥0, ax + b <0 ve ax + b ≤0 biçiminde yazılabilen cebirsel ifadelere yani içinde birinci dereceden bir bilinmeyenli ifade bulunan eşitsizliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler denir.

 

Örn;

5a < 8a – 24 eşitsizliğinde a’nın alabileceği en küçük tam sayı değerini bulalım.

Çözüm;

5a -8a < 8a – 24 – 8a          Eşitliğin her iki tarafından 8a çıkarılır.

-3a < -24

(-3a ÷ (-3)) < (-24 ÷ (-3))   Eşitsizliğin her iki tarafı -3’e bölünür.

a > 8                               Eşitsizlik yön değiştirir.

8’den büyük olan tam sayıların en küçüğü 9’dur.

 

İki Sembollü Eşitsizlikler

İki farklı eşitsizliğin bir arada yazılması ile oluşan eşitsizliklere denir. Bu iki eşitsizliğin birer tarafındaki ifadeler aynıdır.

Örn;

4 < 5y + 1 eşitsizliği ile 5y + 1 < 8 eşitsizliğini birlikte yazalım.

Çözüm;

Bu tür eşitsizlikleri yazarken ortak ifadeler birleştirilir ve tek bir sefer yazılır. Burada iki eşitsizlik içinde ortak olan kısım 5y + 1 ifadesidir. Buna göre eşitsizlikleri yazdığımızda;

4 < 5y + 1 < 8 şeklinde bir eşitsizlik oluşur. Buna göre 5y + 1 değeri 4’ten büyük ve 8’den küçüktür.

Eşitsizliklerin Çözüm Kümesini Bulma ve Sayı Doğrusunda Gösterme

Eşitsizlikler ile denklemlerin çözüm şekilleri birbirine benzerdir. Yani denklemde olduğu gibi eşitsizlikte de bilinmeyen değer eşitsizliğin bir tarafında bırakılır. Bu durumu oluştururken de eşitsizliklerin özelliklerinden yararlanılır.

Bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesi bir sayı değil bir aralığa eşittir. Bu aralık sayı doğrusu üzerinde gösterilirken; “≤ veya ≥” sembollerinde aralığın başlangıç noktasına gelen nokta, o değerler aralığa dahil olduğu için içi dolu olarak gösterilir.. “< veya >” sembollerinde ise aralığın başlangıç noktasına gelen nokta, o değerler aralığa dahil olmadığı için içi boş gösterilir. Eğer eşitsizlikte bilinmeyen değerin çözüm kümesi, sabit bir değerden sonsuza kadar gidiyorsa; o yöne tüm o noktaları kapsayacak bir yarı doğru çizilir. Fakat bu bilinmeyen değer iki sabit değer arasında ise o zaman çözüm kümesinin o değerlere dahil olup olmama durumuna göre başlangıç noktasındaki gibi işaretler konularak gösterilir.

 

Örn;

x ≤ 0 eşitsizliğini sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm;

x bilinmeyeni 0’dan küçük ve eşit bir değer aralığına sahiptir. Yani çözüm kümesi Ç = {0, …} şeklindedir. Buna göre çözüm kümesinin başlangıç değerini 0 olarak kabul etmeliyiz. X bilinmeyeni 0’a eşit olabildiği için sayı doğrusunda 0’a denk gelen noktanın içini dolu olarak gösteririz. Ayrıca x bilinmeyeni 0’dan sonsuza kadar 0’dan küçük herhangi bir değer alabildiği için sayı doğrusunda bu yöne doğru olan değerleri temsilen bir yarı doğru çizerek gösteririz. Son halde sayı doğrumuz aşağıdaki gibi olmalıdır.

Örn;

x < 0 eşitsizliğini sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm;

x bilinmeyeni 0’dan küçük bir değer aralığına sahiptir. Buna göre çözüm kümesinin başlangıç değerini 0 olarak kabul etmeliyiz. X bilinmeyeni 0’a eşit olmadığı için sayı doğrusunda 0’a denk gelen noktanın içini boş olarak gösteririz. Ayrıca x bilinmeyeni 0’dan sonsuza kadar 0’dan küçük herhangi bir değer alabildiği için sayı doğrusunda bu yöne doğru olan değerleri temsilen bir yarı doğru çizerek gösteririz. Son halde sayı doğrumuz aşağıdaki gibi olmalıdır.

Örn;

9 ≤ x < 12 eşitsizliğini sayı doğrusunda gösterelim.

