Zaman Ölçme Problemleri 4. Sınıf

4. Sınıf Matematik Zaman Ölçme Birimleri Problemleri ile ilgili çözümlü soruların ve örnek testlerin olacağı etkinliğe hoş geldiniz.

Dilerseniz hemen çözümlü sorularımıza başlayalım.

Soru: Hakan Bey, saat 11.15’te başladığı badanayı saat 17.40’ta bitirmiştir. Hakan Bey’in işi ne kadar sürede yaptığını bulunuz.

Cevap: 17.40 tan 11:15 i çakartmamız gerekiyor arkadaşlar.

17.40 – 11:15 = 6:25  yani 6 saat 25 dakikada işi bitirmiştir.

 

Soru: Bir okulda derslerin başlama saati 08.40’tır. Her ders 40 dakika sürmektedir. Teneffüs araları ise 10 dakikadır. Buna göre 3. ders saat kaçta başlayacaktır?

Cevap: 1. ders saat 08:40 ta başlamıştır.

40 dakika ders sonrası saat 09:20 olur. 10 dakikada teneffüs olunca saat 09:30 olur ve

2. ders 09:30 da başlamış olur. 40 dakika ders sonrası saat 10:10 olur. 10 dakika teneffüs sonrası saat 10:20 olur

ve 3. ders 10:20 de başlamış olur.

 

Soru: Meltem, her gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaktadır. Meltem 1 hafta sonunda kaç dakika yürümüş olur?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

Meltem’ in toplam yürüyüşü 45×7 = 315 dakika yapar.

 

Soru: Aynı alana bırakılan tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış süreleri belirlenmiştir. Tavşan hedefe 2 saat 16 dakikada, kaplumbağa ise 216 dakikada varmıştır. Buna göre tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış sürelerini karşılaştırarak aradaki farkı bulunuz.

Cevap: 2 saat 16 dakikanın ne kadar dakika yaptığını bulalım arkadaşlar.

2 saat = 2×60= 120 dakika yapar.

120 + 16 = 136 dakika Tavşan’nın varış süresidir.

Kaplumbağanın varış süresi de 216 dakika olduğuna göre

216 – 136 = 80 dakika yapar. Demek ki tavşan, kaplumbağadan 80 dakika daha önce varmış olur.

 

Soru: Bir insan, bir dakikada ortalama 17 kez nefes almaktadır. 180 saniyede alınacak ortalama nefes sayısını bulunuz.

Cevap: 180 dakika, 180/60 = 3 dakika yapar.

bir dakikada ortalama 17 kez nefes aldığına göre

3 dakika da 3×17 = 51 kez nefes alınır.

 

Soru: Yağız’ın annesi 23.10.1976 tarihinde doğmuştur. Yağız ise 15.05.2008 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yağız doğduğunda annesi kaç yaşındadır?

Cevap: Verilen iki zamanı birbirinden çakartmamız gerekiyor arkadaşlar.

15.05.2008 – 23.10.1976

İlk önce gün sayısını çıkartalım. 15 – 23 olur 15 ten 23 ıkmadığı iiçn ay kısmından 30 gün alıp 15 e ekliyoruz. O halde 45 – 23 = 22 olur.

şimdi de ay kısmını çıkartalım. gün çıkarımda 05 ten 1 ay almıştık o hald e04 kaldı Yani 04 – 10  olur. Buradan da yıl kısmında bir yıl almamız gerekiyor. Yani 04 e 12 eklememiz gerekiyor.

16 – 10 = 6 olur.

Şİmdi de yıl kısmını çıkartalım  ay çıkarımında 2008 den 1 yıl almıştık.

O halde 2007 – 1976 = 31 olur.

Bu durumda annesi 31 yaş 6 ay 22 gün yaşındadır.

 

Soru: Bir kurbağa, ileriye doğru 2 m zıplamaktadır. Bir zıplayışını 5 saniyede tamamladığına göre 3 dakika sonunda kaç metre ilerlemiş olur?

Cevap: 3 dakika içerisinde 180 saniye vardır arkadaşlar.

Bunu da 5 e bölersek zıplama sayısını buluruz.

180/5 = 36 kere zıplamıştır.

Her zıplaması da 2 m olduğuna göre toplam ilerlediği yol

36×2 = 72 m olur.

 

Soru: 97 saat kaç gün ,kaç saattir?

Cevap: 1 gün 24 saat olduğuna göre, 97 saat için de kaç tane 24 var onu bulalım.

