Ferdi, her birinin kalınlığı 20 mm olan kitaplarından 28 tanesini

Soru: Ferdi, her birinin kalınlığı 20 mm olan kitaplarından 28 tanesini eşit paylaştırarak kitaplığın iki rafını boşluk kalmayacak şekilde dolduruyor. Ferdinin kitaplığının bir rafının uzunluğu kaç santimetredir?

Cevap: Toplamda 2 tane raf varmış ve 28 kitabı bu 2 rafa yerleştirdiğine göre 1 tane rafa 28/2 = 14 tane kitap düşer.

1 tane kitabında kalınlığı 20 mm olduğuna göre; 14 tane kitabın kalınlığı;

14×20 = 280 mm yapar. Bu da 28 santimetre eder.

Kenarlarından biri ortak olan bir dar açı ile bir geniş açı birlikte bir doğru açı oluşturuyor.

Soru: Kenarlarından biri ortak olan bir dar açı ile bir geniş açı birlikte bir doğru açı oluşturuyor. Geniş açının ölçüsü dar açının ölçüsünün 5 katı olduğuna göre geniş açının ölçüsü kaç derecedir?

A) 120
B) 135
C) 144
D) 150

Cevap: Soruda, Kenarlarından biri ortak olan bir dar açı ile bir geniş açı birlikte bir doğru açı oluşturuyor.  denmiş. Bu ifade den şunu anlamalıyız. Dar açı ile geniş açının toplamları doğru açıya yani 180 dereceye eşittir.

Geniş açının ölçüsü dar açının ölçüsünün 5 katı olduğuna göre, burada dar açıya d dersek, geniş açıda 5d olur. Bu bilgiler doğrultusunda eşitliğimizi yazalım.

d + 5d = 180 olur.

6d = 180 den d = 30 olarak buluruz. Yani dar açı 30 derece olur.

Geniş açı ise 5d kadardı. Bu da 5×30 = 150 derece yapar.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Karenin 4 köşesi ve 4 kenarı vardır.
B) Dikdörtgenin köşeleri büyük harflerle isimlendirilir.
C) Her ikizkenar üçgen aynı zamanda eşkenar üçgendir.
D) Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.

Cevap: C seçeneğindeki ifade yanlıştır sevgili öğrenciler. İkizkenar üçgenin sadece iki kenarı birbirine eşittir.

Oysaki eşkenar üçgende, üç kenarda birbirine eşittir.

Zeynep, haftada üç gün yüzme kursuna gidiyor.

Soru: Zeynep, haftada üç gün yüzme kursuna gidiyor. Zeynep 11.20 ile 12.40 saatleri arasında yüzme kursuna gittiğine göre Zeynep’in haftada kaç saati yüzme kursunda geçmektedir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Cevap: 12.40 ile 11.20 arasında 1 saat 20 dakikalık bir zaman bulunmaktadır. Zeynep, haftada üç gün yüzme kursuna gittiğine göre;

Zeynep’in haftada 3x(1 saat 20 dakika) = 4 saati yüzme kursunda geçmektedir.

Doğru yanıtımız C seçeneğidir.