Çözüm;

X bilinmeyeni 9’dan büyük ve eşit; 12’den ise küçüktür. Yani çözüm kümesi iki sabit değer aralığındadır. Buna göre bu değer aralığını sayı doğrusunda göstermek istediğimizde; 9 değeri çözüm kümesine dahil olduğu için içi dolu bir nokta ile gösterilir. 12 çözüm kümesine dahil olmadığı için 12 ye denk gelen noktanın içi boş olarak gösterilir. Eşitsizliğin sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdaki gibidir.

8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Çözümlü Soruları

8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Çözümlü Soruları, Problemleri, Testleri ile ilgili cevaplı örneklerin olduğu bu yazımızda Yansıma, Öteleme, Görüntü ve Simetri Doğrusu konularıyla ilgili örnek sorular paylaşacğaız.

Sorulara geçmeden çnce dilerseniz. 8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Konu Anlatımı yazımızı inceleyebilirsiniz.

 

Soru 1: Aşağıdaki ABCD dörtgeninin 6 br sola ötelenmesi sonucunda oluşan görüntüsünü çizelim.

Cevap: Şekil 6 birim sola ötelenirse dörtgen üzerindeki her bir nokta aynı yönde ötelenir.

Dörtgenin köşe noktalarını aynı yönde 6 birim sola ötelediğimizde:
A → A’ B → B’ C → C’ D → D’
noktalarına gelir ve ABCD dörtgenine eş A’B’C’D’ dörtgeni oluşur.

 

Soru 2: A(1, 5) noktasının 3 br sola, B(3, −2) noktasının 2 br yukarı, C(−3, −3) noktasının 3 br sağa, D(−1, 4) noktasının 6 br aşağı ötelenmesi sonucu oluşan görüntülerinin koordinatlarını bulalım. Bulduğumuz koordinatları koordinat sisteminde gösterelim.

Cevap: A noktası 3 br sola ötelendiğinden 1. bileşen 3 br azalır.
A'(1 − 3, 5) = A'(−2, 5)
B noktası 2 br yukarı ötelendiğinden 2. bileşen 2 br artar.
B'(3, − 2 + 2) = B'(3, 0)
C noktası 3 br sağa ötelendiğinden 1. bileşen 3 br artar.
C'(−3 + 3, −3) = C'(0 , −3)
D noktası 6 br aşağı ötelendiğinden 2. bileşen 6 br azalır.
D'(−1, 4 − 6) = D'(−1, −2) olur.

 

Soru 3: Aşağıdaki şeklin k doğrusuna göre yansıma altındaki görüntüsünü çizelim.

Cevap: A ve A’ noktasının k doğrusuna uzaklığı 6 br
B ve B’ noktasının k doğrusuna uzaklığı 6 br
C ve C’ noktasının k doğrusuna uzaklığı 2 br
Ç ve Ç’ noktaları simetri doğrusu üzerinde
D ve D’ noktasının k doğrusuna uzaklığı 2 br’ dir.

A’, B’, C’, Ç’ ve D’ noktaları birleştirildiğinde ABCÇD şeklinin yansıma altındaki görüntüsü A’B’C’Ç’D’ olur.

 

Soru 4: Aşağıda y eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü verilen ABCÇ karesini bulalım.

Cevap: Yansıma altındaki görüntüsü verilen şekli bulmak için köşe noktalarının koordinatlarını belirleyelim.

A'(2, 2)  ⇒  A(–2‚ 2)
B'(4‚ 0) ⇒  B(–4‚ 0)
C'(6‚ 2) ⇒  C(–6‚ 2)
Ç'(4‚ 4) ⇒  Ç(–4‚ 4) olur.

Bu noktalar birleştirildiğinde ABCÇ karesini elde ederiz.

 

Soru 5: Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen noktaların y eksenine göre yansımalarını bulalım.

Cevap: Noktanın ve yansıma altındaki görüntüsünün simetri doğrusuna (y ekseni) uzaklıkları eşit olmalıdır.

O noktasının yansıma sonucu oluşan görüntüsü y eksenine 3 br uzaklıktaki O’ noktasıdır. O ve O’ noktaları simetri doğrusuna diktir.

U noktasının yansıma sonucu oluşan görüntüsü y eksenine 4 br uzaklıktaki U’ noktasıdır. U ve U’ noktaları simetri doğrusuna diktir.

K noktasının yansıma sonucu oluşan görüntüsü y eksenine 2 br uzaklıktaki K’ noktasıdır. K ve K’ noktaları simetri doğrusuna diktir.

