1 paket pudinge karşılık 0,6 litre süt kullanılmaktadır. Buna göre 7 paket pudinge karşılık kaç

Soru:  1 paket pudinge karşılık 0,6 litre süt kullanılmaktadır. Buna göre 7 paket pudinge karşılık kaç litre süt kullanılması gerektiğini bulunuz.

Çözüm:   Yapılan pudingteki toplam süt miktarı sorulmuş.

1 paket puding te 0,6 litre süt varsa

7 paket sütte bulunan sütü bulabilmek için bu iki değeri çarpmamız gerekiyor.

0,6 x 7 = 4,2 litre süt olarak buluruz.

Her birinde 0,75 kg un bulunan 12 adet un torbasında toplam kaç kilogram un vardır?

Soru:  Her birinde 0,75 kg un bulunan 12 adet un torbasında toplam kaç kilogram un vardır?

Çözüm:   Un torbalarındaki toplam unun kilogramı sorulmuş.

1 adet un torbasında 0,75 kilogram un olduğuna göre

12 adet un torbasında kaç kilogram un olduğunu bulmak için bu iki değeri çarpmamız gerekiyor.

0,75 x 12 = 9 kilogram olarak buluruz cevabı

Okul alışverişi için kırtasiyeye giden Begüm, tanesi 2,7 lira olan defterlerden 5 tane almıştır.

Soru:  Okul alışverişi için kırtasiyeye giden Begüm, tanesi 2,7 lira olan defterlerden 5 tane almıştır. Begüm’ün kaç lira ödeyeceğini bulunuz.

Çözüm:   Begüm’ün almış olduğu defterler için toplamda ne kadar para ödediği sorulmuş.

1 tane defterin fiyatı 2,7 lira olduğuna göre

5 adet defterin fiyatını bulmak için bu iki değeri çarpmamız gerekiyor.

2,7 x 5 = 13,5 lira ödemiş olur.

Murat Bey, evinin bahçesinin ölçülerini alırken eninin uzunluğunu 40,108 metre olarak ölçmüş

Soru:  Murat Bey, evinin bahçesinin ölçülerini alırken eninin uzunluğunu 40,108 metre olarak ölçmüş ve not alırken bu değeri yüzde birler basamağına yuvarlayarak yazmıştır. Buna göre Murat Bey’in yazdığı değer aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm:   Arkadaşlar, soruda yüzde birler basamağına yuvarlama işlemini sormuş. 

Yüzde birler basamağına yuvarlama nedir? Derseniz, en sondaki sayıdan iki önceki sayıyı yukarı ya da aşağı yuvarlamaktır.

Virgülden sonraki son iki hane 50 ye eşit ve büyü ise bir önceki sayı yukarıya,

50 den küçük ise son iki hane sıfıra yuvarlanır.

Bu durumda 40,108 sayımızı yüzde birler basamağına yuvarlarsak

yeni sayımız 40,100 olur.

Elma ve üzüm almak için manava giden Ayşe Hanım, manavdan 5,37 liralık elma ve 7,62 liralık

Soru:  Elma ve üzüm almak için manava giden Ayşe Hanım, manavdan 5,37 liralık elma ve 7,62 liralık üzüm almıştır. Ürünlerin fiyatını en yakın onda birler basamağına göre yuvarladıktan sonra toplayarak ödeme yapmak isteyen Ayşe Hanım, yaklaşık olarak kaç lira öder?

Çözüm:   Soruyu çözmeye başlarken ilk etapta verilen sayıları onda birler basamağına yuvarlayalım.

5,37 sayısını onda birler basamağına yuvarlarsak 5,40 olur.

7,62 sayısını onda birler basamağına yuvarlarsak 7,60 olur.

Son durumda sayılarımız 5,4 ve 7,6 oldu.

Bu iki sayıyı da toplarsak cevabı 13 olarak buluruz.