Cebirsel İfadeler Çözümlü Sorular ve Problemler

Bugün ki dersimizde genellikle 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf ta görülen cebirsel ifadeler konusu ile ilgili çözümlü soruları cevapları ile paylaşacağız. Aşağıdaki problemleri sizler için özel olarak seçip paylaştık.

Soru 1 : “Bir sayının 2 katının 3 fazlası” ifadesinin cebirsel olarak ifade edilişini yazınız?

Cevap 1 : Sayımıza x diyelim arkadaşlar. O halde ifademiz

2.x + 3 olarak yazılır.

Soru 2 : “Bir kümesteki tavukların sayısının 7 katının 3 eksiği” tümcesinin cebirsel ifade olarak gösterimi yazınız?

Cevap 2 : Tavukların sayısına a diyelim. O halde ifademiz

7.a – 3 olarak yazılır.

Soru 3 : Yanda verilen ABC üçgeninin çevresini ifade eden cebirsel ifadeyi yazınız?

Cevap 3 : Üçgenin çevre formülü, tüm kenarlarının toplamıydı.

Bu durumda çevre ifademiz a + b + c dir.

Soru 4 : “40 dakikalık bir sınavda kalan süre” tümcesinin cebirsel olarak ifade edilişini yazınız?

Cevap 4 : Geçen süreye x dersek

Kalan süremiz  40 – x olarak gösterilir.

Soru 5 : 2x – 6 cebirsel ifadesinin x=7 için alacağı değer kaçtır?

Cevap 5 : x yerine 7 değerini yazarsak

2.7 – 6

14 – 6 = 8 olarak yanıtı buluruz.

Soru 6 : “Bir kümesteki tavukların sayısının 2 eksiğinin 4 katı” tümcesinin cebirsel ifadesini yazınız?

Cevap 6 : Tavukların sayısına x dersek

4.(x – 2) olarak ifademizi gösteririz.

Soru 7 : 27 – m + 4 cebirsel ifadesinin m=5 için alacağı değer kaçtır?

Cevap 7 : m yerine 5 değerini yazarsak

27 – 5 + 4

27 -1 = 26 olarak işlemin sonucunu buluruz.

Soru 8 : Kısa kenarı a, uzun kenarı b olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğunun cebirsel olarak ifade edilişini yazınız?

Cevap 8 : Dikdörtgenin çevre uzunluğu 2.kısa kenar + 2.uzun kenar dır.

O halde 2.a + 2.b olarak çevre uzunluğunu gösterebiliriz.

Soru 9 : Kısa kenarı x, uzun kenarı y olan bir dikdörtgenin alanının cebirsel olarak ifade edilişini yazınız?

Cevap 9 : Dikdörtgenin alanı kısa kenar . uzun kenar dır.

O halde ifademiz a.b olarak gösterilir.

Soru 10 : Ahmet’in a tane bilyesi var. Furkan’ nın bilye sayısı Ahmet’in bilye sayısının 3 katından 6 eksiktir. Furkan’ nın bilye sayısını gösteren ifadeyi yazınız?

Cevap 10 : Furkan’ın bilye sayısı

3.a – 6 olarak gösterilir.

Uzamsal ilişkiler 3. Sınıf Konu Anlatımı

Değerli öğrenciler, bugün ki dersimiz de 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıfta dersler işlenen Uzamsal İlişkiler Konusunu problemleri ile birlikte inceleyeceğiz.

Uzamsal İlişkiler nedir?

Nesnelerin yerlerini ifade edebilmek ya da açıklayabilmeyi ağlayan konudur.

Aşağıda Uzamsal ilişkiler ile ilgili örnekler bulunmaktadır.

 

Uzamsal ilişkiler 3. Sınıf Konu Anlatımı
Uzamsal ilişkiler 3. Sınıf Konu Anlatımı

Geometrik Örüntüler Konu Anlatımı 3. Sınıf

Sevgili öğrenciler, bugün ki dersimiz de 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıfta dersler işlenen Geometrik Örüntüler Konusunu problemleri ile birlikte inceleyeceğiz.