 

Soru 6: Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen ABCÇ dörtgenini 7 br sağa ve 6 br aşağı öteleyerek oluşan şeklin görüntüsünü çizelim.

Cevap: ABCÇ dörtgenini 7 br sağa ötelediğimizde A’B’C’Ç’ dörtgeni oluşur.
Oluşan A’B’C’Ç’ dörtgenini 6 br aşağıya ötelediğimizde ise A”B”C”Ç” dörtgeni oluşur.

 

Soru 7: Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen şekli 6 birim sola öteledikten sonra oluşan görüntünün x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünü çizelim.

Cevap: Verilen şekli 6 birim sola ötelediğimizde 1 numaralı görüntüyü elde ederiz. 1 numaralı görüntüyü x eksenine göre yansıttığımızda 2 numaralı görüntü oluşur.

 

Soru 8: Aşağıda verilen şekli 5 birim sola öteleyelim. Oluşan şekli 10 birim sola öteleyerek yeni bir şekil oluşturalım.

Cevap: Verilen şekli 5 birim sola ötelediğimizde yandaki şekil oluşur.

Elde ettiğimiz şekli 10 birim sola ötelediğimizde oluşan şekil ise yandaki gibi olur.

8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Konu Anlatımı

8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Konu Anlatımı Pdf ders notları olan yazımıza hoş geldnizi sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Yansıma, Öteleme, Görüntü ve Simetri Doğrusu konularını işleyeceğiz.

Konu anlatımı dersimizden sonra konuyu pekiştirmek için 8. Sınıf Matematik Dönüşüm Geometrisi Çözümlü Soruları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Öteleme

Bir noktanın, doğrunun veya cismin doğrusal olarak ilerletilmesine öteleme denir.

Örnek: KL doğru parçasını 3 br aşağı öteleyerek görüntüsünü çizelim.

Cevap: KL doğru parçası 3 br aşağı ötelenirse doğru parçası üzerindeki her bir nokta da 3 br aşağı ötelenir.

K noktasını 3 br aşağı ötelediğimizde K’ noktasına, L noktasını 3 br aşağı ötelediğimizde L’ noktasına gelir. Bu iki noktayı birleştirdiğimizde KL doğru
parçasına eş K’L’ doğru parçası oluşur.

 

Bilgi Bulutu: Ötelemede şeklin duruşu, büyüklüğü, biçimi değişmez sadece yeri değişir.

 

Yansıma

Bir şeklin doğruya göre simetrisine yansıma denir. Yansımanın yapıldığı doğruya ise simetri doğrusu denir.
Yansıma aynı zamanda bir şeklin aynada oluşan görüntüsüdür.

 

Örnek: Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen noktaların y eksenine göre yansımalarını bulalım.

Cevap: Noktanın ve yansıma altındaki görüntüsünün simetri doğrusuna (y ekseni) uzaklıkları eşit olmalıdır.

O noktasının yansıma sonucu oluşan görüntüsü y eksenine 3 br uzaklıktaki O’ noktasıdır. O ve O’ noktaları simetri doğrusuna diktir.

U noktasının yansıma sonucu oluşan görüntüsü y eksenine 4 br uzaklıktaki U’ noktasıdır. U ve U’ noktaları simetri doğrusuna diktir.

K noktasının yansıma sonucu oluşan görüntüsü y eksenine 2 br uzaklıktaki K’ noktasıdır. K ve K’ noktaları simetri doğrusuna diktir.

 

Bilgi Bulutu: Simetri doğrusu üzerinde bulunan noktaların yansıma altındaki görüntüleri değişmez.

 

Ardışık Öteleme ve Yansıma

Bir şekle birden fazla öteleme yapılması durumuna ardışık öteleme denir.

 

Örnek: Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen ABCÇ dörtgenini 7 br sağa ve 6 br aşağı öteleyerek oluşan şeklin görüntüsünü çizelim.

Cevap: ABCÇ dörtgenini 7 br sağa ötelediğimizde A’B’C’Ç’ dörtgeni oluşur.
Oluşan A’B’C’Ç’ dörtgenini 6 br aşağıya ötelediğimizde ise A”B”C”Ç” dörtgeni oluşur.

 

 

Bir şekle birden fazla yansıma yapılması durumuna ardışık yansıma denir.

 

Örnek: Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen şekli 6 birim sola öteledikten sonra oluşan görüntünün x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünü çizelim.

Cevap: Verilen şekli 6 birim sola ötelediğimizde 1 numaralı görüntüyü elde ederiz. 1 numaralı görüntüyü x eksenine göre yansıttığımızda 2 numaralı görüntü oluşur.