97/24 = 4 olur ve kalan da 1 olur.

O halde cevabımız 4 gün 1 saattir.

 

Soru: Ayın 5’ i Pazartesi günü ise 15’ i hangi gündür?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

5 + 7 = 12 gün de Pazartesi olur.

13. gün salı, 14. gün çarşamba ve 15. günde perşembe olur.

 

Soru:  20 dakika kaç saniyedir?

Cevap: 1 dakika 60 saniye olduğuna göre

20 dakika da 20 x 60 = 1200 saniyedir.

 

Soru: Amasya’dan 19.00’da hareket eden bir otobüs, saat 06.30’ da Bayburt’ a varıyor. Otobüs bu yolu kaç saatte gitmiştir?

Cevap: 19.00 dan gece 24.00 a kadar 24-19 = 5 saat vardır.

Gece 24.00 dan sabah 06:30 a da 6 buçuk saat vardır.

Toplamda ise 5 + 6,5 = 11,5 saatte gitmiştir otobüs.

 

Soru: 225 dakika kaç saat,kaç dakikadır?

Cevap: 60 dk 1 saat olduğuna göre

225 dakika içerisinde 225/60 = 3 tane atmış vardır. 180 e kadar.

225-180 = 45 kalır.

O halde cevabımız 3 saat 45 dakikadır.

Çevre Ölçme Problemleri 4. Sınıf

Çevre Ölçme Problemleri ve Çözümlerinin olacağı 4. Sınıf Matematik dersi ile ilgili cevaplı örnelk tet soruları paylaşacağız.

Çevre uzunluğu ya da ölçüleri ile ilgili problemlere başlayalım arkadaşlar. Bu problemler 3. sınıf ve 5. sınıf a giden arkadaşlar için de faydalı olacaktır.

Soru: Sınıfımızdaki dikdörtgen şeklindeki akıllı tahtanın kısa kenarı 105 santimetre, uzun kenarı 330 santimetredir. Buna göre akıllı tahtanın çevresi kaç santimetredir?

Cevap: Tahta, dikdörtgen şeklinde olduğuna göre iki tane kısa kenarı, iki tanede uzun kenarı vardır.

O halde tahtanın çevre uzunluğu toplamı

105 + 105 + 330 + 330 = 870 santimetredir.

 

Soru: Kare şeklindeki bir kurabiye kutusunun bir kenarı 19 santimetredir. Buna göre kurabiye kutusunun çevresi kaç santimetredir?

Cevap: Karenin 4 eşit kenarı olduğuna göre,

çevre uzunluğu 19 + 19 + 19 + 19 = 76 cm dir.

 

Soru: Kare şeklindeki bir yürüyüş parkının çevresi 240 metredir. Yürüyüş parkının bir kenarının uzunluğu kaç metredir?

Cevap: Karenin dört kenarı olduğuna göre bir kenar uzunluğunu bulmak için toplam uzunluğu 4 e bölmemiz gerekiyor

240/4 = 60 metre olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Dikdörtgen şeklindeki kalem kutusunun çevresi 70 santimetredir. Kalem kutusunun uzun kenarı 22 santimetre olduğuna göre kısa kenarı kaç santimetredir?

Cevap: Dikdörtgenin dört kenarı bulunmaktadır.

uzun kenarı 22 cm ise, diğer uzun kenar ile birlikte 22 + 22 = 44 cm yapar.

70 – 44 = 26 cm de iki kısa kenarın uzunlukları toplamıdır.

Bunu da 2 ye bölersek 26/2 = 13 cm olarak kısa kenar uzunluğunu bulmuş oluruz.

 

Soru: Aşağıdaki şekilde dikdörtgenin uzun kenarı 14 santimetre, kısa kenarı 6 santimetredir. Kare ile dikdörtgenin çevre uzunluğu eşittir. Buna göre karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Cevap: Dikdörtgenin çevre uzunluğu

14 + 14 + 6 + 6 = 40 cm olur.

Karenin de bir kenar uzunluğunu bulmak için toplam uzunluğu 4 e bölersek

40/4 = 10 cm olarak karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz.

 

Soru: Yandaki şekil bir kenarı 9 santimetre olan karelerden oluşmaktadır. Buna göre şeklin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.

Cevap: Şeklin çevresinde toplam 10 kenar uzunluğu vardır.