Sayıların ya da nesnelerin belirli bir düzen ile sıralanmasına örüntü denir.

Örneğin;

1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3 ….. şeklinde sıralanan sayılar şu şekilde dizilmişlerdir.

3 tane 1 sayısı, sonrasında 1 tane 3 sayısı şeklinde sıralanmıştır.

Diğer Örnekler de aşağıdaki gibidir.

1 adet İnek, 1 adet köpek, 2 adet at şeklinde örüntü oluşmuş.

1 adet kuş, 2 adet kaplumbağa şeklinde örüntü oluşmuş

2 adet kalemtıraş, 1 adet kalem, 2 adet defter şeklinde örüntü oluşmuş.

3 adet çorap, 2 adet çanta şeklinde örüntü oluşmuş.

3 adet ayakkabı, 2 adet domates, 1 adet armut şeklinde örüntü oluşmuş.

3. Sınıf Kesirlerle İlgili Problemler ve Çözümleri

3. Sınıf Kesirlerle İlgili Problemler ve Çözümleri

3. Sınıf Kesir Problemleri ve Çözümleri için siz değerleri öğrencilerimize özenle seçilmiş soruları ve detaylıca anlatımlı çözümlerini paylaşacağız.

Aşağıda paylaşacağımız kesirler testi ni çalışma kağıdı üzerinde sizlerde yaparak anlam olarak kafanızda daha fazla pekişmesini sağlayabilirsiniz.

Sorular ve Çözümleri

1) 60 sayfalık çizgi roman kitabının 2/5 ‘ini okudum.Bu durumda toplam kaç sayfa kitap okumuşumdur.

Cevap: Toplam sayfa sayısını 5 e bölüp 2 ile çarparsak cevabı bulmuş oluruz.

60/5 = 12 olur.

12 x 2 = 24 sayfa kitap okumuşum.

 

2) Bir yumurtası, 100 adet yumurtanın  3/20 ‘sini sattı. Bu durumda kaç yumurta satmıştır?

Cevap:  100/20 = 5 olur.

5 x 3 = 15 adet yumurta satılmıştır.

 

3) 24 litre sütün 3/8 ’i satıldı. Geriye kaç litre süt kalmıştır?

Cevap: İlk önce satılan süt  miktarını bulalım.

24/8 = 3

3 x 3 = 9 litre süt satılmıştır.

Geriye ise 24 – 9 = 15 litre süt kalmıştır.

 

4) 64 sayfalık kitabın  5/8 ‘ini okudum. Okumadığım kaç sayfa kaldı?

Cevap: İlk önce okunan kitap sayfa sayısını bulalım.

64/8 = 8 yapar.

8 x 5 = 40 sayfa kitap okumuşum.

Okumadığım sayfa sayısı ise 64 – 40 = 24 sayfadır.

 

5) 36 adet cevizin 2/9‘ u kaç ceviz eder?

Cevap: 36/9 = 4 yapar.

4 x 2 = 8 adet ceviz olarak yanıtı buluruz.

 

6) Ahmet, Mustafa ve Mehmet 8 dilimli bir pizzayı hep beraber yiyorlar.Ahmet pizzanın 1/4‘ünü, Mustafa 1/8 ‘ini. Mehmet te  5/8 ‘ ini yemiştir. Pizzayı en fazla yine kişi kimdir?

Cevap: Soruda verilen kesirli ifadelerin paydalarını ortak bir sayıda eşitleyelim. Sonra da pay kısmı büyük olan, daha fazla pizza yemiştir.

1/4 , 1/8, 5/8 değerlerinin payda kısımları 8 de eşitlenir. O halde 1/4 kesrini 2 ile genişletirsek kesirlerimizin son hali

2/8, 1/8, 5/8 olur.

Bu kesirli ifadeler de pay kısmı en yüksek olan 5/8 dir. 5/8 olan kişi Mehmet olduğuna göre en fazla pizzayı Mehmet yemiştir.

