Atatürk İlkokulu öğrencileri “Kitaplarımı Paylaşıyorum” kampanyası ile

Soru: Atatürk İlkokulu öğrencileri “Kitaplarımı Paylaşıyorum” kampanyası ile topladıkları kitapları ihtiyacı olan köy okullarına göndereceklerdir. Kampanya sonunda 2450 adet kitap toplanmıştır. Kitapların 745 tanesi Haydarlı İlkokuluna, 466 tanesi ise Akalan İlkokuluna gönderildiğine göre geriye kaç adet kitap kalmıştır?

Cevap: Gönderilen kitap sayısı 745 + 466 = 1211 dir.

Geirye kalan kitap sayısı ise 2450 – 1211 = 1239 kitap kalmıştır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği için

Soru: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği için stadyuma toplam 2256 öğretmen ve öğrenci gelmiştir. Stadyuma gelen erkek öğrencilerin sayısı 940’tır, kız öğrencilerin sayısı ise erkek öğrenci sayısından 134 eksiktir. Buna göre stadyuma gelen öğretmen sayısı kaçtır?

Cevap: kız öğrencilerin sayısı ise erkek öğrenci sayısından 134 eksik olduğuna göre kız öğrenci sayısı 940 – 134 = 806 olur.

O halde 806 + 940 = 1746 olur.

Öğretmen sayısı da 2256 – 1746 = 510 olarak bulmuş oluruz.

Hakan, Hasan ve Hilal aileleriyle birlikte yaptıkları Ramazan Bayramı

Soru: Hakan, Hasan ve Hilal aileleriyle birlikte yaptıkları Ramazan Bayramı ziyaretlerinde topladıkları şekerleri saymışlardır. Hakan 147 tane, Hasan 128 tane şeker toplamıştır. Hilal ise Hakan ve Hasan’ın topladığı toplam şeker miktarının 76 eksiği kadar şeker toplamıştır. Hilal’in topladığı şeker miktarı kaçtır?

Cevap: Hilal ise Hakan ve Hasan’ın topladığı toplam şeker miktarının 76 eksiği kadar şeker topladığına göre

147 + 128 =  275 olur. Bundan da 76 çıkartırsak

275 – 76 = 199 adet şekeri vardır Hilal’in

Bir çiftlikte 2578 tane kuzu, 3426 tane koyun, 2345 tane keçi bulunmaktadır.

Soru: Bir çiftlikte 2578 tane kuzu, 3426 tane koyun, 2345 tane keçi bulunmaktadır. En yakın yüzlüğe yuvarlama yöntemi kullanarak bu çiftlikteki toplam hayvan sayısını tahmin ediniz. Daha sonra tahmininiz ile gerçek işlem sonucunu karşılaştırınız. Bulduğunuz sonuçları küçüklük-büyüklük ilişkisiyle belirtiniz.

Cevap: Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak

2578 i 2600 olarak

3426 yı 3400 olarak

2345 i 2300 olarak yuvarlarız.

Bu durumda tahmini cevabımız 2600 + 3400 + 2300 = 8300 olur.

Gerçek sonuç ise 2578  + 3426  + 2345 =  8349 olarak buluruz.

Bu durumda gerçek sonuç değeri, tahmini souç değerinden daha büyüktür.