Altuğ parasının 1/3 ’ü ile kalem, 2/5 i ile bir defter satın alıyor. Geriye 4 lirası kaldığına göre defterin fiyatı kaç liradır?

Soru: Altuğ parasının 1/3 ’ü ile kalem, 2/5 i ile bir defter satın alıyor. Geriye 4 lirası kaldığına göre defterin fiyatı kaç liradır?

A) 12         B) 9          C) 8         D) 6

Cevap: Defterin fiyatına 15x diyelim arkadaşlar.

1/3 ’ü ile kalem aldığına göre 15x/3= 5x ile kalem almıştır.

2/5 i ile bir defter aldığına göre 2.15x/5=6x ile defter almıştır.

Toplamda 5x+6x=11x harcamış geriye ise 15x-11x=4x kalmıştır.

Geriye kalan para 4 lira olarak verilmiş Yani

4x=4 buradan da x değerini 1 buluruz.

Soruda bize defterin fiyatı soruluyor.

1 adet deftere verdiği para 6x kadar dı. O halde

6.1=6 lira olarak cevabı buluruz.

 

Verilen koordinat sisteminde K(- 2, 0) noktasından geçen bir

Soru: Verilen koordinat sisteminde K(- 2, 0) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1/2 ‘dir. Buna göre bu doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?

A) I        B) II         C) III        D) IV

Cevap: Eğimi 1/2 olan bir doğru üzeride x’i 1 birim arttırmamız y’nin 1/2 birim artmasına neden olur.Bu sebeple y’nin 1 birim artması için sağa doğru 2 birim kaymamız gerekmektedir.

K’ dan başlayarak her defasında sağa doğru 2 birim ve yukarı doğru 1 birim gidip sonrasında bir doğru çizersek

çizdiğimiz doğrunun |V numaralı bölgeden geçeceğini görebiliriz.

 

“Elif’in yaşının 3 katının 4 eksiği 26’dan küçüktür.” x, Elif’in yaşını

Soru: “Elif’in yaşının 3 katının 4 eksiği 26’dan küçüktür.” x, Elif’in yaşını göstermek üzere yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik hangisidir?

A) 3x – 4 < 26     B)3x-4<=26         C) 3x – 4 > 26       D)3x-4=>26

Cevap: Elif’in yaşının 3 katının 4 eksiği 26’dan küçük olduğuna göre

3x-4<26 eşitsizliği oluşur.

Bu durumda cevabımız A şıkkıdır.