Bir kenarı 9 cm olduğuna göre

10 kenar uzunluğu 10×9 = 90 santimetre olur.

 

Soru: Dikdörtgen şeklindeki bir okul bahçesinin etrafına ikişer metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin kısa kenarı 40 metre, uzun kenarı 80 metredir. Kaç tane fidan alınması gerekir?

Cevap: İlk önce dikdörtgen bahçenin çevre uzunluğunu bulalım.

40 + 40 + 80 + 80 = 240 metre yapar.

2 metre aralıklar ile fidan dikileceğine göre

240/2 = 120 adet fidan alınması gerekmektedir.

Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Problemleri 4. Sınıf

4. Sınıf Matematik Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi İle İlgili Problemlerin olacağı bu yazımızda kesir problemleriyle çözümlü test soruları paylaşacağız.

Soru:  Sınıfımızda bulunan 28 öğrencinin 2/7’si izcilik kulübüne gitmektedir. Kaç kişinin izcilik kulübüne gittiğini verilen şekil üzerinde göstererek bulunuz.

Cevap: İlk önce 28 i 7 ye böleceğiz. Sonrada çıkan sonucu 2 ile çarpacağız.

28/7 = 4 olur.

4×2 = 8 kişi izcilik kulübüne gitmektedir.

 

Soru: Bir çiftlikte bulunan 128 hayvanın 3/8’ü koyundur. Bu çiftlikte bulunan koyunların sayısını verilen şekil üzerinde göstererek bulunuz.

Cevap: İlk önce 128 i 8 e böleceğiz. Sonrada çıkan sonucu 3 ile çarpacağız.

128/8 = 16 olur.

16×3 = 48 adet koyun vardır.

 

Soru: Bir basketbol turnuvasında Zehra 45 asist (pas) yapmıştır. Kübra, Zehra’nın attığı pas sayısının 4/9’ü kadar asist yaptığına göre Kübra’nın yaptığı asist sayısını bulunuz. (İşlemlerinizde şekillerden yararlanmayı unutmayınız.)

Cevap: İlk önce 45 i 9 a böleceğiz. Sonrada çıkan sonucu 4 ile çarpacağız.

45/9 = 5 olur

5×4 = 20 adet asist yapmıştır Kübra

 

Soru: Bir tiyatro salonundaki koltukların önce 5/18’i sonra 11/18’i seyirciyle dolmuştur. Bu tiyatro salonundaki koltukların kaçta kaçının seyirciyle dolduğunu bulunuz.

Cevap: Verilen her iki kesri birbiri ile toplamamız gerekiyor.

5/18 + 11(18 = 16/18 olur. Bunu da sadeleştirirsek 2 ile

8/9 olarak koltukların seyirci ile dolu olduğunu bullmuş oluruz.

 

Soru: Bir karınca, evine ulaşmak için varacağı yolun 7/11’sini gitmiştir. Karıncanın evine ulaşabilmesi için geriye yolun kaçta kaçı kalmıştır?

Cevap: Yolun tamamı 1 dir arkadaşlar. O halde 1 den 7/11 i çıakrtırsak

1 – 7/11 = (11-7)/11 olur

Bu da 4/11 yapar. O halde geriye yolun 4/11 i kalmıştır.

 

Soru: Sarp, teyzesinin yapmış olduğu kurabiyenin önce 1/8’ini daha sonra 3/8’ünü yemiştir. Kurabiyenin kaçta kaçı kalmıştır?

Cevap: İlk önce kurabiyelerin yenen miktarını bulalım

1/8 + 3/8 = 4/8 yapar. Bunuda 1 den çıkartırsak

1 – 4/8 = 4/8 i kalmıştır

 

Soru: Bir çiçekçi, çiçeklerin önce 6/12’sını, daha sonra 2/12’sini satmıştır. Çiçekçi, çiçeklerin kaçta kaçını satmıştır?

Cevap: Satılan çiçek miktarlarını toplarsak

6/12 + 2/12 = 8/12 olur. O halde çiçeklerin 8/12 si satılmıştır.

 

Soru: Müge, 160 sayfalık kitabın birinci gün 2/10’sini, ikinci gün 4/10’ünü okumuştur. Müge’nin kaç sayfa kitap okuduğunu bulunuz.

Cevap: Okunan kitabın toplam miktarını bulalım

2/10 + 4/10 = 6/10 olur.

O halde Müge, kitabın 6/10 unu kadarını okumuştur.

