5 dekar arazisi olan Hasan Bey, arazisinin 2/5 ’sini sattıktan sonra, kalan arazinin 3 arlık bölümüne

Soru: 5 dekar arazisi olan Hasan Bey, arazisinin 2/5 ’sini sattıktan sonra, kalan arazinin 3 arlık bölümüne çiftlik evi yapıyor ve geriye kalanını tarla olarak kullanıyor. Hasan Bey’in tarla olarak kullandığı alan kaç m2 dir?

Cevap: 5 dekarlık arazi = 5000 metre karedir.

arazisinin 2/5 ’sini sattıktan sonra geriye 3000 metrekare arazi kalır.

kalan arazinin 3 arlık bölümüne çiftlik evi yapıyor ise

3000 – 300 = 2700 metrekare kalır. (3 ar = 300 metredir)

Bu durumda tarla olarak kullanılan alan 2700 metrekaredir.

Belediye başkanı, şehrin ortasında bulunan 9 dekarlık arazinin 3,6 dekarına yaşlılar yurdu, 9 arlık

Soru: Belediye başkanı, şehrin ortasında bulunan 9 dekarlık arazinin 3,6 dekarına yaşlılar yurdu, 9 arlık bölümüne şehir parkı yaptırıyor. Geriye kalan kısmına da dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut yaptırmak istiyor. Sosyal konutların bir bloğu için 150 m2 ayrıldığına göre, yurt ve parktan kalan araziye kaç tane blok yapılabilir?

Cevap: 9 dekar = 9000 metre kare yapar.

3,6 dekarına yaşlılar yurdu yani 3600 metre karesine yaşlılar yurdu

9 arlık bölümüne şehir parkı yani 900 metre karesine şehir parkı yapılmış.

Toplam da ise 3600 + 900 = 4500 metre kare yapılmıştır.

Geriye ise 9000 – 4500 = 4500 metre kare kalmıştır.

150 metre kareye 1 blok yapıldığına göre

4500 metre kareye 4500/150 = 30 adet blok yapılır.

İstanbul’da bulunan Miniatürk, 60 000 m2 ile dünyanın en geniş alana kurulmuş minyatür

Soru: İstanbul’da bulunan Miniatürk, 60 000 m kare ile dünyanın en geniş alana kurulmuş minyatür parkı olma özelliğine sahiptir. Miniatürk’ün alanı kaç km2 dir?

Cevap: 1 km kare = 1000.000 metre kareye denk geldiğine göre

x km kare  = 60.000 metre kare ye eşit olur diyelim.

x.1000000 = 1.60000

x= 0,06 km kare ye eşit olur.

Bir sitenin bahçesindeki süs havuzunun çapı 3 m’dir. Güvenlik amacıyla havuzun etrafına

Soru: Bir sitenin bahçesindeki süs havuzunun çapı 3 m’dir. Güvenlik amacıyla havuzun etrafına güvenlik şeridi çekilecektir. Bu iş için kaç m şerit gerektiğini bulunuz (p’yi 3,14 alınız.).

Cevap: Çemberin çevre formülü 2.pi.r dir.

Çap 3 metre ise, yarı çap 1,5 metredir. O halde

Çevre = 2×3,14×1,5 = 9,42 metre tel gereklidir.

Alanı 175 m2 olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına 2 sıra tel örgü çekilecektir.

Soru: Alanı 175 m kare olan dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın etrafına 2 sıra tel örgü çekilecektir. Tarlanın uzun kenarı 25 m olduğuna göre, tarla için kaç metre tel gerekir?

Cevap: Tarlanın  Alanı 175 m kare ve uzun kenarı 25 m olduğuna göre kısa kenarına x dersek

175 = x.25 buradan da x =7 metre olarak bulunur.

Kenar uzunlukları 25 ve 7 metre olan dikdörtgenin çevresi

(25 + 7).2 = 64 metredir.

2 sıra tel çekildiğine göre 64.2= 128 metre tel gereklidir.

Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yüzme havuzu 50 m uzunluğunda, 25 m genişliğinde ve 2,20 m derinliğindedir.

Soru: Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir yüzme havuzu 50 m uzunluğunda, 25 m genişliğinde ve 2,20 m derinliğindedir. 1 m küp suyun fiyatı 1,5 TL ise bu havuzu doldurmak için kaç liralık su kullanılır?

Cevap: Havuzun hacmini bulalım önce

50x25x2,2 = 2750 metre küp tür.

1 m küp suyun fiyatı 1,5 TL ise

2750 m küp suyun fiyatı  2750×1,5 = 4125 TL dir.

Tuğba, prizma şeklinde bir kumbara yapmak istiyor. Bunun için 120 cm uzunluğunda kalın

Soru: Tuğba, prizma şeklinde bir kumbara yapmak istiyor. Bunun için 120 cm uzunluğunda kalın bir telle önce şekildeki gibi kumbaranın iskeletini oluşturuyor ve dışını parlak kağıtla kaplıyor. Taban ayrıtlarının uzunlukları 12 cm ve 8 cm olduğuna göre kumbaranın hacmini bulunuz.

Cevap: Taban ayrıtlarının uzunlukları 12 cm ve 8 cm olduğuna göre

her iki taban çevresi (12 + 8 ).4 = 80 cm olur.

Geriye ise 120 – 80 = 40 cm kalır.

Bu da 4 yan köşesinin uzunluğu dur. O halde 1 yan köşesinin

uzunluğu 40/4 = 10 cm dir.

Prizmanın hacmi ise 10.12.8 = 960 cm küp tür.