Bir sitenin bahçesindeki süs havuzunun çapı 3 m’dir. Güvenlik amacıyla havuzun etrafına

Soru: Bir sitenin bahçesindeki süs havuzunun çapı 3 m’dir. Güvenlik amacıyla havuzun etrafına güvenlik şeridi çekilecektir. Bu iş için kaç m şerit gerektiğini bulunuz (p’yi 3,14 alınız.).

Cevap: Çemberin çevre formülü 2.pi.r dir.

Çap 3 metre ise, yarı çap 1,5 metredir. O halde

Çevre = 2×3,14×1,5 = 9,42 metre tel gereklidir.

Alanı 175 m2 olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına 2 sıra tel örgü çekilecektir.

Soru: Alanı 175 m kare olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına 2 sıra tel örgü çekilecektir. Tarlanın uzun kenarı 25 m olduğuna göre, tarla için kaç metre tel gerekir?

Cevap: Tarlanın  Alanı 175 m kare ve uzun kenarı 25 m olduğuna göre kısa kenarına x dersek

175 = x.25 buradan da x =7 metre olarak bulunur.

Kenar uzunlukları 25 ve 7 metre olan dikdörtgenin çevresi

(25 + 7).2 = 64 metredir.

2 sıra tel çekildiğine göre 64.2= 128 metre tel gereklidir.

Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yüzme havuzu 50 m uzunluğunda, 25 m genişliğinde ve 2,20 m derinliğindedir.

Soru: Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yüzme havuzu 50 m uzunluğunda, 25 m genişliğinde ve 2,20 m derinliğindedir. 1 m küp suyun fiyatı 1,5 TL ise bu havuzu doldurmak için kaç liralık su kullanılır?

Cevap: Havuzun hacmini bulalım önce

50x25x2,2 = 2750 metre küp tür.

1 m küp suyun fiyatı 1,5 TL ise

2750 m küp suyun fiyatı  2750×1,5 = 4125 TL dir.

Tuğba, prizma şeklinde bir kumbara yapmak istiyor. Bunun için 120 cm uzunluğunda kalın

Soru: Tuğba, prizma şeklinde bir kumbara yapmak istiyor. Bunun için 120 cm uzunluğunda kalın bir telle önce şekildeki gibi kumbaranın iskeletini oluşturuyor ve dışını parlak kağıtla kaplıyor. Taban ayrıtlarının uzunlukları 12 cm ve 8 cm olduğuna göre kumbaranın hacmini bulunuz.

Cevap: Taban ayrıtlarının uzunlukları 12 cm ve 8 cm olduğuna göre

her iki taban çevresi (12 + 8 ).4 = 80 cm olur.

Geriye ise 120 – 80 = 40 cm kalır.

Bu da 4 yan köşesinin uzunluğu dur. O halde 1 yan köşesinin

uzunluğu 40/4 = 10 cm dir.

Prizmanın hacmi ise 10.12.8 = 960 cm küp tür.