Süsleme yapmak amacıyla el işi kâğıdından birbirine eş, eşkenar

Soru: Süsleme yapmak amacıyla el işi kâğıdından birbirine eş, eşkenar dörtgen biçiminde 8 parça kesiliyor. Bir parçanın köşegen uzunlukları 4 cm ve 2 cm’dir. Eş parçaların tamamı kullanılarak bir süsleme yapılıyor. Süslemede kullanılan el işi kâğıtlarının toplam alanı kaç santimetrekaredir?

Cevap: Eşkenar dörtgende alan, her iki köşegeninin çarpımının yarısına eşittir.

O halde 4.2/2 = 4 cm kare olarak alanı buluruz.

Bun eşkenar dörtgenlerden 8 tane olduğuna göre

Toplam alan 8.4 = 32 cm kare olarak cevabı buluruz.

Eşkenar dörtgen biçimindeki bir pastanın üst yüzünün alanı 160 cm2dir.

Soru: Eşkenar dörtgen biçimindeki bir pastanın üst yüzünün alanı 160 cm karedir. Pastanın üst yüzünün köşegenlerinden birinin uzunluğu 20 cm olduğuna göre diğer köşegenin uzunluğu kaç santimetredir?

Cevap: Eşkenar dörtgende alan, her iki köşegeninin çarpımının yarısına eşittir.

O halde 20.köşegen uzunluğu /2 = 160 olur.

köşegen uzunluğu = 16 cm olarak buluruz.

Bir bahçede yamuk şeklindeki bölgeye güller dikiliyor.

Soru: Bir bahçede yamuk şeklindeki bölgeye güller dikiliyor. Gül dikilen bölgenin alanı 35 m kare, taban uzunlukları 8 m ve 6 m olduğuna göre tabanlara ait yüksekliğin uzunluğu kaç metredir?

Cevap: Yamuk şeklinin alan formülü

alt ve üst tabanlarının toplamının yükseklik ile çarpımına eşittir.

O halde yüksekliğe h dersek

(8 + 6).h = 35 olur.

14.h = 35  bunu da 7 ile sadeleştirirsek

h = 5/2 olur

Murat’ın 12 dersten dönem sonu ortalaması, 67, 75 tir. Murat’ın

Soru: Murat’ın 12 dersten dönem sonu ortalaması, 67, 75 tir. Murat’ın teşekkür belgesi alabilmesi için derslerinin ortalamaları toplamı en az kaç puan artırması gerekir (Teşekkür belgesi en az 70 ortalama ile alınmaktadır.)?

Cevap: 70 puan almasına 70 – 67,75 = 2,25 puan kalmıştır.

toplamda 12 adet dersi olduğuna göre

12 x 2,25 = 27 puan arttırılmalıdır.

10, 11, 12, 13, 14 sayılarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru: 10, 11, 12, 13, 14 sayılarının standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Arkadaşlar standart apma nasıl bulunur önce bunu maddeler halinde belirtelim.

  1. Sayıların aritmetik ortalaması hesaplanır.
  2. Her bir sayının aritmetik ortalamadan farkı bulunur.
  3. Bulunan farkların her birinin karesi hesaplanır.
  4. Farkların kareleri toplanır.
  5. Elde edilen toplam, serinin eleman sayısının bir eksiğine bölünür.

(10+11+12+13+14) / 5 = 12 olarak ortalamayı buluruz.

kök [(10-12) üssü kare + (11-12) üssü kare + (12-12) üssü kare+(13-12) üssü kare +(14-12)üssü kare ] / 4 olur.

Bu işlemin sonucu da kök 10 / 2 çıkar.

Kenar uzunlukları 7, 8 ve 9 cm olan bir dörtgende dördüncü

Soru: Kenar uzunlukları 7, 8 ve 9 cm olan bir dörtgende dördüncü kenar uzunluğunun alabileceği en büyük tam sayı değerini bulunuz.

Cevap: Dörtgenin tam ortasından bir köşegen çizersek 2 tane üçgenimiz oluşur.

Bu durumda köşegen uzunluğuna x dersem

8-7 <  x < 8+7 olur, 1 < x < 15

En büyük değer için x değerimiz 14 olur.

Şİmdi de 4. kenara y diyelim. O halde

14 – 9 < y  < 14 + 9 olur. 5 < x < 22

Buradan da en büyük ye değeri 22 olur.

cevabımız 22 dir.