 

Soru: Bir aile, bahçesinde yetiştirdiği 380 adet mısırın ilk gün 3/20’ünü, ertesi gün 7/20’sini pazarda satmıştır. Ailenin satmadığı ne kadar mısır kaldığını bulunuz.

Cevap: Satılan mısır miktarını bulalım.

3/20 + 7/20 = 10/20 olur. Dikkat ederseniz mısırların yarısı satılmış.

O halde ben toplam mısır miktarını 2 ye bölersem satılmayan miktarı bulmuş olurum.

380/2 = 190 adet mısır satılmamıştır.

 

Soru: Bir ilkokulda yapılan ankete 240 öğrenci katılmıştır. Anket sonuçlarına göre 240 öğrencinin 3/6’ü, her gün süt içtiğini söylemiştir. 2/6’si haftada 4 gün süt içtiğini, 1/6’i ise haftada 2 gün süt içtiğini söylemiştir.

a) Ankete göre her gün süt içenlerle haftada 4 gün süt içenlerin toplam sayısı kaçtır?

b) Haftada 2 gün süt içenlerin sayısı kaçtır?

c) Her gün süt içenlerin sayısı, haftada 2 gün süt içenlerin sayısından kaç fazladır?

Cevap: Her bir şıkkın cevabını sırasıyla yapalım.

a şıkkı için; Her gün süt içen öğrenci sayısı 240×3/6 = 120 kişi

haftada 4 gün süt içenlerin toplam sayısı 240×2/6 = 80 kişidir.

b şıkkı için; haftada 2 gün süt içenler 240×1/6 = 40 kişidir.

c şıkkı için; Her gün süt içen öğrenci sayısını 120 bulmuştuk.

haftada 2 gün süt içenlerin sayısını da 40 bulmuştuk.

O halde bunların farkı 120 – 40 = 80 öğrencidir.

2. Sınıf Uzunluk Ölçme Problemleri

2. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Problemleri ve Çözümlerinin olacağı bu yazımızda uzunluk ölme ile ilgili cevaplı sorula rpaylaşacağız.

Soru : Sevcan ile Vildan, ellerindeki iplerle salıncak kurmak istiyorlar. Bunun için 5 m ip gerektiğine göre kaç santimetre ipe ihtiyaçları vardır?

Cevap: Ellerindeki ipleri toplam uzunluğu

2 metre 13 cm ve 1 metre 75 cm dir.

Bunların toplamı da 3 metre 88 cm yani 300 + 88 cm = 388 cm yapar.

5 metre de 500 cm olduğuna göre

İhtiyaç olan ipin uzunluğu 500 – 388 = 112 cm dir.

 

Soru: Bir kenar uzunluğu 127 m olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir?

Cevap: Karenin 4 eşit kenarı olduğuna göre

4×127 = 508 metredir.

 

Soru: Kare şeklindeki bahçenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bir kenar uzunluğu 35 m olan bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Kaç metre tel kullanılacağını bulunuz

Cevap: Bir kenar uzunluğu 35 m olan karenin çevresi 4×35=140 m dir.

3 sıra tel çekileceğine göre

Toplamda 3×140=420 metre tel kullanılacaktır.

 

Soru: Irmak’ın bir karışı 10 cm’ dir. Sırasının çevresini 9 karışta ölçmüştür. Irmak’ın sırasının çevresi kaç santimetre uzunluğundadır?

Cevap:  Irmak’ın bir karışı 10 cm olduğuna göre

10.9= 90 cm olarak sıranın çevresini buluruz.

 

Soru: Yukarıda verilen masanın uzunluğunu üzerinde bulunan kalemle ölçtüğünüzde sonucu kaç kalem bulabilirsiniz? Cevabınızı arkadaşlarınızın cevaplarıyla karşılaştırınız.

Cevap: Masanın uzunluğunu kalemle ölçtüğümde

toplamda 12 kalem uzunluğuna denk gelmektedir.

Soru: Yanda verilen kitabın boyu hakkında neler söylenebileceğini belirtiniz.

Cevap: Siyah kalemler için 2 kalem uzunluğundadır

Mavi kalemler için ise 4 kalem uzunluğundadır.

 

Soru: Yukarıda verilen havuç ile tavşan arasındaki mesafeyi önce parmağınızla sonra silginizle ölçünüz. Ölçme sonucunuzu arkadaşy p larınızın ölçme sonuçlarıyla karşılaştırınız.

