Murat’ın 12 dersten dönem sonu ortalaması, 67, 75 tir. Murat’ın

Soru: Murat’ın 12 dersten dönem sonu ortalaması, 67, 75 tir. Murat’ın teşekkür belgesi alabilmesi için derslerinin ortalamaları toplamı en az kaç puan artırması gerekir (Teşekkür belgesi en az 70 ortalama ile alınmaktadır.)?

Cevap: 70 puan almasına 70 – 67,75 = 2,25 puan kalmıştır.

toplamda 12 adet dersi olduğuna göre

12 x 2,25 = 27 puan arttırılmalıdır.

10, 11, 12, 13, 14 sayılarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru: 10, 11, 12, 13, 14 sayılarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Arkadaşlar standart apma nasıl bulunur önce bunu maddeler halinde belirtelim.

  1. Sayıların aritmetik ortalaması hesaplanır.
  2. Her bir sayının aritmetik ortalamadan farkı bulunur.
  3. Bulunan farkların her birinin karesi hesaplanır.
  4. Farkların kareleri toplanır.
  5. Elde edilen toplam, serinin eleman sayısının bir eksiğine bölünür.

(10+11+12+13+14) / 5 = 12 olarak ortalamayı buluruz.

kök [(10-12) üssü kare + (11-12) üssü kare + (12-12) üssü kare+(13-12) üssü kare +(14-12)üssü kare ] / 4 olur.

Bu işlemin sonucu da kök 10 / 2 çıkar.