 

7) Ayşe ,marketteki 42 elmanın 3/7 ‘sini aldı.Ayşe kaç elma almıştır?

Cevap: 42/7 = 6 yapar.

6 x 3 = 18 adet elma almıştır Ayşe

 

8) Kardeşimin boyu şuan da 35 cm dir. 3 ay sonra boyunun  3/7 ‘si kadar uzadı. Kardeşimin boyu uzadıktan sonra kaç cm olmuştur?

Cevap: 35 cm in 3/7 si kaç yapar onu bulalım önce

35/7 = 5 olur.

5 x 3 = 15 cm yapar.

Bunu da başlangıç boyu ile toplarsak

Kardeşimin 3 ay sonraki boyu 35 + 15 = 50 cm olur.

 

9) Bir poğaçanın fiyatı 50 kuruş’ tur. Bir ekmeğin fiyatı poğaçanın fiyatının  1/5 ‘inin 10 katına eşittir. Ekmeğin fiyatı ne kadardır?

Cevap: Poğaçanın fiyatının 1/5 i;

50/5 = 10 kuruş yapar.

10 kuruşun da 10 katı 10 x 10 = 100 kuruşu yapar.

Bu durum da ekmeğin fiyatı 100 kuruştur.

 

10) Hasan 36 lirasının  5/6 ‘ sını oyuncak almak için ayırdı. Sonra kalan parasının yarısını annesine verdi. Hasan’ın kaç lirası kaldı?

Cevap: 36 liranın 5/6 sını bulalım

36/6 = 6 olur.

6 x 5 = 30 lira olarak buluruz.

Geriye 36 – 30 = 6 lira kalmıştır.

kalan paranın yarısını da annesine verdiğine göre

Geriye 6/2 = 3 lira parası kalmıştır.

Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı 580 m, kısa kenarı 410 m’dir.

Soru: Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın uzun kenarı 580 m, kısa kenarı 410 m’dir.
a. Bu tarlanın alanı kaç hektardır?
b. Buğday ekiminin bir hektarı için 150 TL gerekiyorsa tarlanın tamamına buğday ekmek için kaç lira gerekir?

Cevap: a. Bu tarlanın alanı  580×410 = 237800 metre kare yapar.

10000 metre kare 1 hektar olduğuna göre

237800 metre kare de 23,78 hektar yapar.

b. Buğday ekiminin bir hektarı için 150 TL gerekiyorsa

23,78 hektar için 23,78×150 = 3567 TL gereklidir.

8 dekar arsası olan Ahmet Bey, bu arsanın 3000 m2 sini satıyor. Geriye kalan arsasını da iki

Soru: 8 dekar arsası olan Ahmet Bey, bu arsanın 3000 m kare sini satıyor. Geriye kalan arsasını da iki çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Her bir çocuğunun payına kaç ar arsa düşeceğini bulunuz.

Cevap: 8 dekar = 8000 metre kare yapar.

arsanın 3000 m kare sini sattıktan sonra

geriye 8000 – 3000 = 5000 metre kare kalır.

kalan arsasını da iki çocuğuna eşit olarak paylaştırıyorsa

her birine 5000/2 = 2500 metre kare düşer.

1 ar = 100 metre kare olduğuna göre

2500 metre kare = 25 ar olur.

Cevabı mız 25 ardır.

Murat’ın dedesinin eşit büyüklükte 15 adet sebze serası vardı. Dikdörtgen şeklindeki

Soru: Murat’ın dedesinin eşit büyüklükte 15 adet sebze serası vardı. Dikdörtgen şeklindeki bu seraların her birinin uzunluğu 10 m, genişliği 8 m’dir. Murat’ın dedesinin seralarının toplam alanı, kaç ardır?

Cevap: 1 adet seranın alanı 10×8 = 80 metre karedir.

15 adet sebze serası olduğuna göre toplam alan 15×80 = 1200 metre karedir.

1 ar = 100 metre kare olduğuna göre

1200 metre kare de = 12 ar  olmaktadır.