Cevap: Parmağımla ölçtüğümde toplamda 7 parmak uzunluğuna gelmektedir.

Silgim ile ölçtüğümde ise toplamda 5 silgi uzunluğuna gelmektedir.

 

Soru: Sınıfınızdan iki arkadaşınızın boyunu ölçüm yaparak karşılaştırınız. Ölçme için hangi standart ölçme aracını kullandığınızı belirtiniz.

Cevap: Ölçme olarak cm ölçü birimini kullandım.

Arkadaşlarımdan birinin boyu 110 cm geldi

Diğer arkadaşımın boyu ise  115 cm geldi.

 

Soru: Bir arkadaşınızın boyunu tahmin ediniz. Daha sonra arkadaşınızın boyunu ölçerek tahmininizi kontrol ediniz.

Cevap: Arkadaşımın adı Merve

Boyu, tahmini olarak 110 cm dir.

Metre ile ölçtüğümde ise gerçek boy uzunluğu 112 cm gelmiştir.

 

Soru: Yukarıda verilen kalemin uzunluğunu silgi türünden ifade ediniz. Aynı kalemden 3 tanesi uç uca eklendiğinde uzunluğu kaç silgi boyunda olur?

Cevap: Resme baktığımızda kalemin boyu 4 adet silgi uzunluğuna denk gelmektedir.

Kalemden 3 tane uç uca eklenirse

toplamda 3×4 = 12 adet silgi boyunda olmuş olur.

 

Soru: Aşağıda verilen sayı doğrusunun her bir birimi 1 cm uzunluğundadır. Buna göre aşağıda verilen fırçanın uzunluğunu bulunuz.

Cevap: İlk resme baktığımızda Yeşil renkli nesnelerin boyu 2 cm dir.

İkinci resimde ise yeşil renkli nesnelerden 5 adet olduğuna göre

5×2 = 10 cm olarak fırçanın uzunluğunu bulmuş oluruz.

 

Soru:  Pınar atkı örmek için 16 m ve şapka örmek için 12 m ip kullanmıştır. Pınar toplam kaç m ip kullanmıştır?

Cevap: Toplamda 16 + 12 = 28 metre ip kullanılmıştır.

 

Soru: Banu’nun evi ile okulunun arası 48 metredir. Okulu ile kütüphanenin arası 36 metredir. Banu evden okula, oradan kütüphaneye yürüdüğünde kaç metre yürümüş olur?

Cevap: Toplam yol miktarını bulalım arkadaşlar

48 + 36 = 84 metredir.

 

Soru: Sınıfınızda bulunan tahtanın kaç kulaç ve kaç karış uzunluğunda olduğunu tahmin ediniz. Daha sonra ölçüm yapıp tahmininiz ile karşılaştırınız.

Cevap: Tahtanın kulaç miktarı, 7 kulaçtır

karış miktarı ise 21 karıştır.

 

Soru: Yanda verilen telefonun uzun ve kısa kenar uzunluklarını cetveliniz ile ölçerek bulunuz.

Cevap: Uzun kenarı 12 cm dir.

Kısa kenarı ise 6 cm dir arkadaşlar.

 

Soru: Yukarıda verilen merdanenin boyunu silginiz ile ölçünüz. Sonucunu arkadaşlarınızın sonuçları ile karşılaştırınız.

Cevap: Silgim ile ölçersem

Toplamda 14 adet silgi uzunluğuna denk gelmektedir.

 

Soru: Yanda verilen televizyonun kısa kenarı 49 cm uzun kenarı ise 80 cm’dir. Bu televizyonun uzun kenarı, kısa kenarından kaç cm daha uzundur?

Cevap: Verilen uzunlukları birbirinden çıkarmamız lazım

80 – 49 = 31 cm daha uzundur.

 

Soru:  Yukarıda verilen sayı doğrusunda her birim 3 santimetredir. Buna göre verilen şekillerin arasındaki mesafe kaç santimetredir?

Cevap: İki şekil arasında 3 birim mesafe olduğuna göre

ve her birim birim 3 santimetre olduğuna göre

Mesafe miktarı 3 x 3 = 9 santimetredir.

 

Soru: Bir karenin bir kenarının uzunluğu 4 cm’dir. Bu karenin bütün kenar uzunlukları toplamı kaç cm’dir?

Cevap: Karenin toplamda 4 kenarı olduğuna göre

4×4=16 cm uzunluğu vardır.