Doğru doğru parçası ışın ve açılar ile ilgili sorular

Doğru, Doğru Parçası, Işın ve Açı konusu ile ilgili problemlerin detaylıca açıklanmış çözümlerini bulabilirsiniz.

Doğru Parçası: Doğrunun farklı iki noktası ile bu noktaları arasında bulunan tüm noktaların oluşturduğu kümeye doğru parçası denir.

Uzunlukları eşit olan doğru parçalarına eş doğru parçaları denir.

Işın: Belirli bir noktadan başlayarak bir yöne doğru sınırsız devam eden doğrusal noktalar kümesine ışın denir. Işın için verilebilecek en güzel örnek güneş ışınları dır.

Soru 1 :  Sadece doğru parçaları kullanarak aşağıdaki harflerden hangisini yazabiliriz?

A) R      B) B      C) P      D) T

Cevap 1 : T harfini 2 adet doğru parçası kullanarak yazabiliriz. Diğer harflerde oval şekiller olduğu için sadece doğru parçası ile yazılamaz.

Soru 2 : Zıt yönlü, aynı doğrultulu iki ışın başlangıç noktalarından birleştirildiğinde aşağıdaki hangisi elde edilir?

A) Işın
B) Nokta
C) Doğru
D) Doğru parçası

Cevap 2 : Aynı doğrultuda zıt yöne bakan iki ışın birleşirse doğru oluşur.

Soru 3 :

IşınYanda verilen şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğru
B) Işın
C) Nokta
D) Doğru parçası

Cevap 3 :  Verilen şekil bir ışındır.

Yüzde Problemleri ve Çözümleri

Matematik Yüzde Problemleri ile ilgili detaylıca çözümlerin olduğu yazımıza hoş geldiniz arkadaşlar.

Aşağıda sizler için özenle seçmiş olduğumuz soruların çözümlerini bulabilirsiniz.

Soru 1: KDV’siz fiyatı 80 TL olan bir ürünün %8 KDV’li fiyatı kaç TL’dir?

Cevap 1 : İlk etapta 80 TL’nin %8 KDV sini hesaplayalım.

KDV’li fiyatı = 80 + 6,4 = 86,4 TL olarak bulunur.

Soru 2 :  Elif 220 sayfalık bir romanın ilk gün 11 sayfasını okuyor. Elif ilk gün romanının yüzde kaçını okumuştur?

Cevap 2 :

 olarak denklemi kurarız.

220.x = 11 . 100
220x = 1100

x = % 5 olarak ta cevabı buluruz.

Soru 3 :  400’ün % 22 eksiği kaçtır?

Cevap 3 :

 olur.

400 − 88 = 312 olarak  cevabı buluruz.

Soru 4 : % 30 karla 52 TL’ye satılan bir pantolonun maliyet fiyatı kaç TL’dir?

Cevap 4 : Kar elde edildiği için topluyoruz.

%100 + %30 = % 130

 denklemi oluşur.

130.x = 52.100
130x = 5200

x = 40 TL

Soru 5 :  Etiket fiyatı 300 TL olan bir ürünün %20 indirimli satış fiyatı kaç TL’dir?

Cevap 5 : İlk önce denklemimizi oluşturalım.

İndirimli fiyatı = 300 − 60 = 240 TL  olarak bulunur.

Soru 6 : Bir komisyoncu % 8 komisyonla sattığı bir konuttan 5600 TL komisyon alıyor. Bu konutun satış fiyatı kaç TL’dir.

Cevap 6 : Hemen görsel olarak denklemimizi oluşturalım.

8.x = 5600 . 100 olur.

8x = 560000

x = 70.000 TL

Soru 7 : Etiket fiyatı 80 TL olan bir ceket %30 iskonto ile kaç TL’ye satılır?

Cevap 7 : Hemen görsel olarak denklemimizi oluşturalım.

İndirimli (iskontolu) satış fiyatı= 80 − 24 = 56 TL  olarak buluruz.

Soru 8 :  %40 zararla 36 TL’ye satılan bir mal %30 karla kaç TL’ye satılır?

Cevap 8 :  %100 − %40 = %60

60.x = 36.100

60x = 3600

x = 60

Şimdi %30 karlı fiyatını bulalım.

60 + 18 = 78 TL olarak yanıtı buluruz.

Soru 9 :  Aylık kazancının % 10 unu biriktiren Ali yılda 600 TL biriktire bilmektedir. Ali’nin aylık kazancı kaç TL dir?

Cevap 9 : Bir yıl 12 ay olduğuna göre;

Ali’nin bir ayda ne kadar biriktirdiğini bulalım:

600 ÷ 12 = 50 TL

Aylık kazancının %10 u 50 TL olduğuna göre;

50 ÷ 10 = 5

5 x 100 = 500 TL dir.

Soru 10 :  Bir komisyoncu 1100 TL lik bir ürün için 55 TL komisyon almıştır. Komisyoncunun aldığı komisyonun yüzdesi kaçtır?

Cevap 10 : Soruda verilenlere göre orantıyı oluşturalım:

1100.x = 55 . 100

1100x = 55000

x = 5 olarak buluruz.

Tartma Problemleri

Matematik 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf ve 5. Sınıfa ait tartma problemleri ile karşınızdayız sevgili öğrenciler.

Sizlere kolayda zora doğru tartma soruları ile ilgili güzel bir çalışma hazırladık. Hem de detaylıca anlatımlı haliyle birlikte.

1 –  Bir keçi günde  60  g  yem  yiyor.  Buna göre  5  keçi  7 günde  kaç  g  yem  yer?

Cevap: 1 adet keçi 1 günde 60 g yem yiyorsa

7 günde yiyeceği yem miktarı 7 x 60 = 420 gramdır.

Toplam 5 adet keçi olduğuna göre

5 x 420 = 2100 g yem yer.

 

2 –  Yarım  kilosu  23  TL  olan cevizin  4  kilosu  kaç liradır ?

Cevap: Yarım  kilosu  23  TL ise 1 kilosu 23 x 2 = 46 tl dir.

1 kilosu 46 tl ise 4 kilosu

4 x 46 = 184 tl olarak yanıtı buluruz.

 

3 –  Ahmet’in kütlesi  42  kg’dır. Melek’in  kütlesi ise  Ahmet’in kütlesinden  7  kg  az olduğuna göre , ikisinin kütleleri toplamı kaç kg’dir ?

Cevap: Melek in kütlesi = 42 – 7 = 35 kg dır.

Her ikisinin kütle toplamı ise ;

42 + 35 = 77 kg olarak bulunur.

 

4 –  3  kg’ı   15  TL   olan  çileğin  15  kg’ı  kaç TL’ dir?

Cevap: 3  kg’ı   15  TL ise 15 kg mı

15 x 3 = 45 TL olarak bulunur.

 

6 –  Yarım kilogram buğday  25 g’ lık  poşetlere konuluyor. Kaç poşet buğday olur  ?

Cevap: Yarım kilogram buğday = 500 kg buğdaydır.

25 g’ lık  poşetlere konulduğuna göre

500/25 = 20 poşet buğday olur.

4. Sınıf Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Bulma Problemleri

4. Sınıf Bir Çokluğun Belirtilen Bir Basit Kesir Kadarını Belirleme Soruları adlı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Örnek problemlere başlamadan önce Bir Çokluğun Belirtilen Kesir Kadarını Bulma işlemi için biraz konu anlatımından bahsedelim sonra da sorulara geçelim.

Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarı bulunurken önce birim kesir kadarı bulunur. Sonra bulunan birim kesir kadarından yararlanılarak basit kesir kadarı bulunur.

Yani; Soruda verilen çokluğu, paydadaki sayıya bölüp, çıkan sonucu paydaki sayı ile çarparız

Anlaşılır olması açısından basit bir soru ile başlayalım.

Soru 1 : 1 saatin 2/6 sının kaç dakikaya denk geldiğini bulalım.

Cevap 1: Soruda bizden cevabı dakika olarak istediği için 1 saat değerini dakikaya çevirmemiz gerekiyor.

1 saat bildiğiniz üzere 60 dakikadır. Verilen kesir de payda kısmı 6 olduğuna göre;

60/6 = 10 dk olarak aşağıdaki gibi parçalara ayırırız.

10 dakika 10 dakika 10 dakika 10 dakika 10 dakika 10 dakika

Bu 6 adet 10 dakika parçasından 2 adet parça istenmiş (Kesrimiz2/6 ydı.)

O halde 10×2 = 20 dakika olarak cevabı buluruz.

Şimdi 2. sorumuza geçelim ama zorluğu biraz arttıralım.

Soru 2 : 20 adet çikolatayı üç kardeş olan Ayşe, Fatma, ve Büşra yemişlerdir.. 20 adet çikolatanın Ayşe 3/5 ini, Fatma 2/10 unu, Büşra ise 1/5 ini yemiştir. Buna göre her bir kardeşin yediği çikolata sayısını bulunuz.

Soruda ki çokluk değerimiz 20 dir.

Şimdi her bir kardeşin yediği çikolata sayısını verilen kesirli ifadelerden bulalım.

Ayşe 3/5 ini yemiş. O halde çokluk değerimizi paydaya bölersek

20/5 = 4 parça olur. Bunu görsel de gösterirsek

4 çikolata 4 çikolata 4 çikolata 4 çikolata 4 çikolata

Pay kısmımız da 3 olduğuna göre bölüm sonucunu pay ile çarpalım.

Ayşe 4 x 3 = 12 adet çikolata yemiştir.

Fatma 2/10 unu yemiş. O halde çokluk değerimizi paydaya bölersek

20/10 = 2 parça olur. Bunu görsel de gösterirsek

2 çikolata 2 çikolata 2 çikolata 2 çikolata 2 çikolata
2 çikolata 2 çikolata 2 çikolata 2 çikolata 2 çikolata

Pay kısmımız da 2 olduğuna göre bölüm sonucunu pay ile çarpalım.

Fatma 2 x 2 = 4 adet çikolata yemiştir.

Büşra 1/5 ini yemiş. O halde çokluk değerimizi paydaya bölersek

20/5 = 4 parça olur. Bunu görsel de gösterirsek

4 çikolata 4 çikolata 4 çikolata 4 çikolata 4 çikolata

Pay kısmımız da 1 olduğuna göre bölüm sonucunu pay ile çarpalım.

Büşra 4 x 1 = 4 adet çikolata yemiştir.